Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
21 (4/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.61

THE IMPACT OF GREEN CERTIFICATES ON PROFITABILITY OF POLISH WIND FARMS

ANNA WRYCOL

DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.61

Abstract

In order to enable constant development of wind farms, as well as an increasing share of
renewable energy sources in total energy production, certain auxiliary steps have to be taken.
Investing in wind farms absorbs great outlays. Therefore, the President of Energy Regulatory
Office issues so called “green certificates.” These certificates can be disposed on the
Polish Power Exchange, which may become the additional income for energy companies.
Nonetheless, the arising and developing field of energy from renewable sources paradoxically
leads to a decrease in price of green certificates. The article analyses the way how a
decrease in price of green certificates influences the company’s performance, as well as
tackles the issue of implementing the new project concerning renewable sources of energy
and the matter of support in the shape of certificates. It is perceptible that, when the income
from green certificates is decreasing, the cost of depreciation of this object as well as the interests
and loans to be paid are too high to acquit of the liabilities. However, it is significant
to draw attention to the fact that wind farms are still profitable. The indicated decline in the
volume of support for wind farms causes that many foreign investors started to withdraw
from engaging in Polish wind farms. However, in the occurred circumstances the project of
a new bill concerning the system of support in shape of green certificates is becoming crucial.

Full text (pdf)

References

[1] Ćwil M.: Systemy wsparcia certyfikatami odnawialnych źródeł energii w Polsce, Elektroenergetyka
2011, No. 4.
[2] Gawlikowska-Fyk A.: Nowy pakiet klimatyczno - energetyczny do 2030 r., The Polish Institute
for International Affairs 2014.
[3] http://gepsa.pl/
[4] http://gramwzielone.pl/
[5] http://www.tge.pl/pl
[6] http://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia-elektryczna/odnawialne-zrodlaener/
4762,Odnawialne-Zrodla-Energii.html
[7] Kolvits K.: Wind Energy in Poland – Potential, Prospects and Pitfalls, Modern Energy, No. 1,
2008.
[8] Ministerstwo Gospodarki: Polityka Energetyczna Polski do 2030 r. Dokument przyjęty przez
Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009.
[9] Muras Z.: Rainbow vertigo-or a description of Polish support schemes for renewable and
cogeneration sources, Clean Energy, No. 5, 2011.
[10] OECD, OECD Economic Surveys: Poland 2012, OECD 2012.
[11] Prawo Energetyczne, Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. z późniejszymi nowelizacjami, Kancelaria
Sejmu RP.
[12] Rączka J.: Nowe Regulacje OZE - mapa rzeczywistych interesów, Centrum Strategii Energetycznych
2013.
[13] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego
zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia
opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych
źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej
wytworzonej w odnawialnym Ÿźródle energii (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2008 r.).
[14] Wnuk R.: Energia Odnawialna - perspektywy rozwoju gmin, Polsko-Japońskie Centrum
Efektywności Energetycznej, 2011.

About this Article

TITLE:
THE IMPACT OF GREEN CERTIFICATES ON PROFITABILITY OF POLISH WIND FARMS

AUTHORS:
ANNA WRYCOL

AUTHORS AFFILIATIONS:
SFW Energia Sp. z o.o. Gliwice

JOURNAL:
Modern Management Review
21 (4/2014)

KEY WORDS AND PHRASES:
management of green certificates system; compensatory payment; renewable
sources of energy; management of energy sector in Poland

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/153

DOI:
10.7862/rz.2014.mmr.61

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.mmr.61

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności