Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
21 (4/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.56

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

Sabina Rokita

DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.56

Streszczenie

Działalność badawczo-rozwojowa ma kluczowe znaczenie dla innowacyjności
i długofalowego rozwoju przedsiębiorstw, jednak jej prowadzenie jest kosztowne
i ryzykowne. Zwykle w przedsiębiorstwach prowadzących działalność badawczorozwojową
prace wykonywane w jej ramach klasyfikuje się na2:
· badania podstawowe, które są podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia lub
poszerzenia wiedzy na temat przyczyn zjawisk i faktów, ale nie są ukierunkowane na
uzyskanie konkretnych zastosowań praktycznych;
· badania stosowane, rozumiane jako prace podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy,
która ma konkretne zastosowania praktyczne;
· prace rozwojowe, które koncentrują się na zastosowaniu istniejącej już wiedzy lub doświadczenia
praktycznego, do opracowania nowych lub istotnie ulepszonych istniejących
materiałów, urządzeń, wyrobów, procesów, systemów czy usług, łącznie
z przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotowych.
Klasyfikacja ta dominuje głównie ze względu na wymogi sprawozdawczości zewnętrznej
(w tym finansowej), jednak jej przydatność dla celów zarządzania jest ograniczona.
W artykule zaprezentowano wybrane klasyfikacje działalności badawczo-rozwojowej według
różnych kryteriów, które mogą zostać wykorzystane do celów zarządzania. Jednak decyzja
o klasyfikowaniu prac badawczo-rozwojowych według określonego kryterium powinna
być dobrze przemyślana, gdyż efekty jego stosowania ujawniają się zwykle dopiero po
kilku latach, a częste zmiany nie są wskazane ze względu na brak porównywalności danych.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Ekonomika innowacji, red. J. Czupiał, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1994.
[2] Frascati Manual, OECD 2002.
[3] Janasz W., Janasz J., Świadek A., Wiśniewska J., Strategie innowacyjne przedsiębiorstw,
„Rozprawy i Studia” CDXLV/371 (2001).
[4] Nauka i technika w 2012 r., Główny Urząd Statystyczny, Informacje i opracowania statystyczne,
Warszawa 2013.
[5] Novick D., What do we mean by R&D, „California Management Review” Vol. 2, No. 3, 1960.
[6] Novick D., The ABC of R&D?, „Challence” 1965.
[7] Roussel P.A., Saad N.K., Erickson T.J., Third Generation R&D, Harvard Bussines School
Press, Boston, Massachusetts 1991.
[8] Trott P., Innovation Management and New Product Development, Pearson Education Limited,
Harlow 2002.
[9] Zarządzanie innowacjami. Wybrane problemy, red. J. Bogdanienko,SGH, Warszawa 1998.

Podsumowanie

TYTUŁ:
MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

AUTORZY:
Sabina Rokita

AFILIACJE AUTORÓW:
Zakład Finansów i Bankowości, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
21 (4/2014)

SŁOWA KLUCZOWE:
innowacje, działalność badawczo-rozwojowa, zarządzanie działalnością
badawczo-rozwojową, klasyfikacja działalności badawczo-rozwojowej

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/149

DOI:
10.7862/rz.2014.mmr.56

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.mmr.56

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności