Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
22 (2/2015), DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.21

THE HUMAN FACTOR AND FATAL ACCIDENTS IN THE MOUNTAINS (THE MOUNTAIN THANATOLOGICAL STUDIES METHOD)

Kazimierz MROZOWICZ, Piotr HALEMBA

DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.21

Abstract

Suffering, pain, not to mention death of another person, lead a normal, mentally healthy
individual to experience traumatic emotional states. Organizational effects of exposing an
employee to a long-lasting trauma, caused by the aforementioned factors are not limited
solely to economic costs, but cause damage in one’s psyche and carry with it negative social
consequences. In case of the socio-occupational role of a mountain rescuer, within the catalogue
of traumatic factors, apart from: the direct risk to one’s health or life, physical, meteorological,
natural, geomorphological, economic and social factors, there is also a factor of
observing a trauma, agony or death of another human. The article raises the issues of causes
and circumstances of the emergence of fatal accidents in the area of operation of the
Bieszczady Group of Mountain Voluntary Rescue Service3 (MVRS).4 It is assumed that the
source of their occurrence is sometimes the man himself, whereas the human factor is the
main cause of fatal accidents in the mountains. The purpose of this article is also to present
a diagnostic and prognostic method called The Mountain Thanatological Studies Method
(MTS Method), which could support organizational and decision-making processes in improving
the efficiency of rescue work in the mountains. It can effectively lower the intensity
of the analyzed traumatic factor connected with the performed socio-occupational work, reducing
at the same time the number of fatal accidents.

Full text (pdf)

References

[1] Hołub J., Wypadki śmiertelne w obszarze działalności Grupy Bieszczadzkiej Górskiego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego [Fatal accidents in the area of activity of the Bieszczady
Group of Mountain Voluntary Rescue Service], Bachelor thesis, PWSTE in Jarosław,
Jarosław 2012.
[2] Jarosiński J., Błękitny Krzyż na połoninach. Monographs of the Bieszczady Mountain Rescue
Sernice, The RUTHENUS Publishing House, Krosno 2011.
[3] Leplat J., Accidents and Incidents Production: Method of Analysis, “Journal of Occupational
Accidents” 1982/4, p. 51–60.
[4] Mrozowicz K., Halemba P., Ratownictwo górskie. Psychologiczne i organizacyjne aspekty
zarządzania bezpieczeństwem w górach, Publication of the Jerzy Kukuczka Academy of Physical
Education in Katowice, Katowice 2012.
[5] Mrozowicz K., Halemba P., Teoria motywacji uczenia się ról społecznych na przykładzie
organizacji ratownictwa górskiego, [in:] Zarządzanie w wybranych obszarach sportu, turystyki
i rekreacji, ed. P. Halemba, Monograph of the Academy of Physical Education in Katowice,
Katowice 2011, p. 177-191.
[6] Mrozowicz K., Puciato D., Blue Cross organization as the subject of safety management in
mountain tourism, “The Małopolska School of Economics in Tarnow, Research Papers Collection”
16/2 (2010), p. 99–108.
[7] Mrozowicz K., Ziaja W.W., Strategia marki sieciowego przedsiębiorstwa hotelarskiego,
Publication of the Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice, Katowice
2012.
[8] Mrozowicz K., Model procesu podejmowania decyzji (na przykładzie badań ratowników
górskich), „Organizacja i Kierowanie” 147/4 (2011), p. 193–207.
[9] Mrozowicz K., Psychologiczne i organizacyjne mechanizmy formalizacji ról społecznych w
organizacji (na przykładzie GOPR), „Przegląd Organizacji” 2010/5, p. 27–31.
[10] Mrozowicz K., Teoria zachowań organizacyjnych (na przykładzie niektórych aspektów roli
społecznej ratownika GOPR), „Organizacja i Kierowanie” 144/1(2011), p. 67–85.
[11] Mrozowicz K., Zachowania pomocne w świetle humanistycznej teorii organizacji (w świetle
badań motywacji i postaw służby medycznej), „Przegląd Organizacji” 2010/7–8, p. 35–39.
[12] Mrozowicz K., Zachowania ratowników górskich w świetle badań systemu wartości, „Przegląd
Organizacji” 2010/10, p. 15–20.
[13] Mrozowicz K., Zarządzanie działalnością interwencyjną górskich organizacji ratowniczych
na tle teorii zarządzania systemem bezpieczeństwa, [in:] Turystyka zrównoważona i ekoturystyka,
ed. A. Gotowt-Jezierska, J. Śledzińska, The PTTK ,,Kraj” Publisher, Warsaw 2008, p.
137–153.
[14] „Na każde wezwanie...” Pięćdziesiąt lat działalności Górskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego 1952-2002, ed. A. Jonak, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków
2012.
[15] Nenonen S., Kivistö-Rahnasto J., Vasara J., Safety considerations during different stages of a
project life cycle in the manufacturing industry, Human Factors and Ergonomics in Manufacturing
& Service Industries, Article published online: 30 JULY 2012.
[16] Program Grupy Bieszczadzkiej GOPR (The Bieszczady Mountain Rescue Service Program)
2011–2014, Sanok 2011.
[17] Regulamin Służby Ratowniczej GOPR (Regulations of the GOPR Rescue Service), Uchwała
Zarządu (Resolution of the Board of) GOPR/PTTK no. 250/VIII/1975 of 9 September 1975.
[18] Strategia Grupy Bieszczadzkiej GOPR (Strategy of the Bieszczady Mountain Rescue Service),
Sanok 2006.
[19] Studenski R., Organizacja bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie, Publication of the Silesian
University of Technology, Gliwice 1996.
[20] Studenski R., Szacowanie i ograniczanie ryzyka, „Atest – Ochrona Pracy” 1994/6, p. 32–45.
[21] Successful Accident Prevention, ed. J. Saari, Institute of Occupational Health, Helsinki 1987.
[22] Swuste P., ,,You will only see it, if you understand it” or occupational risk prevention from a
management perspective, “Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries”
18/4 (2008), p. 438–453.

About this Article

TITLE:
THE HUMAN FACTOR AND FATAL ACCIDENTS IN THE MOUNTAINS (THE MOUNTAIN THANATOLOGICAL STUDIES METHOD)

AUTHORS:
Kazimierz MROZOWICZ (1)
Piotr HALEMBA (2)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice
(2) The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice

JOURNAL:
Modern Management Review
22 (2/2015)

KEY WORDS AND PHRASES:
the human factor and decisions, the human factor and accidents, management
of safety in the mountains, causes of mountain accidents, fatal accidents, factors of threats to life in the mountains

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/173

DOI:
10.7862/rz.2015.mmr.21

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2015.mmr.21

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności