Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
22 (3/2015), DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.47

WIELOASPEKTOWE PODEJŚCIE DO DEFINICJI PRODUKTU TURYSTYCZNEGO

Artur Stec
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.47

Streszczenie

Przedmiotem obrotu na rynku usług turystycznych jest produkt turystyczny. Jest to
pojęcie złożone i różnie definiowane w zależności od celu prowadzonych badań, podmiotu,
z którego punktu widzenia dostrzega się korzyści płynące z produktu, branego
pod uwagę zakresu znaczeniowego czy liczby elementów tworzących produkt. Produkt
turystyczny ma specyficzne cechy, które odróżniają go od produktów na innych rynkach
i determinują sposób funkcjonowania uczestników rynku. Integralną częścią produktu są
dobra i usługi. W zależności od autorów definiujących produkt turystyczny można w jego
strukturze wyróżnić: walory turystyczne, infrastrukturę turystyczną i towarzyszące
im usługi, podstawowe dobra turystyczna i bazę turystyczną oraz podstawowe i komplementarne
usługi turystyczne. Nie wszystkie części składowe produktu turystycznego
są uchwytne i dlatego w marketingowym podejściu do zagadnienia produkt „zaczyna
się” w momencie wyboru miejsca wypoczynku i trwa długo po powrocie przy wakacyjnych
wspomnieniach. Zachodzące w światowej gospodarce zmiany inicjują nowatorskie
podejścia przy tworzeniu produktów turystycznych, czego najlepszym przykładem jest
integralny produkt turystyczny budowany przy współudziale samorządu lokalnego, sektora
prywatnego i lokalnej społeczności. Autor artykułu dokonał przeglądu istniejących
współcześnie definicji produktu turystycznego i ustosunkował się do kwestii ich wielości
w aspekcie rzeczywistego zapotrzebowania na nie ze strony osób badających rynki
turystyczne. Bazowanie na jednej uogólnionej i uniwersalnej definicji nie jest wskazane
przy prowadzeniu konkretnych badań.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Altkorn J., Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
[2] Bosiacki S., Regionalne produkty turystyczne jako podstawa zagospodarowania turystycznego,
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2007/465, „Ekonomiczne Problemy
Turystyki” 8.
[3] Dietl J., Marketing, PWE, Warszawa 1981.
[4] Fijałkowski D., Produkt turystyczny w ujęciu marketingowym, „Słupskie Prace Geograficzne”
2003/1.
[5] Gaworecki W.W., Ekonomika i organizacja turystyki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
Warszawa 1978.
[6] Gaworecki W.W., Turystyka, PWE, Warszawa 1997, s. 231–233.
[7] Gołembski G., Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej, Akademia Ekonomiczna
w Poznaniu, Poznań 1998.
[8] Jędrzejczyk I., Nowoczesny biznes turystyczny. Ekostrategie w zarządzaniu firmą, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2000.
[9] Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny, „Turystyka i hotelarstwo” 2002/1.
[10] Kaspar C., Kunz B., Unternehmungsführung im Fremdenverkehr, Stuttgart, Bern, 1982.
[11] Kompedium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, PWN, Warszawa–Poznań 2005.
[12] Kotler Ph., Principles of Marketing. Englewood Cliffs, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1980.
[13] Krippendorf J., Marketing im Fremdenverker, Bern–Frankfurt 1971.
[14] Kruczek Z., Walas B., Nowoczesne postrzeganie promocji kulturowych produktów turystycznych,
[w:] Kultura i turystyka – wspólnie zyskać, red. A. Stasiak, Wydawnictwo Wyższej
Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, Łódź 2009.
[15] Nowacki M., Szlaki dziedzictwa naturalnego i kulturowego drogą ku turystyce kreatywnej,
[w:] Kultura i turystyka. Wspólna droga, red. B. Włodarczyk, Krakowiak B., Latosińska J.,
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź 2011.
[16] Medlik S., Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
Warszawa 1995.
[17] Middleton V.T.C., Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa 1996.
[18] Panasiuk A., Ekonomika turystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
[19] Przedsiębiorstwo turystyczne na rynku, red. A. Rapacz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998.
[20] Rogalewski O., Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
1979.
[21] Rogoziński K., Marketing na rynku turystycznym, „Handel Wewnętrzny” 1977/4.
[22] Seweryn R., Produkt turystyczny i wyznaczniki jego atrakcyjności, „Zeszyty Naukowe Akademii
Ekonomicznej w Krakowie” 2005/697.
[23] Stasiak A., Produkt turystyczny w gospodarce doświadczeń, „Turyzm” 23/1 (2013).
[24] Zawistowska H., Rola Unii Europejskiej w poprawie jakości produktów turystycznych, [w:]
Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, PWN, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,
Warszawa 2003.

Podsumowanie

TYTUŁ:
WIELOASPEKTOWE PODEJŚCIE DO DEFINICJI PRODUKTU TURYSTYCZNEGO

AUTORZY:
Artur Stec

AFILIACJE AUTORÓW:
Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
22 (3/2015)

SŁOWA KLUCZOWE:
rynek turystyczny, produkt turystyczny

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/199

DOI:
10.7862/rz.2015.mmr.47

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2015.mmr.47

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności