Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
22 (4/2015), DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.53

CREATIVE CLASS AND CREATIVE INDUSTRIES AS A MEANS OF RENEWAL OF THE CITY (CASE OF RZESZÓW)

Grzegorz DROBA
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.53

Abstract

Crisis is a universal phenomenon, manifesting itself at different stages of development of
various entities or social structures. In the case of urban crisis, what is primarily essential
is certain moment of its development, when current sources and directions of development
get exhausted and new ones have not yet been formed. Urban renewal concerning cities suffering
from crisis ensuing from deindustrialization has manifested itself in many forms -
from comprehensive infrastructural investments, social programs, ending with attempts at
reviving lost industry. Investing in culture proved to be a common trend and the most popular
renewal strategy. Calling upon Richard Florida's creative class conception, one should
note that reviving cities are especially attractive to representatives of creative class and, consequently,
creative enterprises, etc. The term "creative economy" or "creative industries" relates
to industry based on knowledge and intellectual property. Here, intellectual property
constitutes the added values of scientific research (concerning new technologies) and cultural
context of creative units which make up the human core of the industry. The creative industry
has been defined based on DCIM instructions and translated into the currently binding
Polish PKD system. Rzeszów has been described based on the number of workers employed
by creative business entities (as well as their relation to all entities registered in the
city). It can be noticed that employment in creative business entities, as well as the number
of such entities has been constantly increasing.

Full text (pdf)

References

[1] Beauregard R. 1993. Voices of Decline: The Postwar Fate of U.S. Cities. Oxford: Basil
Blackwell.
[2] Bobirca A., Draghici A. 2011. Creativity and Economic Development, World Academy of
Science. Engineering and Technology, nr 59.
[3] Celmer A., 2012, Miary kreatywności na bazie wybranych modeli i teorii przemysłów kreatywnych.
W: Kreatywna gospodarka w mieście i aglomeracji. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego.
[4] Duxbury N. 2004. Creative Cities. Principles and Practices. Ottawa: Canadian Policy Research
Network.
[5] Florida R. 2007. The Flight of the crreative class. New York: HarperCollins.
[6] Florida R. 2002. The Rise of the Creative Clas: and how it transforming work, leisure, community
and everyday lifes. Nowy Jork: Basic Book
[7] Florida R. 2005. Cities and the Creative Class. Nowy Jork: Routledge.
[8] Holcomb H.B. Beauregard R.A. 1981, Revitalizing Cities. Washington: Association of American
Geographers.
[9] Komninos N. 2002. Intelligent cities: Innovation, Knowlage system and Digital Space. Londyn:
Spon Press.
[10] Klasik A. 2009. Kreatywne miasto - kreatywna aglomeracja. Katowice: Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej w Katowicach.
[11] Majer A. 2014. Odrodzenie miast. Łódź: Wydawnictwo Scholar.
[12] Namyślak B. 2009. Przemysły kreatywne w aglomeracji wrocławskiej. W: Kreatywne miasto
- kreatywna aglomeracja. Katowice.
[13] Oakley K. 2004. "Not So Cool Britannia: The Role of the Creative Industries In Economic
Development", International Journal of Cultural Studies, nr 7 (1).
[14] Tuziak A. 2013. Innowacyjność w endogenicznym rozwoju regionu peryferyjnego, Warsaw:
Wydawnictwo Scholar.
[15] Savage M., Warde A. 1993. Urban Sociology, Capitalism and Modernity. New York: Continuum.
[16] Scott A. J., Storper M. 2003. "Regions, Globalization, Development", Regional Studies, 37 (6-
7) Oxford.
[17] Szultka S. 2012. Klastry w sektorach kreatywnych – motory rozwoju miast i regionów. Warsaw:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
[18] Załocki G. 2012. Rozwój zrównoważony: idee, efekty, kontrowersje. Toruń: Wydawnictwo
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
[19] Zielenbach S. 2000. The Art of Revitalization. Improving Conditions of Distressed Inner-city
Neighbourhoods. New York-London: Taylor and Francis.

About this Article

TITLE:
CREATIVE CLASS AND CREATIVE INDUSTRIES AS A MEANS OF RENEWAL OF THE CITY (CASE OF RZESZÓW)

AUTHORS:
Grzegorz DROBA

AUTHORS AFFILIATIONS:
Institute of Sociology, University of Rzeszow

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Modern Management Review
22 (4/2015)

KEY WORDS AND PHRASES:
city crisis, city renewal, creative class, creative industry

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/205

DOI:
10.7862/rz.2015.mmr.53

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2015.mmr.53

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności