Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
22 (2/2015), DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.18

BUDOWA I OPRACOWANIE MODELU SYSTEMOWEGO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM LOGISTYCZNYM

Zdzisław JEDYNAK

DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.18

Streszczenie

Procesy globalizacji i integracji politycznej, ekonomicznej, społecznej czy technologicznej,
determinują większość przemian zachodzących w otoczeniu współczesnych organizacji.
Przedsiębiorstwa z wielu branż dostrzegają pilną potrzebę dostosowania zakresu swojej
działalności do stale rosnących wymagań rynku. Obserwuje się coraz większe zainteresowanie
mechanizmami zwiększania konkurencyjności we wszystkich obszarach funkcjonalnych
przedsiębiorstwa. Najczęściej podejmowane działania koncentrują się na obniżaniu
kosztów, polepszaniu jakości produktów i usług oraz skróceniu czasu poszczególnych operacji.
Natomiast zwiększające się odległości pomiędzy kontrahentami i punktami, do których
realizowane są dostawy, przyczyniają się do wzrostu znaczenia logistyki. Obecnie
przedsiębiorstwom logistycznym stawia się bardzo wysokie wymagania co do efektywności,
sprawności, elastyczności i ciągłości pracy, a przyjęte rozwiązania mają zapewnić optymalną
relację pomiędzy kosztem, jakością i czasem. Ich trwały sukces może być osiągnięty poprzez
skuteczne i kompleksowe zarządzanie nim, wychodzące poza obszar danej organizacji,
ukierunkowane na wiedzę i ciągłe doskonalenie. Celem artykułu jest budowa i opracowanie
teoretycznego modelu systemowego zarządzania przedsiębiorstwem logistycznym,
który uwzględnia wytyczne i założenia normy PN-EN ISO 9004:2010 Zarządzanie ukierunkowane
na trwały sukces organizacji – podejście wykorzystujące zarządzanie jakością,
a także uwarunkowania branży logistycznej. Przyjęto następujące etapy realizacji celu: scharakteryzowanie
podejścia systemowego do logistyki; identyfikacja struktury systemu logistycznego;
opracowanie modelu systemowego zarządzania przedsiębiorstwem logistycznym.
Zastosowana metoda badawcza to przegląd dostępnej literatury przedmiotu oraz norm
branżowych.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Blaik P., Logistyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
[2] Coyle J.J., Bardi E.J., Langley Jr. C.J., Zarządzanie logistyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2010.
[3] Elementy nauki o przedsiębiorstwie, red. S. Marek, Fundacja na rzecz US, Szczecin 1999.
[4] Harrison A., Van Hoek R., Zarządzanie logistyką, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
2010.
[5] Jedynak Z., Logistic security system of liquid fuel supply, „Zeszyt Naukowy Politechniki
Rzeszowskiej, Zarządzanie i Marketing” 19/4 (2012), s. 81–90.
[6] Kisperska-Moroń D., Sołtysik M., Systemy logistyczne przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej, Katowice 1996.
[7] Logistyka, red. D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009.
[8] Łunarski J., Inżynieria systemów i analiza systemowa, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Rzeszowskiej, Rzeszów 2010.
[9] Łunarski J., Zarządzanie jakością w logistyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej,
Rzeszów 2010.
[10] Łunarski J., Zintegrowane systemy zarządzania – wspomaganie zarządzania systemami standardowymi,
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2011.
[11] Pfohl H.Ch., Systemy logistyczne – podstawy organizacji i zarządzania, wyd. 2, Instytut Logistyki
i Magazynowania, Poznań 2001.
[12] PN-EN ISO 10014, Zarządzanie jakością – wytyczne do osiągnięcia korzyści finansowych
i ekonomicznych, Polski Komitet Normalizacji, Warszawa, marzec 2008.
[13] PN-EN ISO 9001, Systemy zarządzania jakością – wymagania, Polski Komitet Normalizacyjny,
Warszawa, luty 2009.
[14] PN-EN ISO 9004, Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji – podejście wykorzystujące
zarządzanie jakością, Polski Komitet Normalizacji, Warszawa, październik 2010.
[15] Polski Komitet Normalizacji, http://www.pkn.pl, kwiecień 2013.
[16] Skowronek C., Saryusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2008.
[17] Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
1996, s. 45.
[18] Szymonik A., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, cz. 1, Difin, Warszawa 2010.
[19] Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
2003.
[20] Wojciechowski Ł., Wojciechowski A., Kosmatka T., Infrastruktura magazynowa i transportowa,
Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2009.

Podsumowanie

TYTUŁ:
BUDOWA I OPRACOWANIE MODELU SYSTEMOWEGO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM LOGISTYCZNYM

AUTORZY:
Zdzisław JEDYNAK

AFILIACJE AUTORÓW:
Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
22 (2/2015)

SŁOWA KLUCZOWE:
norma, organizacja, otoczenie, usługa

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/170

DOI:
10.7862/rz.2015.mmr.18

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2015.mmr.18

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności