Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
21 (4/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.45

CENA JAKO WYZNACZNIK JAKOŚCI PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

Kazimierz CYRAN

DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.45

Streszczenie

Wzrastająca konkurencja między producentami żywności powoduje, że coraz częściej
producenci, zabiegając o klienta, przywiązują większe znaczenie do jakości swoich wyrobów
niż do ich ceny, wychodząc z założenia, że konsumenci oczekujący wysokiej jakości
produktów będą skłonni zaakceptować wyższe ceny produktów. Nie zawsze jednak założenia
przyjmowane przez producentów pokrywają się z odbiorem przez konsumentów. Może
się zdarzyć, że jakość gwarantowana przez producenta będzie się charakteryzować innymi
wartościami niż jakość postrzegana przez konsumenta, co skutkuje błędnym definiowaniem
strategii realizowanej przez producenta. Brak zauważalnego związku pomiędzy wysoką ceną
produktów żywnościowych a jego jakością, może być odbierany przez konsumentów jako
działanie polegająca na nieuzasadnionym zawyżaniu ceny. W efekcie takich działań
konsumenci mogą odwracać się od poszczególnych produktów, przez co tracić będą ich
producenci.
W opracowaniu podjęto próbę oceny znaczenia wysokiej ceny produktów żywnościowych
jako gwarancji ich wysokiej jakości rozpatrywanej z punktu widzenia konsumenta. Pomimo
uzasadnionego związku, jaki występuje pomiędzy tymi elementami po stronie producenta, zależność
ta nie znajduje potwierdzenia w opiniach konsumentów. Problem braku badanego
związku jest tym bardziej istotny, że potwierdzają to najbardziej świadomi konsumenci, to
jest dobrze wykształceni, zamożni i najczęściej dokonujący zakupów. Uzyskane rezultaty
badania wskazują, że obecnych warunkach polityka cenowa firm zakładająca, że wysokie,
prestiżowe ceny dają gwarancję wysokiej jakości ich wyrobów nie znajduje potwierdzenia
w odczuciach konsumentów.
W związku z tym, chcąc utrzymać wizerunek wysokiej jakości produktów, należy poszukiwać
innych, skuteczniejszych sposobów jej komunikowania i uwiarygodniania. Do
właściwych działań w tym zakresie można zaliczyć budowę wizerunku marki, właściwą
komunikacją rynkową czy organizację systemu dystrybucji gwarantującego kontrolę, zapewnienie
i utrzymanie wysokiej jakości produktów.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Baryłko- Piekielna N., Zarys analizy sensorycznej żywności, WNT, Warszawa 1975.
[2] Białoskurski S., Wpływ jakości produktów spożywczych na decyzje zakupowe nabywców
finalnych, „Marketing i Rynek” 9/2011.
[3] Bosiakowski Z., Kostrzewa A., Jakość produkcji jako problem ekonomiczny, „Ekonomista”
1969/3.
[4] Bugdol M., Cena i jakość, „Problemy jakości” 2011/5.
[5] Bugdol M., Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka,
Difin, Warszawa 2008.
[6] DzU 2006 nr 171, poz. 1225.
[7] Frąś J., Gołębiowski M., Bielawa A., Podstawy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
[8] Iwanicka A., Jakość produktów mleczarskich w opiniach nabywców finalnych, „Marketing
i rynek” 2011/9.
[9] Karaszewski R., Zarządzanie jakością, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
„Dom Organizatora”, 2005.
[10] Makarski S., Wartość produktu jako podstawa konkurencyjności rynkowej firm, [w:] Zarządzanie
marketingowe logistyczne w tworzeniu wartości produktu, red. S. Makarski, Wydawnictwo URZ,
Rzeszów 2010.
[11] Nierzwicki W., Jakość żywności, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk 2010.
[12] Nowak P., Wykorzystanie ceny w ocenie jakości produktów, „Zeszyty Naukowe Wyższej
Szkoły Humanitas” 2008/2, s. 106.
[13] Obiedzińska A., Konsument a jakość i bezpieczeństwo żywności, „Bezpieczeństwo i Higiena
Żywności” 2011/10.
[14] Prusak W., Zarządzanie jakością. Wybrane elementy, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej,
Poznań 2006.
[15] Stobiecka J., Kierunki badań nad rozwojem nowych produktów, „Marketing” 2001/I.
[16] Świątkowska M., Psychologia ceny, „Forum Żywności Mrożonej” 2004/2.
[17] Waniowski P., Sobotkiewicz D., Daszkiewicz M., Marketing: teoria i praktyka, Placet, Warszawa
2010.
[18] Wasilewski L., Podstawy zarządzania jakością, Wydawnictwo WSzkPiZ, Warszawa 1998.

[19] Zięba K., Zależność między ceną a jakością produktów a ich wpływ na decyzje konsumentów,
[w:] Rynkowe mechanizmy kształtowania jakości, red. S. Makarski, Wydawnictwo Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Rzeszów 2005.
[20] Żelazna K., Kowalczuk I., Mikuta B., Ekonomika konsumpcji elementy teorii, Wydawnictwo
SGGW, Warszawa 2002.

Podsumowanie

TYTUŁ:
CENA JAKO WYZNACZNIK JAKOŚCI PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

AUTORZY:
Kazimierz CYRAN

AFILIACJE AUTORÓW:
Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
21 (4/2014)

SŁOWA KLUCZOWE:
jakość, cena, żywność

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/138

DOI:
10.7862/rz.2014.mmr.45

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.mmr.45

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności