Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
22 (1/2015), DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.13

THE COMPETITIVENESS OF PODKARPACKIE REGION IN POLAND: A COMPARATIVE ANALYSIS WITH RESPECT TO CHOSEN BENCHMARKS

Jacek STROJNY, Wim HEIJMAN, Piotr STEFANÓW

DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.13

Abstract

Regional competitiveness is a phenomenon that is permanently inscribed in the process
of managing the socioeconomic development of regions. Institutions of public administration
at every level must take into account this aspect when planning strategic policy interventions.
This article focuses on the regional dimension, which is essential for cohesion and
development policies within the European Union. Effective management of growth, however,
requires an appropriate definition of the concept of competitiveness, as well as measuring
its condition. This article is an attempt to do this for one region in Eastern Poland: Podkarpackie.
Currently, Podkarpackie is the only region of Eastern Poland that have built a development
policy on the basis of innovation. At the same time, the region has many historically
conditioned structural problems that hinder its development. It is also strongly determined
by the interaction with sub-regional growth centers such as Krakow and Warsaw. Therefore,
it is an interesting region to study competitiveness.
In order to measure the competitive position we used the model of competitiveness developed
by J. Strojny4. For its construction the AHP method was used. Then, on the basis of
collected statistical variables, a comparative analysis between Podkarpackie and other regions
was carried out. Both the zero-unitarisation method and single-based indices were
applied.

Full text (pdf)

References

[1] Aghion Ph., Howitt P.W., The Endogenous Growth Theory, MIT Press, Cambridge 1998.
[2] Castells M., The Rise of Network Society, Blackwell Publishers, Oxford 1996.
[3] Czyż T., Zastosowanie modelu potencjału w analizie zróżnicowania regionalnego Polski,
“Studia Regionalne i Lokalne” 2002/2–3, s. 5.
[4] Domański R., Kształtowanie otwartych regionów ekonomicznych, PWE, Warszawa 1972, s. 7.
[5] Dubini P., The influence of motivations and environment on business start-ups: some hints for
public policies, “Journal of Business Venturing” 1989/4, p. 11–26.
[6] Florida R., The Learning Region, [in:] Regional Innovation, Knowledge and Global Change,
ed. Z.J. Acs, Pinter, New York 2000, p. 231–244.
[7] Friedmann J., The world city hypothesis, “Development and Change” 17/1 (1986), p. 69–83.
[8] Galor O., Weil D.N., Population, Technology and Growth, “American Economic Review”
90/4 (2000), p. 806–828.
[9] Gorynia M., Jankowska B., Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja
przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008.
[10] Hirschman A.O., The strategy of economic development, Yale University Press, New Haven
1958/58.
[11] Innis H.A., Drache D., Staples, markets, and cultural change: Selected essays, McGill-
Queen's Press-MQUP, Montreal 1995.
[12] Krugman P., Does the new trade theory require a new trade policy?, “The World Economy”
15/4 (1992), p. 423–442.
[13] Linnemann H., Pronk J.P., Tinbergen J., Convergence of economic systems in East and West,
Netherlands Economic Institute, Rotterdam 1965.
[14] Lucas R.E., On the Mechanics of Economic Development, “Journal of Monetary Economics”
1988/22, p. 3–42.
[15] McCann Ph, Ortega-Argilés R., Smart specialization, regional growth and applications to
European union cohesion policy, “Regional Studies”, 2013, p. 1–12.
[16] Perroux F., Economic space: theory and applications, “The Quarterly Journal of Economics”
1950, p. 89–104.
[17] Porter M.E., Konkurencyjna przewaga narodów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
1990.
[18] Prusak A., Strojny J., Stefanów P., Analityczny Proces Hierarchiczny (AHP) na skróty – kluczowe
pojęcia i literatura, „Humanities and Social Sciences” 2014/4, p. 179–192.
[19] Prusak A., Stefanów P., AHP – analityczny proces hierarchiczny, CH Beck, Warszawa 2014.
[20] Rabelo S., Long-Run Policy Analysis and Long-Run Growth, “Journal of Political Economy”
1991/99, p. 500–521.
[21] Romer P.M., The Origins of Endogenous Growth, “Journal of Economic Perspectives”
1994/8, p. 3–22.
[22] Saaty T.L., How to make a decision: the analytic hierarchy process, “European Journal of
Operational Research” 48/1 (1990), p. 9–26.
[23] Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego, ed. M. Lisiński, Wyższa Szkoła
Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2007.
[24] Snieška V., Bruneckienė J., Measurement of Lithuanian regions by regional competitiveness
index, “Inzinerine Ekonomika–Engineering Economics” 1/61 (2009), p. 45–57.
[25] Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstw. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa
w warunkach globalizacji, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2002.
[26] Strojny J., Implementation of the AHP and benchmarking in Strategic Analysis of Polish,
International Scientific Conference “Economics and Management, ICEM 2015”.
[27] Wójcik P., Dywergencja czy konwergencja: dynamika rozwoju polskich regionów, „Studia
regionalne i lokalne” 32/2 (2008), p. 41–60.
[28] Wróbel A., Pojęcie regionu ekonomicznego a teoria geografii, PWN, Warszawa 1965.

About this Article

TITLE:
THE COMPETITIVENESS OF PODKARPACKIE REGION IN POLAND: A COMPARATIVE ANALYSIS WITH RESPECT TO CHOSEN BENCHMARKS

AUTHORS:
Jacek STROJNY (1)
Wim HEIJMAN (2)
Piotr STEFANÓW (3)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) Department of Economics, University of Technology, Rzeszow
(2) Dept of Social Sciences, Wageningen University
(3) Statistics and Demography, A.F. Modrzewski Krakow University

JOURNAL:
Modern Management Review
22 (1/2015)

KEY WORDS AND PHRASES:
region, regional competitiveness, comparative analysis, AHP

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/165

DOI:
10.7862/rz.2015.mmr.13

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2015.mmr.13

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności