Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
19 (3/2012), DOI: 10.7862/rz.2012.zim.1

Proces upadłości w aspektach rachunkowości i podatkowych

Halina Chłodnicka

DOI: 10.7862/rz.2012.zim.1

Streszczenie

 

Ogłoszenie upadłości wobec jednostki prowadzącej rachunkowość nie zwalnia upadłe-go z obowiązku dalszego jej prowadzenia w czasie postępowania wykonawczego. Z prowa-dzeniem działalności gospodarczej wiąże się obowiązek podatkowy ciążący na jednostkach. Z niewielkimi wyjątkami upadła jednostka, podlega obowiązkowi podatkowemu przewi-dzianemu w ustawach o podatku dochodowym od osób prawnych, osób fizycznych, oraz od podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym. Prowadzenie rachunkowości w proce-sie upadłościowym oparte jest o Ustawę o Rachunkowości, co dotyczy zarachowania kosztów. Po zmierzeniu wyodrębnionych kosztów upadłości w wielu przypadkach mo-że się okazać, że lepszym wyjściem byłby układ pomiędzy upadłymi a wierzycielami.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Bugajny M., Troniewicz G., Prawo upadłościowe, a rachunkowość upadłego, Rachunkowość” 2003/12.
 2. Chłodnicka H., Koszty upadłości jednostki gospodarczej w świetle zasad rachunkowości, praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. B. Micherdy w Akademii Ekonomicznej, Kraków 2004.
 3. Chłodnicka H., Przesłanki zastosowania rachunku kosztów upadłości w rewizji finansowej, [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, red. B. Micherda, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005.
 4. Myers S.C., Capital Structure Puzzle, „Journal of Finance” 1984/39.
 5. Niemczyk R., Rezerwy w rachunkowości, TNOiK, Bydgoszcz 2000.
 6. Srzednicki A., Sokołowicz W., Matura S., Prawo upadłościowe w praktyce, C.H. Beck, Warszawa 1999.
 7. Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r. (DzU z 2009 r., nr 152, poz.1223, ze zm.).
 8. Ustawa z 28 lutego 2003 r., Prawo upadłościowe i naprawcze (DzU z 2009 r., nr 175, poz. 1361).
 9. Wrzosek S., Próba sprecyzowania kryteriów kwalifikowania przedsiębiorstw będących osobami prawnymi do upadłości, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” 1994/668.
 10. Zadura J., Rachunkowość jednostek postawionych w stan upadłości – wpływ orzeczenia upadłości na sposób prowadzenia rachunkowości, „Serwis Finansowo-Księgowy” 2000/47.
 11. Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstwa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 1999.

Podsumowanie

TYTUŁ:
Proces upadłości w aspektach rachunkowości i podatkowych

AUTORZY:
Halina Chłodnicka

AFILIACJE AUTORÓW:
Zakład Finansów i Bankowości, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska.

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
19 (3/2012)

SŁOWA KLUCZOWE:
rachunkowość

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/15

DOI:
10.7862/rz.2012.zim.1

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2012.zim.1

PRAWA AUTORSKIE:
Politechnika Rzeszowska

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności