Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
23 (2/2016), DOI: 10.7862/rz.2016.mmr.13

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA POLSKICH DROGACH W 2013 ROKU

Katarzyna CHUDY-LASKOWSKA, Joanna WOŹNIAK, Beata WELCZ
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2016.mmr.13

Streszczenie

Transport drogowy stanowi jeden z kluczowych obszarów funkcjonowania współczesnej Polski. Umożliwia mobilność ludności oraz zaspokaja popyt na szybkie dostawy towarów. Narastająca liczba pojazdów samochodowych oraz wzrost ruchu drogowego powodują, że konieczny staje się rozwój sieci drogowych oraz ich zmian jakościowych. Infrastruktura transportu drogowego powinna zatem spełniać wszystkie niezbędne warunki, które będą w stanie sprostać wciąż narastającym wymaganiom społeczeństwa. Rozbudowa sieci dróg czy modernizacja już istniejących to warunek konieczny zapewniający bezpieczne i szybkie przemieszczanie się. W publikacji zwrócono również uwagę na skutki, jakie ponoszą za sobą wypadki oraz kolizje na polskich drogach. Według Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 2013 r. ich koszty wyniosły 41,9 mld złotych, co stanowiło 2,99% PKB. Środki te mogłyby być z powodzeniem wykorzystywane do innych społecznych celów, jak na przykład edukacja, szkolnictwo wyższe, czy też służba zdrowia. W związku z tym głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie stanu bezpieczeństwa na Polskich drogach z podziałem na województwa. W pracy zamieszczono wyniki badań dotyczących wypadków drogowych oraz ich ofiar w roku 2013. Do analizy danych wykorzystano program Statistica 10.PL. Dane zaczerpnięto ze strony Głównego Urzędu Statystycznego. Analizę wykonano, wykorzystując metodę Warda. Za jej pomocą wyodrębniono trzy skupienia, które pozwoliły zidentyfikować województwa podobne do siebie pod względem stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Badania mogą zostać wykorzystane przez władze lokalne w celu wyodrębnienia obszarów, które należy zmodernizować, co tym samym przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]     Baran J. i in., Logistyka. Wybrane zagadnienia, SGGW, Warszawa 2008.

[2]     Chudy-Laskowska K., Pisula T., Prognoza liczby wypadków drogowych w Polsce, „Logistyka” 2014/6.

[3]     Globalny Plan Dekady Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020, ITS BRD 2011/1, http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/plan_english .pdf.

[4]     Goniewicz M., Goniewicz K., Wypadki drogowe w Polsce - czynniki sprawcze i zapobieganie, „Bezpieczeństwo pracy. Nauka i Praktyka” 2010/9.

[5]     Grabiński T., Sokołowski A., Z badań nad efektywnością wybranych procedur taksonomicznych, „Zeszyty Naukowe Aakademii Ekonomicznej w Krakowie” 1984/181.

[6]     http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0144.

[7]     http://odszkodowanialider.pl/s,warto-zdjac-noge-z-gazu-statystyki-wypadkow-drogowych,100.html.

[8]     http://www.who.int/en/.

[9]     Kos B., Kierunek poprawy efektywności zarządzania siecią drogową w Polsce, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2013/136.

[10]   Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie, Warszawa 2013.

[11]   Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wycena kosztów wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg w Polsce na koniec roku 2013, Warszawa 2014.

[12]   Marek T., Analiza skupień w badaniach empirycznych. Metody SAHN, PWN, Warszawa 1989.

[13]   Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020, Warszawa 2015.

[14]   Stajniak M. i in., Transport i spedycja, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2008.

[15]   Stec M., Janas A., Kuliński A., Grupowanie państw Unii Europejskiej ze względu na zasoby kapitału ludzkiego i intelektualnego, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2005/6.

Podsumowanie

TYTUŁ:
STAN BEZPIECZEŃSTWA NA POLSKICH DROGACH W 2013 ROKU

AUTORZY:
Katarzyna CHUDY-LASKOWSKA (1)
Joanna WOŹNIAK (2)
Beata WELCZ (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Katedra Metod Ilościowych, Politechnika Rzeszowska
(2) Katedra Systemów Zarządzania i Logistyki, Politechnika Rzeszowska
(3) Lear Corporation

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
23 (2/2016)

SŁOWA KLUCZOWE:
transport drogowy, bezpieczeństwo, ofiary wypadków, metoda Warda

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/226

DOI:
10.7862/rz.2016.mmr.13

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.mmr.13

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności