Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
21 (4/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.50

MARKETING AUDIT AND POSSIBILITIES OF FORECASTING

Igor LIBERKO, Lucia BEDNÁROVÁ, Marianna DÚBRAVSKÁ, Andrzej PACANA

DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.50

Abstract

The paper addresses selected qualitative and quantitative forecasting methods available
for use in practical marketing for development of marketing strategies based on outcomes of
marketing audit. Marketing and its application is an essential activity in any business. The
task of marketing business audit is to point out and evaluate whether its marketing activities
allow its future prosperity on the required level and competitiveness. This, however, is closely
related to marketing forecasting. The contribution is characterized by the types of marketing
forecasting (quantitative and qualitative) and a brief description of some used methods.
Quantitative methods are based on the data obtained from the records of the relevant
activities, which are then mathematically processed. These include particularly the method
of moving averages, exponential smoothing method, the method of regression analysis, the
method of classical decomposition and seasonal adjustment. Contrary to quantitative
methods, qualitative methods are based on expert estimates and specialists in the field. The
main reason for the use of these methods is that there are reliable and describe quality data of
the investigated problem, on the other hand, these methods allow comprehensive solution to
the problem. One of the fundamental methods of this group is Delphi method, query, the
scenario method and the conjunctive method. The article is simultaneously remitted to the
advantages and disadvantages, which indicate the possibility of their use. It is generally
known that the accuracy of the forecasting depends on various factors, with the most
important features in the first group (quantitative method) is the quality of the documents
about the past activity and in the second group (qualitative methods) is the experience and
professionalism of the experts. Eventual forecasting errors can be eliminated to some extent.

Full text (pdf)

References

[1] Alsbury, A.: Marketing: to nejlepší z praxe, Computer press: Praha. 2002, ISBN 80- 7226-617-9.
[2] Bednárová, L.: Ekonomická efektívnosť environmentálneho účtovníctva, Grafotlač Prešov,
s.r.o. 2008 ISBN 978 80-8068-733-5
[3] Čimo, J., Mariaš, M.: Riadenie marketingových aktivít, Sprint Bratislava 1996
[4] Csikósová, A., Weiss, E.: Prieskum trhu a marketing, ES/AMS F BERG, Košice 2008
[5] Jedlička M.: Marketingové stratégie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave: Trnava. 2006,
ISBN 80-89034-71-3
[6] Kalkar R., Massen A.: Marketing, Grada: Mnichov. 2002, ISBN 80-247-047
[7] Kassay, Š.: Marketingová stratégia korporácie, Strateg: Nové Zámky. 1999, ISBN 80-967919-7-4,
[8] Kita J. a kol.: Marketing, Edícia Ekonómia: Bratislava. 2005, ISBN 80-8078-049-8, .
[9] Kotler, P.: Modrení marketing, 4.vydanie Praha, Grada Publishing, 2007 ISBN 978-80-247-1545-2
[10] Kotler, P., Keller, K.: A Framework for Marketing Management , 3.rd Edition

[11] Lesáková, D. a kol..: Marketingové analýzy a prognózy, Bratislava 2002,ISBN 80-89033-23-7
[12] Lesáková, D. a kol.: Strategický marketingový manažment, Sprint, Bratislava,2002, ISBN 80-
88848-90-3
[13] Liberko, I.: Základy marketingu, Vienala, Košice, 1998, ISBN 80--7099-377-4
[14] Liberko,I., Turisová ,R.: Modelovanie marketingových činností, Edícia študijnej literatúry,
Košice 2006
[15] Mikolaj,J., Klučka,J. Vančo, B.: Plánovanie a prognostika, Fakulta špeciálneho inžinierstva
ŽU v Žiline, Multprint,s.r.o. Košice, 2005 ISBN 80-969148-3-9
[16] Smith P.: Moderní marketing. Computer Press, Praha. 2000, ISBN 80-7226-252-1,
[17] Tomek, J. a kol.: Marketingová stratégia podniku, Management Press, Praha 1992

About this Article

TITLE:
MARKETING AUDIT AND POSSIBILITIES OF FORECASTING

AUTHORS:
Igor LIBERKO (1)
Lucia BEDNÁROVÁ (2)
Marianna DÚBRAVSKÁ (3)
Andrzej PACANA (4)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) University of Prešov, Faculty of Management
(2) University of Economics in Bratislava, Faculty of Business Economics with seat in Košice
(3) University of Prešov, Faculty of Management
(4) Rzeszow University of Technology, Faculty of Mechanical
Engineering and Aeronautics

JOURNAL:
Modern Management Review
21 (4/2014)

KEY WORDS AND PHRASES:
marketing, marketing audit, information, qualitative and quantitative forecasting
methods

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/143

DOI:
10.7862/rz.2014.mmr.50

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.mmr.50

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności