Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
23 (1/2016), DOI: 10.7862/rz.2016.mmr.5

MANAGEMENT BOARD’S REPORT ON THE ACTIVITIES AS A TOOL OF CORPORATE GOVERNANCE: THE PERSPECTIVE OF CAPITAL PROVIDERS, SUPERVISORY BOARDS, AND OTHER STAKEHOLDERS

Jacek GAD
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2016.mmr.5

Abstract

This article aims to identify and analyse areas of use of report on the activities as a tool of corporate governance implemented by capital providers, members of supervisory boards, and other stakeholders. The contents presented in this article are based on studies of domestic and foreign literature and an analysis of the annual reports of public companies listed on the Warsaw Stock Exchange. This paper analyses the usage of report on the activities for three categories of users, i.e., capital providers, supervisory boards, and other stakeholders. The report on the activities is to help managers to account for their actions. For capital providers the report on the activities provides information on the use of the invested capital by the management board. In turn, for other stakeholders report on the activities provides information on, e.g., corporate social responsibility. Particularly important seems to be the use of the report on the activities by supervisory boards. Considering that in many companies, supervisory boards are involved in formulation of strategy of the company, the supervision over the report on the activities, which largely contains information which is a derivative of the strategy, takes on a new dimension. The exercise of supervision by supervisory boards over the report on the activities has two main levels. The first consists in checking the correctness of the data disclosed in the report on the activities, and the other in checking the assumptions concerning the future of the company formulated in the report. Considerations in this article concern the two-tier model of supervision applicable, among others, in Poland.

Full text (pdf)

References

 1. Adamska A., Własność i kontrola. Perspektywa akcjonariuszy spółek publicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2013.
 2. Directive of the European Parliament and of the Council 2013/34/EU of 26 June 2013 on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, amending Directive of the European Parliament and of the Council 2006/43/EC and repealing Council Directive 78/660/EEC and 83/349/EEC (EU OJ L 182, 29.06.2013).
 3. Gad J., Rachunkowość w procesie nadzoru w spółkach publicznych, praca doktorska przygotowana pod kierunkiem E. Walińskiej, Łódź 2010.
 4. Gad J., Cechy jakościowe informacji zawartych w raporcie biznesowym w świetle potrzeb informacyjnych dawców kapitału, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 62/766 (2013), p. 545‒556.
 5. Gad J., Atrybuty użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych systemu informacyjnego rachunkowości-perspektywa asymetrii informacji, “Problemy Zarządzania” 46/2(2014): 114-128,
 6. Gad J., Sprawozdanie z działalności we współczesnym modelu raportowania – praktyka sprawozdawcza spółek publicznych notowanych na GPW, “Zarządzanie i Finanse” 2015/1, p. 79‒90.
 7. IFRS Practice Statement, Management Commentary. A framework for presentation, IASB, London 2010.
 8. Integrating the business reporting supply chain. A report based on recommendations from key business leaders from around the world, IFAC, New York 2011.
 9. Jarugowa A., Rachunkowość bankowa w warunkach gospodarki rynkowej, [in:] Rachunkowość banków komercyjnych, ed. A. Jarugowa, J. Marcinkowski, M. Marcinkowska, Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa 1994, p. 7‒33.:.
 10. Krajowy Standard Rachunkowości nr 9 Sprawozdanie z działalności, 2014. Załącznik do uchwały Nr 6/2014 Komitetu Standardów Rachunkowości.
 11. Krasodomska J., Komentarz zarządu w świetle wytycznych Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, “Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 117/61(2011), p. 89‒106.
 12. Krasodomska J., Informacje niefinansowe w sprawozdawczości spółek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014.
 13. Krasodomska J., Sprawozdawczość zintegrowana jako nowy obszar badań naukowych w rachunkowości, “Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 138/82 (2015), p. 77‒92.
 14. Kulesza T., Nadzór korporacyjny a zarządzanie spółką kapitałową, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002.
 15. Marcinkowska M., Raport roczny z działalności i wyników przedsiębiorstwa. Nowe tendencje w sprawozdawczości biznesowej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 16. Marcinkowska M., Corporate governance w bankach. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
 17. Mućko P., Atrybuty sprawozdania z działalności na tle sprawozdania finansowego, “Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 122/66(2012): 143-152.
 18. Opalski A., Prawo gospodarcze i handlowe. Rada nadzorcza w spółce akcyjnej, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 19. Opalski A., Rada nadzorcza jako strategiczne ogniwo ładu korporacyjnego spółki akcyjnej, [in:] Europejskie prawo spółek, vol. III: Corporate governance, ed. M. Cejmer, J. Napierała, T. Sójka, Wolters Kluwer, Kraków 2006.
 20. Preface to International Financial Reporting Standards, IASB, April 2002.
 21. Rady nadzorcze 2015. Trendy i kierunki zmian, PwC 2015.
 22. Solomon J., Corporate Governance and Accountability, John Wiley & Sons Ltd., Chichester 2007.
 23. Szczepankiewicz E., Management Commentary jako nowe źródło informacji o działalności jednostki gospodarczej, “Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 122/66 (2012), p. 191‒203.
 24. The Act of 15 September 2000 Commercial Companies Code, “Journal of Laws” 2000, No. 94, Item 1037, as amended.
 25. The Act of 23 July 2015 amending the Act on accounting and certain other acts, “Journal of Laws” 2015, Item 1333.
 26. The Act of 29 September 1994 on accounting, “Journal of Laws” 1994, No. 76, Item 694, as amended.
 27. The needs of users of financial information. A user survey, Pro-Active Accounting Activities in Europe, The Conseil National de la Comptabilité and EFRAG, 2009.
 28. Tinker T., The Accountants as Partisan, “Accounting, Organizations and Society” 16/3 (1991), p. 297–310.
 29. Urbanek P., Nadzór korporacyjny a wynagrodzenia menedżerów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
 30. Walińska E., Gad J., Bek-Gaik B., Rymkiewicz B., Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem ‒ wymiar finansowy i niefinansowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, p. 63-90.
 31. Zahi Z.,It’s not what you think it is. The importance of narrative reporting, A Middle East Point of View Deloitte, September 2011, p. 27‒29.

About this Article

TITLE:
MANAGEMENT BOARD’S REPORT ON THE ACTIVITIES AS A TOOL OF CORPORATE GOVERNANCE: THE PERSPECTIVE OF CAPITAL PROVIDERS, SUPERVISORY BOARDS, AND OTHER STAKEHOLDERS

AUTHORS:
Jacek GAD

AUTHORS AFFILIATIONS:
PhD, Department of Accounting, Faculty of Management, University of Lodz

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Modern Management Review
23 (1/2016)

KEY WORDS AND PHRASES:
report on the activities, corporate governance, supervisory board, capital providers.

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/218

DOI:
10.7862/rz.2016.mmr.5

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.mmr.5

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności