Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
22 (3/2015), DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.48

ANALIZA PORÓWNAWCZA PODEJŚĆ W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Jacek Strojny, Kinga Szmigiel
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.48

Streszczenie

Zarządzanie projektami stanowi współcześnie istotną część aktywności w różnego typu
organizacjach, od przedsiębiorstw poczynając, przez podmioty non-profit, na instytucjach
publicznych kończąc. W krajach wysokorozwiniętych wykształciła się kultura projektowa,
bazująca zarówno na metodykach ogólnych, jak i specyficznych, optymalizowanych pod kątem
danej branży. Kompetencje projektowe stanowią współcześnie ważny element kształcenia
menedżerów. Są także czynnikiem ocenianym w rozmowach kwalifikacyjnych.
Celem artykułu jest przedstawienie analizy porównawczej wybranych, ogólnych metodyk
i podejść w zakresie zarządzania projektami. Zidentyfikowano interesujące wymiary
porównań, ważne zarówno z punktu widzenia kształtowania indywidualnej kariery kierownika
projektu, jak i procesu zarządzania przebiegiem przedsięwzięć. Intencją autorów nie
jest znalezienie najbardziej odpowiedniego rozwiązania, ponieważ musi być ono dostosowane
do warunków i specyficznych potrzeb organizacji. Dążono jednak do przedstawienia
informacji w sposób skoncentrowany, tak aby ułatwić świadomy i celowy dobór poszczególnych
podejść.
We wprowadzeniu odniesiono się do genezy zarządzania projektami. Następnie przedstawiono
specyfikę projektu oraz wymagania, które z niego wynikają względem procesu zarządzania.
W kolejnych punktach artykułu przedstawiono również porównanie klasycznych
podejść liniowych oraz wywodzących się z branży IT tzw. podejść zwinnych. Na podstawie
tego ogólnego podziału porównano szczegółowo wybrane koncepcje zarządzania projektami,
uwzględniając ich specyfikę oraz warunki kształtowania kompetencji.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] http://akson.sgh.waw.pl/~darry/PM/Texts/introduction.html
[2] http://karieraplus.pl/artykuly/certyfikaty-w-zarządzaniu
[3] http://pmit.pl/wordpress/wp-content/uploads/2009/02/pm%20certificates%20full%20 pl.htm.
[4] http://scrum.hypersquare.com/podstawy-scruma.html
[5] http://support.office.com/pl-pl/article/Historia-zarz%C4%85dzania-projektami-a2e0b 717-
094b-4d1e-87 8a-fcd0978891cd
[6] http://www.4pm.pl/artykuly/metodyka-zarządzania-projektami-prince2
[7] http://www.4pm.pl/artykuly/przyjrzyjmy-sie-tradycyjnym-projektom
[8] http://www.4pm.pl/artykuly/warunki-uzyskania-i-koszty-certyfikatow-dla-menedzero w-projektow
[9] http://www.altkomakademia.pl/sciezki
[10] http://www.klubtrenerow. firma2000.pl/blog/indem.php?id=d8alaeey
[11] http://www.pmi.org/ certification.aspx
[12] http://www.pmi.org/Certification/Project-Management-Professional-PMP.aspx
[13] http://www.poddrzewem.pl/do-poczytania/certyfikacja-scrum-wedlug-scrum-alliance
[14] http://www.prince2.akn.pl/Prince2_program.pdf
[15] http://www.szkolenia.com.pl/index/artykul/29.
[16] https://www.scrumalliance.org/certifications/Practitioner

Podsumowanie

TYTUŁ:
ANALIZA PORÓWNAWCZA PODEJŚĆ W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

AUTORZY:
Jacek Strojny (1)
Kinga Szmigiel (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Katedra Ekonomii, Politechnika Rzeszowska
(2) Absolwentka studiów licencjackich na specjalności Zarządzanie Projektami na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
22 (3/2015)

SŁOWA KLUCZOWE:
zarządzanie projektami, PMI, PRINCE2, IPMA, scrum.

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/200

DOI:
10.7862/rz.2015.mmr.48

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2015.mmr.48

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności