Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
22 (4/2015), DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.57

CULTURAL CONDITIONS FOR INDIVIDUAL AND CORPORATE ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT

Małgorzata MIKŁOSZ, Teresa PIECUCH, Elżbieta SZCZYGIEŁ, Ana BARROCA
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.57

Abstract

The article focuses on characterizing the two kinds of entrepreneurship – individual and corporate.
Their development is the result of a combination of various factors, dependent – both – on
the internal (subjective) predispositions of particular individuals who themselves conduct business
activities (individual entrepreneurship) and the persons realizing entrepreneurial ventures
(corporate entrepreneurship), as well as on the external conditions determining the rate of entrepreneurship
development and influencing the effectiveness of this kind of activities. In the study,
the subject of the in-depth analysis is the issue of cultural conditions for individual and corporate
entrepreneurship development. The authors of the paper draw the attention to the fact that the
analysis of entrepreneurship (both – theoretical and empirical) cannot disregard its connection to
culture, which creates solid foundations for any human activity, including entrepreneurial activity.
Entrepreneurship is a social process which is strongly determined by culture. It depends on patterns
and the values that are shaped historically on the level of a family as well as local communities.
J. Schumpeter indicated that entrepreneurship development requires a favorable social climate.
Presently, cultural conditions are considered to have the fundamental role in the development
of all types of entrepreneurship. It is emphasized that entrepreneurship is deeply rooted in
and completely shaped by culture. Hence, the analysis of entrepreneurship (also individual and
corporate ones) cannot disregard its relations to culture.

Full text (pdf)

References

[1] Barreto H., The Entrepreneur in Microeconomic Theory: Disappearance and Explanation,
Routledge, London and New York 1989
[2] Barringer B. R., Bluedorn A. C., The relationship between corporate entrepreneurship and
strategic management, „Strategic Management Journal” 1999, No 20
[3] Barrow C., The Essence of Small Business, Prentice Hall Ed., New York 1993
[4] Berger B. (ed.), Kultura przedsiębiorczości, „Rój”, Warszawa 1994
[5] Bitzer M., Intrapreneurship – Unternehmertum In der Unternehmung, Wyd. Schaffer,
Stuttgart 1991
[6] Bratnicki M., Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, AE w Katowicach,
Katowice 2002
[7] Czerska M., Wpływ kultury na zachowania organizacyjne, [in:] „Przedsiębiorczość – natura
i atrybuty”, K. Jaremczuka, ed., PWSZ w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2012
[8] Drucker P. F., Natchnienie i fart czyli innowacja i przedsiębiorczość, „Studio Emka”, Warszawa
2004
[9] Ekonomika i zarządzanie małą firmą, pod red. B. Piaseckiego, PWE, Warszawa 1998
[10] Frey F. L., Entrepreneurship: A Planning Approach, West Publishing Company, 1993
[11] Hebert R. F., Link A. N., The Enterepreneur. Mainstream Views and Radical Critiques, Peaeger
Special Studies, Praeger Scientific, New York 1982
[12] Hofstede G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000
[13] http://geert-hofstede.com/poland.html
[14] Glinka B., Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości, kklinc.blox.pl/resource/ SeminariumReferatGlinka.
doc
[15] Glinka B., Gudkova S., Przedsiębiorczość, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011
[16] Gruszecki T., Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości, CEDOR, Warszawa 1994
[17] Jasiński Z., Tworzenie środowiska dla zachowań przedsiębiorczych, [in:] „Kapitał ludzki
a kształtowanie przedsiębiorczości”, M. Juchnowicz, ed., Poltext, Warszawa 2004
[18] Kaczmarek B., Innowacje i kultura organizacyjna we współczesnym przedsiębiorstwie – zarys
problemu, [in:] „Uwarunkowania przedsiębiorczości – różnorodność i jedność”, K. Jaremczuka,
ed., PWSZ w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2010
[19] Kaliszczak L., Kształtowanie kultury przedsiębiorczości oraz próba jej empirycznej weryfikacji,
[in:] „Uwarunkowania przedsiębiorczości – różnorodność i jedność”, K. Jaremczuka, ed.,
PWSZ w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2010
[20] Kisielnicki J., Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym, PWE, Warszawa 2008
[21] Koźmiński A. K., Jamielniak D., Zarządzanie od podstaw, Oficyna Wolters Kluwer business,
Warszawa 2011
[22] Lewicka D., Hydzik W., Determinanty aktywności innowacyjnej: osobowość, kompetencje
i styl rozwiązywania problemów, wyniki badań, [in:] „Przedsiębiorczość – natura i atrybuty”,
K. Jaremczuka, ed., PWSZ w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2012
[23] Piecuch T., Ewolucja teorii przedsiębiorczości – od przedsiębiorczości indywidualnej do
wewnętrznej, [in:] „Uwarunkowania przedsiębiorczości – różnorodność i jedność”, K. Jaremczuka,
ed., PWSZ w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2010
[24] Piecuch T., Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, C.H. Beck, Warszawa 2013
[25] Pinchot G. III, Intrapreneuring. Why you don’t have to leave the Corporation to become an
entrepreneur, Harper & Row Publishers, New York 1985
[26] Pocztowski A., Rola systemu zarządzania kapitałem ludzkim w kształtowaniu przedsiębiorczości.
Narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim kreujące postawy przedsiębiorcze, [in:] „Kapitał
ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości”, M. Juchnowicz, ed., Poltext, Warszawa 2004
[27] Radecki E. W., Zachowania organizacyjne. Pytania i odpowiedzi, Wyższa Szkoła Integracji
Europejskiej w Szczecinie, Szczecin 2010
[28] Rozkwitalska M., Problemy zarządzania międzykulturowego w przedsiębiorstwach z kapitałem
zagranicznym, „Problemy Zarządzania” 2009, nr3
[29] Saetre A. S., Intrapreneurship. An Exploratory Study of Select Norwegian Industries, Norwegian
Research Concil, Trondheim 2001
[30] Schein E. H., Organizational Culture and Leadership, John Wiley & Sons Publisher, San
Francisco 2004
[31] Sułkowski Ł., Ewolucjonizm w zarządzaniu. Menedżerowie Darwina, PWE, Warszawa 2010
[32] Sułkowski Ł., Kulturowa zmienność organizacji, PWE, Warszawa 2002
[33] Szarecki A., Przedsiębiorczość jako forma kultury”, „Problemy Zarządzania” 2008, nr2
[34] Turró A., Organizational resources and intrapreneurial activities: a cross-country study,
http://idem.uab.es/2Turró_JPC_2012.pdf

About this Article

TITLE:
CULTURAL CONDITIONS FOR INDIVIDUAL AND CORPORATE ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT

AUTHORS:
Małgorzata MIKŁOSZ (1)
Teresa PIECUCH (2)
Elżbieta SZCZYGIEŁ (3)
Ana BARROCA (4)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) PhD Appl., Danmar Computers
(2) Faculty of Management, Rzeszow University of Technology
(3) Section of social-economic analysis, Centre for Education and Enterprise
Support
(4) MSc Appl., Advancis - Business Services Lda

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Modern Management Review
22 (4/2015)

KEY WORDS AND PHRASES:
entrepreneurship, individual entrepreneurship, corporate entrepreneurship, organisational culture

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/209

DOI:
10.7862/rz.2015.mmr.57

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2015.mmr.57

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności