Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
21 (4/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.46

ZNACZENIE KAPITAŁU FINANSOWEGO W PROCESACH ROZWOJOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Paulina FILIP

DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.46

Streszczenie

Pieniądz warunkuje i determinuje funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa. Dostępność
kapitałów oraz ich koszty mają szczególnie istotne znaczenie dla rozwoju oraz ekspansji
małych i średnich przedsiębiorstw. Z kolei możliwości rozwojowe przekładają się na
wzrost konkurencyjności tych przedsiębiorstw i umocnienie ich pozycji na rynku. Przeprowadzone
na terenie województwa podkarpackiego badania w grupie mikro i małych przedsiębiorstw
pomogły określić, jakie według badanych przedsiębiorców czynniki ograniczają
rozwój przedsiębiorczości i jakie bariery finansowe są najważniejsze przy kontynuowaniu
działalności. Badane przedsiębiorstwa stale podkreślają ogólny brak kapitału, nie rozgraniczając
przy tym źródła jego pochodzenia. W opinii przedsiębiorców działających w województwie
podkarpackim największymi barierami finansowymi są brak zachęt i oddziaływania
instytucji otoczenia biznesu, konieczność wniesienia wkładu własnego oraz niechęć
do ryzyka finansowego i obawy o terminową spłatę. Duża ostrożność firm w korzystaniu z
zewnętrznych możliwości pozyskania kapitału może być jedną z podstawowych przyczyn
ich mało dynamicznego wzrostu, mimo dość długiego funkcjonowania w warunkach systemu
rynkowego. Przedsiębiorcy mają dostęp do informacji o możliwościach finansowania
prowadzonego biznesu. Brakuje im odpowiednich form instytucjonalnego wsparcia ze strony
zewnętrznych pożyczkodawców. Likwidacja stwierdzonych barier i ograniczeń, zarówno
zewnętrznych, jak i wewnętrznych, z pewnością przyczyni się w przyszłości do zintensyfikowania
wykorzystywania różnorodnych źródeł finansowania w bieżącej i rozwojowej
działalności przedsiębiorstw małej skali. Kapitał finansowy jest zasobem pożądanym, stwarza
możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Alderfer C., Organizational Behaviour and Human Performance, London 1969.
[2] Baker M., Wurgler J. Market timing and capital structure, Journal of Finance 2012/57, s. 27.
[3] Bielawska A., Finanse zagraniczne MSP, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
[4] Chynał H., Kredyty bankowe i inne formy finansowania, poradnik dla małych i średnich firm,
Difin, Warszawa 2008.
[5] Chwistecka-Dudek H., Dywersyfikacja-strategia rozwoju przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła
Biznesu Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza 2009.
[6] Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2013 r., Informacje i opracowania statystyczne,
GUS, Warszawa 2012.
[7] Filipiak B., Ruszała J., Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty, Difin,
Warszawa 2009.
[1] Grzebyk M., Finansowanie działalności małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Uwarunkowania
przedsiębiorczości, red. K. Jaremczuk, PWSZ, Tarnobrzeg 2004.
[7] Grzebyk M., Mikroprzedsiębiorstwa w gospodarce polskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego. Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, nr 427,
Szczecin 2006.
[10] Janasz K., Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce, Difin,
Warszawa 2010.
[11] Krawczyk M., Finansowanie działalności innowacyjnej MŚP, wybrane zagadnienia, Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
[12] Matejun M., Wspomaganie i finansowanie rozwoju MSP, Difin, Warszawa 2011.
[13] Newbert S.L., New Firm Formation. A dynamic Capability Perspective, Journal of Small
Business management 43/1 (2011).
[14] Szczepankowski P., Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach, Tom II
Finansowanie i działalność inwestycyjna przedsiębiorstw, Vizja Press & IT, Warszawa 2009.
[15] Waniak-Michalak H., Pozabankowe źródła finansowania MŚP, Oficyna Walters Kluwer
business, Kraków 2007.
[16] Wolański R.. Kredyty preferencyjne dla MSP, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,
Ekonomiczne problemy usług nr 80, Szczecin 2012.
[17] Zawadzka D., Struktura zobowiązań krótkoterminowych mikroprzedsiebiorstw. Analiza porównawcza,
[w] Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach. t. II: Finansowanie
i działalność inwestycyjna przedsiębiorstwa, red. P. Szczepankowski, Vizja Press & IT,
Warszawa 2009.
[18] Żebrowski P., Możliwości finansowania przedsiębiorstw poprzez rynek kapitałowy, [w:] Kapitał
w rozwoju przedsiębiorstw i regionu – instrumenty, instytucje, wykorzystanie, red. A. Kopczuk,
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2008.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ZNACZENIE KAPITAŁU FINANSOWEGO W PROCESACH ROZWOJOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW

AUTORZY:
Paulina FILIP

AFILIACJE AUTORÓW:
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
21 (4/2014)

SŁOWA KLUCZOWE:
przedsiębiorstwo MSP, kapitał finansowy, rozwój.

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/139

DOI:
10.7862/rz.2014.mmr.46

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.mmr.46

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności