Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
22 (3/2015), DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.38

XXI WIEK – WIEKIEM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Waldemar KRZTOŃ

DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.38

Streszczenie

Myślenie o przyszłości na przełomie wieków zdominowało zjawisko szybkiego rozwoju
technologii teleinformatycznych, którego najbardziej spektakularnym wyrazem było powstanie
Internetu i jego lawinowy rozwój. Do podejmowania szybkiej i trafnej decyzji potrzebna
jest aktualna informacja, a to powoduje rozwój nowych technologii elektronicznych,
czyli urządzeń teleinformatycznych. Obecnie informacja i wiedza stały się źródłem strategii
rozwoju. Wiek XXI jawi się jako czas dalszego rozwoju technologii informatycznych.
Wraz z rozwojem intelektualnym i technicznym coraz większego znaczenia zaczęło nabierać
społeczeństwo informacyjne. Termin „społeczeństwo informacyjne” podkreśla ważną
rolę systemów informacji i komunikacji występujących w kręgu danego społeczeństwa
i stanowiących o jego specyfice w porównaniu z innymi rodzajami społeczeństw. Żyjąc
w społeczeństwie informacyjnym, funkcjonujemy w społeczeństwie sieciowym. Społeczeństwo
oparte na informacji nie wiąże się z optymistyczną prognozą społeczną, ale oznacza
kończącą się ewolucję struktur społecznych. Na społeczeństwo informacyjne składają się
nie tylko informacja, środki teleinformatyczne, ale także człowiek i jego potrzeby, gospodarka,
państwo i otoczenie. Powstanie społeczeństwa informacyjnego związane jest z rozwojem
środków informatycznych, przetwarzających i gromadzących informację, jak też
środków komunikacyjnych, przesyłających i odbierających informację, a to zwiększyło wydajność
pracy, doprowadziło do dominacji sektora usług i technologii informatycznych oraz
zmiany dystrybucji zasobów. W związku z tym celem niniejszego artykułu jest wskazanie
roli i znaczenia informacji w XXI wieku. Zaprezentowanie podłoża i genezy kształtowania
się społeczeństwa opartego na informacji oraz określenie wyzwań i zagrożeń jemu towarzyszących.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Barber B.R., Dżihad Kontra McŚwiat, Warszawa 1997.
[2] Drucker P., Społeczeństwo prokapitalistyczne, Warszawa 1999.
[3] Dylematy cywilizacji informacyjnej, red. A. Szewczyk, Warszawa 2004.
[4] Fukuyama F., Wielki wstrząs, Warszawa 2000.
[5] Gawrysiak P., Cyfrowa rewolucja. Rozwój cywilizacji informacyjnej, Warszawa 2008.
[6] Gleick J., Informacja, bit, wszechświat, rewolucja, Kraków 2012.
[7] Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania,
Kraków 1999.
[8] Hetmański M., Epistemologia informacji, Kraków 2013.
[9] Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego, red. T. Zasępa, Lublin 2001.
[10] Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, wyd. XVIII, Warszawa
1989.
[11] Krzysztofek K., Szczepański M.S., Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych,
Katowice 2005.
[12] Lem S., Świat na krawędzi, Kraków 2000.
[13] Mattelart A., Społeczeństwo informacji, Kraków 2004.
[14] Mikrospołeczność informacyjna na przykładzie miasteczka internetowego Akademii Górniczo-
Hutniczej w Krakowie, red. L.H. Haber, Kraków 2001.
[15] Pacek B., Hoffman R., Działania sił zbrojnych w cyberprzestrzeni, Warszawa 2013.
[16] Parandowski J., Mitologia, Warszawa 1982.
[17] Rifkin J., Wiek dostępu. Nowa kultura hiperkapitalizmu, w której płaci się za każdą chwilę
życia, Wrocław 2003.
[18] Sienkiewicz P., Systemy kierowania, Warszawa 1989.
[19] Sienkiewicz P., 25 wykładów, Warszawa 2013.
[20] Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1978, t. 1.
[21] Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1981, t. 3.
[22] Stefanowicz B., Informacja, Warszawa 2004.
[23] Toffler A.H., Wojna i antywojna. Jak przetrwać na progu XXI wieku?, Poznań 2006.
[24] Wrzosek M., Procesy informacyjne w zarządzaniu organizacją zhierarchizowaną, Warszawa
2010.
[25] Zaliwski A., Korporacyjne bazy wiedzy, Warszawa 2000.
[26] Zagadnienia filozoficzne współczesnej nauki. Wstęp do filozofii przyrody, red.M. Heller,
L. Lubański, S. Ślaga, Warszawa 1992.

Podsumowanie

TYTUŁ:
XXI WIEK – WIEKIEM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

AUTORZY:
Waldemar KRZTOŃ

AFILIACJE AUTORÓW:
Zakład Nauk Humanistycznych, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
22 (3/2015)

SŁOWA KLUCZOWE:
informacja, społeczeństwo informacyjne, XXI wiek

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/190

DOI:
10.7862/rz.2015.mmr.38

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2015.mmr.38

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności