Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
21 (3/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.40

KEY VALUES OF BUSINESS-TO-BUSINESS RELATIONSHIP MARKETING

Małgorzata WIŚNIEWSKA

DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.40

Abstract

The main subject of this paper is to introduce the most significant values of business-to-business relationship marketing. The attention is particularly paid to mutual value creation, long-term co-operation, loyalty and customer retention due to the most fundamental buyer-seller rela-tionships based on trust. Moreover, the relationship marketing, business-to-business co-operation in the context of basic marketing relationships are described. The relationship marketing, regard-ing to Gummesson’s definition, is seen in the context of relationships, networks and interaction. This approach underlines the meaning of relationship management, which aims at creation, de-velopment, and maintenance of network in which the company succeeds. Moreover, there is a strong need for interaction between buyers and sellers due to produce and sell the goods and ser-vices with impact on direct, personal communication. The relationship marketing is the value it-self in the process of interaction between parties involved, as it provides the rule of equity be-tween co-operating companies of more winning and less loosing situations.
This paper highlights the value of co-operation, however does not exclude competition. Co-operation and competition are treated inseparably in business. There is also a concern for activity and taking responsibility by parties involved described as well as the importance of relationship and service values instead of bureaucratic-legal values stressed. Customers need to be in focus, respected, treated individually as they are the purpose of value creation in the business-to-business relationship marketing.

Full text (pdf)

References

[1] Berry L. Relationship Marketing of Services – Growing Interest, Emerging Perspectives, “Journal of the Academy of Marketing Science” 23/4 (1995).
[2] Berry L., Parasuraman A., Marketing Services: Competing Through Quality, The Free Press, New York 1991.
[3] Grönroos C., Gummerus J., Hellēn K., Sääksjärvi M., Love at First Sight or Long-term Affair? Different Relationship Levels as Predictors of Customer Commitment, “Journal of Relationship Marketing” 6/1 (2007).
[4] Gummesson E., The New Marketing – Developing Long-Term Relationships, “Long-Range Plan-ning” 1987/4.
[5] Gummesson E., Marketing-orientation Revisited: The Crucial Role of the Part-time Marketer, “European Journal of Marketing” 25/2 (1991).
[6] Gummesson E., Relationship Marketing as a Paradigm Shift: Some Conclusions from the 30Rs Approach, “Management Decision” 35/4 (1997).
[7] Gummesson E., Total Relationship Marketing, Butterworth-Heinemann, Oxford 1999.
[8] Gummesson E., Relationship Marketing in the New Economy, “Journal of Relationship Marketing” 2002/1.
[9] Hallen L., Johanson J., Networks of Relationship in International Industrial Marketing, JAI Press, Greenwich, CT, 1989.
[10] Jain D.C., Maesincee S., Kotler Ph., Marketing moves: A new Approach to Profits, Growth and Renewal, Harvard Business School Publishing Corp. 2002.
[11] Levitt T., After the sale is over, “Harvard Business Review” Sept–Oct 1983.
[12] Moorman C., Rohit D., Zaltman G., Factors affecting trust in market research relationships, “Jour-nal of Marketing” 57/21 (1993).
[13] Payne A., Relationship marketing: The six markets framework, working paper, Cranfield Graduate School of Management 1993.
[14] Reichheld F., Loyalty-Based Management, “Harvard Business Review” March–April 1993.
[15] Reichheld F., Sasser W., Zero Defects: Quality Comes to Services, “Harvard Business Review” 1990/IX–X.
[16] Storbacka K., Lehtinen J.R., Sztuka budowania trwałych związków z klientami, Customer Rela-tionship Management, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
[17] Światowiec J., Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006.
[18] Turnbull P., Valla J., Strategies for International Industrial Marketing, Croom-Helm 1986.
[19] Voss G.B., Voss Z.G., Implementing a relationship marketing program: a case study and manage-rial implications, “The Journal of Services Marketing” 11/4 (1997).
[20] Wilkinson I., Young L., On Co-operating: Firms, Relationships and Networks, “Journal of Busi-ness Research” 55/2 (2002).
[21] Wiśniewska M., B2B Relationship Marketing Co-operation, [in:] Enterprise management. The customer perspective and internal processes management, ed. Kałkowska J., Pawłowski E., Wło-darkiewicz-Klimek H., Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań 2013.

About this Article

TITLE:
KEY VALUES OF BUSINESS-TO-BUSINESS RELATIONSHIP MARKETING

AUTHORS:
Małgorzata WIŚNIEWSKA

AUTHORS AFFILIATIONS:
Poznan University of Technology, Faculty of Engineering Management, Chair of Management and Computing Systems

JOURNAL:
Modern Management Review
21 (3/2014)

KEY WORDS AND PHRASES:
relationship marketing, values, co-operation, business-to-business

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/135

DOI:
10.7862/rz.2014.mmr.40

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.mmr.40

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności