Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
22 (1/2015), DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.11

REGIONAL FOOD PRODUCTS AND REGION-WISE CONSUMER ETHNOCENTRISM

Iwona OLENIUCH, Izabela CICHOCKA

DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.11

Abstract

The article is an attempt to answer the question about the relationship between regional
food and buyers’ attitudes as well as consumer ethnocentrism phenomenon. The concept of
regional products was defined by using both the definition of the labeling associated with
this category in the legislation of the EU and terms used by practitioners and theoreticians
concerned with food market. On the basis of a review of literature, a number of benefits
generated by regional products were shown. Both their individual dimension (benefits for
manufacturers, distributors and consumers), and the advantages in macro scale were highlighted.
Taking into account the latter, it was found that the regional products may comprise
a direct response to the needs of the consumers with ethnocentric attitudes. The choice of
this type of product can be not only attractive but also easy for them. Regional products, defined
as having a specificity related to the area of origin, in most cases refer to the place of
manufacture when it comes to their names. It seems that highly loyal to regional products
can be clients defined as ‘local patriots’, who are buyers with high level of regional ethnocentrism.
A number of authors advocate the introduction of this semantic category, besides
the broader term of ‘consumer ethnocentrism’. They stress regional differences in consumer’s
preferences as well as applying them in every day choices, not only with national but also
local context. The article is a part of this trend.

Full text (pdf)

References

[1] Alsughayir A., Consumer Ethnocentrism: A Literature Review, “International Journal of Business
and Management Invention” 2/3 (2013).
[2] Aprile M.C. et al., Consumers’ valuation of food quality labels: the case of the European
geographic indication and organic farming labels, “International Journal of Consumer Studies”
2012/36.
[3] A regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No 1151/2012 of November
21, 2012 on the quality of agricultural products and foodstuffs.
[4] Błąd M., Produkty tradycyjne i regionalne – znaczenie oraz możliwości rozwoju, „Wieś Jutra”
10/99 (2006).
[5] Burgess S.M., Harris M., Social Identity in an Emerging Consumer Market: How You Do the
Wash May Say a Lot About Who You Think You Are, “NA – Advances in Consumer Research”
1999/26.
[6] Chambers S. et al., Local, national and imported foods: A qualitative study, “Appetite”
2007/49.
[7] Corcoran K., Albisu L.M., Agro-food business strategies for Origin Labelled Products,
“Agrarwirtschaft” 2001/50.
[1] Defra, Regional Food Strategy Evaluation Report September 2005,
http://archive.defra.gov.uk/evidence/economics/foodfarm/evaluation/regional/Chapter%201.p
df (last viewed: 14.01.2015).
[2] DOOR database: DOOR, http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/ (last viewed:
20.05.2015).
[3] Ertmańska K., Etnocentryzm konsumencki jako szansa rozwoju regionów, „Studia Ekonomiczne
i Regionalne” 4/1 (2011).
[4] Feliksiak M., Opinie o przemycie, podróbkach i pracy celników: Komunikat z badań, CBOS
2011.
[5] Hsu J.L., Nien H-P., Who are ethnocentric? Examining consumer ethnocentrism in Chinese
societies, “Journal of Consumer Behaviour” 2008/7.
[6] http://www.europol.europa.eu/content/record-seizures-fake-food-and-drink-interpol-europoloperation
(last viewed: 20.05.2015).
[7] http://www.europol.europa.eu/content/thousands-tonnes-fake-food-and-drink-seized-interpoleuropol-
operation (last viewed: 20.05.2015).
[8] http://www.the-eu-and-me.org.uk/whats-in-it-for-me/fighting-crime/tackling-counterfeitingpiracy
(last viewed: 20.05.2015).
[9] Fernández-Ferríén P., Bande-Vilela B., Regional ethnocentrism: Antecedents, consequences,
and moderating effects, “Food Quality and Preference” 2013/30.
[10] Gąsiorowski M., Ochrona produktów regionalnych i tradycyjnych, „Agro-Smak” 2006/2.
[11] Giraud G., Consumer Perception of Typical Food Products in Europe, Paper prepared for
presentation at the Xth EAAE Congress „Exploring Diversity in the European Agri-Food System”
(Zaragoza, 28–31 VIII 2002), http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/
24833/1/cp02gi49.pdf (last viewed: 20.05.2015).
[12] Hanyga K., Fałszowanie żywności, „Sprawy Nauki”, http://www.sprawynauki.edu.pl
/index.php?option=com_content&view=article&id=3019:faszowanieywnoci&
catid=304&Itemid=30 (last viewed19.05.2015).
[13] Ittersum K. et al., The influence of the image of a product’s region of origin on product evaluation,
“Journal of Business Research” 2003/56.
[14] Kaynak E., Kara A., Consumer perception of foreign products: An analysis of product-country
images and ethnocentrism, “European Journal of Marketing” 36/7–8 (2002).
[15] Krajewski K., Zabrocki R., Rynek produktów tradycyjnych – szanse, potrzeby, możliwości,
[in:] Tradycyjne i regionalne technologie oraz produkty w żywieniu człowieka, ed. J. Dolatowski,
D. Kołożyn-Krajewska, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2008.
[16] Krajewski K., Zabrocki R., Zarządzanie produktami tradycyjnymi – problemy, potrzeby, [in:]
Materiały z konferencji „Rynek tradycyjnej żywności o uznanej jakości” (Ożarów Mazowiecki,
10–11 XII 2007).
[17] Kucukemiroglu O., Market segmentation by using consumer life style dimensions and ethnocentrism,
“European Journal of Marketing” 33/5–6 (1999).
[18] Lenglet F., Influence of terroir products meaning on consumer’s expectations and linkings,
“Food Quality and Preference” 32/C (2014), pp. 264–270.
[19] Łyś G., Swojskie jadło, „Rzeczpospolita, Dodatek Dobra Firma” 17 IX 2004.
[20] Majewski J., Turystyka kulinarna i kreowanie marki obszaru, „Rocznik Naukowy Wyższej
Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie” 2008/7.
[21] Mazurek-Łopacińska K., Globalizacja w aspekcie wpływu na zachowania konsumencki,
„Marketing i Rynek” 2001/3.
[22] Rachocka J., Sapa A., Wspólnotowa polityka ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych
a etnocentryzm konsumencki, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing” 2/51 (2009).
[23] Scarpa R. et al., Product-Country Images and Preference Heterogeneity for Mediterranean
Food Products: A Discrete Choice Framework, “Agribusiness” 21/3 (2005).
[24] Sharma S., Shimp T.A., Shin J., Consumer Ethnocentrism: a test of antecedents and moderators,
“Journal of the Academy of Marketing Science” 1995/23.
[25] Siemieniako D. et al., National and regional ethnocentrism. A case study of beer consumers in
Poland, “British Food Journal” 113/3 (2011).
[26] Smyczek S., Etnocentryzm konsumencki na rynku usług finansowych, [in:] Konsumencki
proces decyzyjny i jego determinanty, ed. E. Kieżel, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2006.
[27] Smyczek S., Glowik M., Ethnocetrism of Polish consumers as a result of the global economic
crisis, “Journal of Customer Behaviour” 10/2 (2011).
[28] Social campaign: ‘Be original! Do not buy counterfeits’ (2012), http://www.kampaniespo
leczne.pl/wydarzenia,4883,rusza_akcja_badz_oryginalna_nie_kupuj_podrobek (last viewed:
20.05.2015).
[29] Sodano V., Competitiveness of Regional Products in the International Food Market, Paper
prepared for the 77th EAAE Seminar/NJF Seminar No. 325 „International Agricultural Trade:
Old and New challenges” (Helsinki, VIII 2001), s. 12–17, http://wpage.unina.it/ vsodano/
regional%20products.pdf (last viewed: 20.05.2015).
[30] Stoklasa M., Starzyczna H., Zotykova L., Consumer Ethnocentrism in MS Region, “International
Journal of Social, Human Science and Engineering” 8/3 (2014).
[31] Strategia identyfikacji i promocji produktów tradycyjnych, Wydawnictwo Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Warszawa 2004.
[32] Sumner W.G., Folkways: The Sociological Importance of Usages, Manners, Customs, Mores
and Morals, Athenaeum, Boston 1906.
[33] Szczygielski M., Kujawsko-pomorskie produkty regionalne, [in:] Materiały z konferencji
„Żywnościowy produkt lokalny szansą rozwoju obszarów wiejskich. Promocja i budowa rynRegional
food products and region-wise consumer… 153
ku” (Przysiek, 5 IX 2006), Wydawnictwo Kujawsko-pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
Przysiek 2006.
[34] Szromnik A., Etnocentryzm konsumencki – istota i uwarunkowania rozwoju, „Marketing
i Rynek” 1998/11.
[35] Szromnik A., Wolanin-Jarosz E., Diagnoza poziomu etnocentryzmu konsumenckiego Polaków
z wykorzystaniem metody CETSCALE, „Konsumpcja i Rozwój” 2013/1.
[36] Tkaczyk S., Kołuda J., Nowe trendy konsumenckie a sukces organizacji, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie”
2013/97.
[37] Zygadło A., Zielone światło dla produktu lokalnego, „Możliwości. Pismo społeczne” 2007/2.

About this Article

TITLE:
REGIONAL FOOD PRODUCTS AND REGION-WISE CONSUMER ETHNOCENTRISM

AUTHORS:
Iwona OLENIUCH (1)
Izabela CICHOCKA (2)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) Department of Enterprise, Management and Ecoinnovation, Faculty of Management,
Rzeszów University of Technology
(2) Chair of Quantitative Methods in Economics, Faculty of Economics, University of
Information Technology and Management

JOURNAL:
Modern Management Review
22 (1/2015)

KEY WORDS AND PHRASES:
consumer behavior, consumer attitude, ethnocentrism , regional food pro

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/163

DOI:
10.7862/rz.2015.mmr.11

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2015.mmr.11

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności