Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
22 (3/2015), DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.43

DYLEMATYWYBORUMETODY BADAŃ MARKETINGOWYCH

Andrzej Pacana, Grzegorz Ostasz, Beata ZATWARNICKA-MADURA
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.43

Streszczenie

Wybór metody badań marketingowych zawsze poprzedza analiza celu projektu badawczego
oraz użyteczności informacji zdobytych w określony sposób. Firmy reprezentujące
sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) często nie mogą sobie pozwolić na
zastosowanie kosztownych metod badań. Jednocześnie powinny wybrać metodę najbardziej
odpowiednią do celu badawczego, co może stanowić trudność. W artykule zaprezentowano
dylematy związane z wyborem metody badań marketingowych i zaproponowano sposoby
ułatwiające taki wybór. Celem artykułu jest pokazanie złożoności wyboru metody marketingowej
i przedstawienie koncepcji jej wyboru z wykorzystaniem metody analizy kosztowo-
jakościowej (AKJ). Ocenę jakości (rozumianej jako spełnienie oczekiwań klienta w stosunku
do konkretnej metody) w ramach AKJ wykonano metodą punktacji sformalizowanej.
Przedstawioną koncepcję przetestowano w badaniach prezentowanych w artykule na wybranych
metodach badań marketingowych możliwych do zastosowania w sektorze MSP.
W analizowanym przypadku najlepszym rozwiązaniem dla firmy byłoby wykorzystanie ankiety
ogólnodostępnej. Wyniki są oczywiście uzależnione od przyjętych przez oceniającego
kryteriów i ich ocen. Zastosowanie zaproponowanej koncepcji może się przyczynić do
sprawniejszego i efektywniejszego podejmowania decyzji w zarządzaniu marketingowym.
Dzięki szerokiemu wachlarzowi możliwości dopasowania się do sytuacji konkretnego
przedsiębiorstwa i stosując stosunkowo nieskomplikowane narzędzia do analizy kosztowojakościowej,
można za pomocą zaprezentowanej metodyki dobrać adekwatną metodę badań
marketingowych, co jest szczególnie istotne dla firm z sektora MSP.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Badania rynku, metody zastosowania, red. Z. Kędzior, PWE, Warszawa 2005.
[2] Bednárová L., Bujňáková M., Chovancová J., Medzinárodný mankament, Prešovská univerzita
v Prešove, Fakulta manažmentu, Prešov 2009.
[3] Biela P., Olejniczak T., Wykorzystanie badań marketingowych w zarządzaniu siecią handlową
– dylemat menedżera, [w:] Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red.
K. Mazurek-Łopacińska, M. Sobocińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu, Wrocław 2011.
[4] Chapman R.G., Problem-definition in marketing research studies, „Journal of Services Marketing”
1989/3.
[5] Hague P., Badania marketingowe. Planowanie, metodologia i ocean wyników, One Press,
Helion 2006.
[6] Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, PWE, Warszawa 2011.
[7] Kolman I., Inżynieria jakości, PWE, Warszawa 1992.
[8] Pacana A., Sterowanie jakością, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów
2000.
[9] Prymon M., Badania marketingowe w aspektach menedżerskich, Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
[10] Sęp J., Perłowski R., Pacana A., Techniki wspomagania zarządzania jakością, Oficyna Wydawnicza
Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2006.
[11] Zatwarnicka-Madura B., Badanie jakości usług hotelarskich, [w:] Zarządzanie i marketing.
Zmiany gospodarcze i społeczne w integrującej się Europie, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, z. 226, Rzeszów 2006.

Podsumowanie

TYTUŁ:
DYLEMATYWYBORUMETODY BADAŃ MARKETINGOWYCH

AUTORZY:
Andrzej Pacana (1)
Grzegorz Ostasz (2)
Beata ZATWARNICKA-MADURA (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Wydział Budowu Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska
(2) Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska
(3) Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
22 (3/2015)

SŁOWA KLUCZOWE:
analiza kosztowo-jakościowa, metody oceny jakości, badania marketingowe

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/195

DOI:
10.7862/rz.2015.mmr.43

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2015.mmr.43

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności