Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
23 (1/2016), DOI: 10.7862/rz.2016.mmr.6

MOTIVES AND ATTITUDES OF HEALTH CARE WORKERS IN THE LIGHT OF RESEARCH

Kazimierz NAGODY-MROZOWICZ, Dariusz KŁAK, Piotr HALEMBA
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2016.mmr.6

Abstract

The objective of this article is to identify theoretical issues related to the process and tools for motivating and to examine attitudes and motivation of the nursing staff in healthcare facilities and hospitals. In order to accomplish the stated objective, the measures taken came down to the following: factor analysis and categorization of additive factors, determination of categories of hypothetical motives and attitudes, developing a questionnaire with appropriate scales corresponding to the abstracted types in order to measure motives and attitudes, operationalization of the obtained data and an analysis of the results of the conducted study. The test group was formed by a 98-person sample, selected from the general population of the nursing staff of healthcare organization units of the Malopolska region. In the light of the obtained results of the study, it may be noted that the structure of the dominant motives behind entering the nursing profession and attitudes towards the performed social role in the rank ordering within the highest rank (allocentrism) developed at the level of 95% and 100% respectively. A similar situation may be observed in terms of the examination of the structure of motivational-cognitive factors behind taking up and performing the socio-professional role of the nursing personnel, where allocentrism comes clearly to the fore, as indicated in case of motivation and attitudes by 98% and 100% of the subjects, respectively. Taking into account the results of the empirical research, it should first be stated that while choosing one's profession, the test group was driven by allocentric motives, inner voice and sensation seeking.

Full text (pdf)

References

 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 2. Bandura A., Self-regulation of motivation through anticipatory and self-reactive mechanisms, [in:] Perspectives on motivation: Nebraska symposium on motivation, ed. R.A. Dienstbier, vol. 38, University of Nebraska Press, Lincoln 1991, p. 69‒164.    
 3. Bontis N., Dragonetti N.C., Jacobsen K., Roos G., The knowledge toolbox: a review of the tools available to measure and manage intangible resources, “European Management Journal” 17/4 (1999), p. 391‒402.
 4. Borkowska S., System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warsaw 1985.
 5. Cantor N., Kihlstrom J.F., Personality and social intelligence, Prentice Hall, Engelwood Cliffs 1987. 
 6. Dollard J., Miller N.E., Osobowość i psychoterapia, PWN, Warsaw 1967.
 7. Hilgard E.R., Wprowadzenie do psychologii, PWN, Warsaw 1967.
 8. Hilgard E.R., Marquis D.G., Procesy warunkowania i uczenia się, PWN, Warsaw 1968.
 9. Jakubowski W., Społeczna natura człowieka, Elipsa, Warsaw 1999.
 10. Kast F.E., Rosenzweig J.E., Organization and Management: Systems Approach, McGraw Hill, New York 1970.
 11. Kłak D., Organizational dimension of management of human capital selection process, [in:] Pragmata Tes Oikonomias VIII, ed. P. Ucieklak-Jeż, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Czestochowa 2014.
 12. Kłak D., Mrozowicz K., Zachowania przedsiębiorcze kapitału ludzkiego organizacji (w świetle badania ról zespołowych), [in:] Oblicza przedsiębiorczości, ed. A. Postuła, B. Glinka, J. Pasieczny, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw 2014.
 13. Kozioł L., Tyrańska M., Motywowanie pracowników w teorii i praktyce, Biblioteczka Pracownicza, Warsaw 2002.
 14. Koźmiński A., Piotrowski W., Zarządzanie: teoria i praktyka, PWN, Warsaw 2007.
 15. Leavitt H.J., Applied organizational change in industry: structural and humanistic approaches, [in:] Handbook of organizations, ed. J.G. March, H.A. Simon, Rand McNally, Chicago 1965.
 16. Michoń F., Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie w świetle socjologii i psychologii pracy, Publishing House Książka i Wiedza, Warsaw 1981.
 17. Mrozowicz K., Charakterystyka zachowań organizacyjnych w świetle badań nad współzależnością cech osobowości, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 573/45 (2009).
 18. Mrozowicz K., Niektóre aspekty zarządzania kapitałem osobowościowym (na przykładzie organizacji ratownictwa górskiego, [in:] Zarządzanie rozwojem organizacji, ed. S. Lachiewicz, Monografie Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Lodz 2007.
 19. Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wroclaw 1978.
 20. Rosenthal T.L., Zimmerman B.J., Social learning and cognition, Academic Press, New York 1978.
 21. Rotter J.B., Social learning and clinical psychology, Prentice Hall, Engelwood Cliffs 1954.
 22. Schein E., Organizational culture and leadership, Jassey Bass, San Francisco 1992.
 23. Skinner B.F., Zachowanie się organizmów, PWN, Warsaw 1995.
 24. Snyder M.: On the self-perpetuating nature of social stereotypes, [in:] Cognitive processes in stereotyping and intergroup behavior, ed. D.L. Hamilton, Lawrence Erlbaum, Hillsdale 1981.
 25. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. Jr., Kierowanie, PWN, Warsaw 2001.
 26. Teorie postaw, ed. S. Nowak, PWN, Warsaw 1973.
 27. Tillmann K.J., Teorie socjalizacji: społeczność, instytucja, upodmiotowienie, PWN, Warsaw 1996.

About this Article

TITLE:
MOTIVES AND ATTITUDES OF HEALTH CARE WORKERS IN THE LIGHT OF RESEARCH

AUTHORS:
Kazimierz NAGODY-MROZOWICZ (1)
Dariusz KŁAK (2)
Piotr HALEMBA (3)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, Katedra Zarządzania Kulturą Fizyczną
(2) Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. bł. ks. B. Markiewicza, Instytut Ekonomii i Zarządzania
(3) Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, Katedra Zarządzania Kulturą Fizyczną

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Modern Management Review
23 (1/2016)

KEY WORDS AND PHRASES:
human capital, motivation, attitudes, employee health care, social roles

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/219

DOI:
10.7862/rz.2016.mmr.6

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.mmr.6

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności