Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
23 (1/2016), DOI: 10.7862/rz.2016.mmr.2

ТРАНСФОРМАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРИНЦИПОВ МЕНЕДЖМЕНТА

Виталий БАШТАННИК, Татьяна СТАДНИЧЕНКО
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2016.mmr.2

Abstract

In the article the modern principles of norm-setting activities in the system of public administration are characterized. The current complex of administrative management system was analyzed, as well as the direction of scientific analysis of such systems based on the use of management principles. The theoretical basis of origin, formation and development of complex management systems is developed and systematized. On the basis of the study it was proved that public law regulation of behavior of subjects and objects of management, which is carried out with the help of organizational-legal regulation able to ensure the consistency and purposefulness of their activities, is oriented on satisfaction of public requirements and interests, which objectively exist at a particular stage of social development. It was accented the fact that the European experience of administration of management systems is evidence of the actualization of the normative component of the public administration.In the article special attention is paid to the contemporary development paradigms of management science. In particular, the focus is on the feasibility of transformation of administrative principles in the context of reforming public administration in Ukraine. On this basis, from the standpoint of system the analysis has shown that public administration provides for the operation of a universal legal mechanism for the identification, coordination and implementation of community needs and interests through the use of various legal means. This, in turn, provides for the formation of a complex of the subjective rights and duties of participants of social processes, their connections and relationships in a particular relationship.

Full text (pdf)

References

 1. Нижник Н.Р., Государственно-управленческие отношения в демократическом обществе : монографія, Основи, К. 1995, 180 c.
 2. Мартиненко В.М., Державне управління: шлях до нової парадигми (теорія та методологія) : монографія, Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», Х. 2003, 218 с.
 3. Milward A.S., The European Rescue of the Nation State, Routleadge, London 2000, 453 p.
 4. Hoffmann S., Obstinate or Obsolete? The Fate of the Nation State and the Case of Western Europe, [in:] В. Nelsen, A. Stubb, The European Union. Readings on the Theory and Practice of European Integration, 2nd ed., Macmillan Press Ltd., London 1998, c. 157–172.
 5. Moravcsik A., Preferences and Power in the European Community. A Liberal Intergovernmentalist Approach, „Journal of Common Market Studies” 31/4 (1993), c. 482–498.
 6. Nowe partnerstwo dla spójnosci konwergencja konkurencyjnosc wspólpraca. Trzeci raport na temat spójności gospodarczej i społecznej, Режим доступу: www/europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official /reports/cohesion3/cohesion3_pl.htm. – Назва з екрану.
 7. Olechowskij A., Four Premises for the Polish Strategy in the European Union, „The Polish Foreign Affairs Digest” 9/3 (2003), c. 23–35.
 8. Blackwell Handbook of Global Management, ред. M.L. Maznevski, J. McNett, Blackwell Pub., Malden, MA, 2004, 476 p.
 9. The new handbook of organizational communication: advances in theory, research, and methods, ред. F.M. Jablin, L.L. Putnam, Sage Publications, Thousand Oaks, CA ‒ London ‒ New Dehli 2001, 911 p.
 10. Баштанник А., Організаційно-правові засади управління в складних адміністративних системах: європейський досвід та Україна, А. Баштанник, В. Баштанник, „Право України” 2007/11, c. 153–157.
 11. Бессонова О.Э., Общая теория институциональных трансформаций как новая картина мира, „Общественные науки и современность” 2006/2, c. 130–142.
 12. Валевський О.Л., Державне управління як інструмент впровадження реформ в Україні [Текст], О. Л. Валевський, В. А. Ребкало, „Аналітика і влада” 2012/6, c. 139–144.

About this Article

TITLE:
ТРАНСФОРМАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРИНЦИПОВ МЕНЕДЖМЕНТА

AUTHORS:
Виталий БАШТАННИК (1)
Татьяна СТАДНИЧЕНКО (2)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) dr nauk administracji publicznej, profesor Katedry Prawa i Integracji Europejskiej Dniepropietrowskiego Regionalnego Instytutu Zarządzania Państwem (filia Narodowej Akademii Zarządzania Państwem przy Prezydencie Ukrainy)
(2) doktorant, Katedra Prawa i Integracji Europejskiej Dniepropietrowskiego Regionalnego Instytutu Zarządzania Państwem (filia Narodowej Akademii Zarządzania Państwem przy Prezydencie Ukrainy)

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Modern Management Review
23 (1/2016)

KEY WORDS AND PHRASES:
decentralization, governance, integrated system of public administration, public relations, management.

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/216

DOI:
10.7862/rz.2016.mmr.2

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.mmr.2

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności