Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
21 (3/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.38

A PROCESS OF DYNAMIC TRADE SHOW ACTIVITY MANAGEMENT WITHIN A REAL ESTATE DEVELOPMENT PROJECT LIFE CYCLE

Dariusz SIEMIENIAKO, Marcin GĘBAROWSKI

DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.38

Abstract

This paper presents a problem of the management of trade show activity in relation to the retail Real Estate development project life cycle of a huge shopping centre. Variability of that cycle in retail Real Estate business requires dynamic and flexible approach to the management of trade show activity, which is a complex process consisting of several stages. The aim of the paper is to recognise trade show activity of the retail Real Estate developers, who were not very experienced, in the duration of a full investment project life cycle of a big shopping centre. The research has included the activity of 6 large-sized shopping centre developers, who were not very experienced, in a period of about two and a half years. Throughout that time the developers participated in 7 consecutive trade shows for retail Real Estate market. There have been applied qualitative research methods: mystery visitor (as a type of participant observation) and unstructured interviews. Also, an analysis of infor-mation and advertising materials of the developers under research has been used. An analy-sis of the relation between the developers’ activities performed at five stages of a project life cycle and trade show activity management at every of these stages has been explored and presented.

Full text (pdf)

References

[1] Batko A., Borcuch A., Mochoń A., Piłat-Borcuch M., Świerczyńska-Kaczor U., Rynek targo-wy: scena wystawców i organizatorów, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2010.
[2] Gębarowski M., Współczesne targi. Skuteczne narzędzie komunikacji marketingowej, Regan Press, Gdańsk 2010.
[3] Gębarowski M., Zarządzanie udziałem w targach w kontekście działań marketingowych reali-zowanych na rynku B2B, [in:] Zarządzanie wobec współczesnych wyzwań społeczno-ekonomicznych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Adamczykowi, ed. J. Wiażewicz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2013, p. 75–83.
[4] Gębarowski M., Siemieniako D., Targi rynku nieruchomości handlowych w świetle badań metodą obserwacji uczestniczącej, “Marketing i Rynek” 2014/9, p. 33–39.
[5] Gronroos C., Marketing as promise management: regaining customer management for mar-keting, “Journal of Business & Industrial Marketing” 24/5 (2009), p. 351–351.
[6] Hällgren M., Söderholm A., Project-as-practice: New approach, new insights, [in:] The Ox-ford handbook of project management, ed. P.W.G. Morris, J.K. Pinto, J. Söderlund, Oxford University Press, Oxford 2012, p. 500–516.
[7] Hodgson D., Cicmil S., The politics of standards in modern management: Making ‘the pro-ject’ a reality, “Journal of Management Studies” 44/3 (2011), p. 431–450.
[8] Jensen S., Nuneva A., Trade show as a brand management instrument in the B2B sector, [in:] Trade Show Management, ed. M. Kirchgeorg, W. M. Dornscheidt, W. Giese, N. Stoeck, Gab-ler, Wiesbaden 2005, p. 1083–1099.
[9] Kotler Ph., Pfoertsch W., B2B Brand Management, Springer, Berlin-Heidelberg 2006.
[10] Lester A., Project Management, Planning and Control: Managing Engineering, Construction and Manufacturing Projects to PMI, APM and BSI Standards, Butterworth-Heinemann, Jor-dan Hill 2007.
[11] Lindkvist L., Söderlund J., Tell F., Managing product development projects: On the signifi-cance of fountains and deadlines, “Organization Studies” 19/6 (1998), p. 931–951.
[12] Mainela T., Ulkuniemi P., Personal interaction and customer relationship management in project business, “Journal of Business & Industrial Marketing” 28/2 (2013), p. 103–110.
[13] Meng X., The effect of relationship management on project performance in construction, “International Journal of Project Management” 30/2 (2012), p. 188–198.
[14] Nowe obiekty zmieniają układ sił na mapach handlowych głównych miast, “Rynek handlowy w Polsce – II kw. 2013”, Jones Lang LaSalle, p. 2, http://qbusiness.pl/uploads/ Rapor-ty/jllhandel22013.pdf (accessed on: 8 July 2014).
[15] Odeh A.M., Battaineh, H.T., Causes of construction delay: traditional contracts, “Internation-al Journal of Project Management” 20/1 (2002), p. 67–73.
[16] Packendorff J., Inquiring into the temporary organization: New directions for project man-agement research, “Scandinavian Journal of Management” 11/4 (1995), p. 319–333.
[17] Pelsmacker de P., Geuens M., Bergh van den J., Marketing Communications: A European Perspective, Pearson Education, Harlow 2010.
[18] Siemieniako D., Model zarządzania lojalnością relacyjną opartą na zobowiązaniu w związ-kach usługowych, “Marketing i Rynek” 2012/5, p. 8–14.
[19] Siskind B., Powerful Exhibit Marketing: The Complete Guide to Successful Trade Shows, Conferences, and Consumer Shows, John Wiley & Sons Canada, Mississauga 2005.
[20] Smith P.R., Zook Z., Marketing Communications: Integrating Offline and Online with Social Media, Kogan Page, London 2011.
[21] Söderlund J., Theoretical foundations of project management: Suggestions for a pluralistic understanding, [in:] The Oxford handbook of project management, ed. P.W.G. Morris, J.K. Pinto, J. Söderlund, Oxford University Press, Oxford 2011, p. 37–64.
[22] Sułkowski Ł., Paradygmaty nauk o zarządzaniu, “Współczesne Zarządzanie” 2013/2, p. 17–26.
[23] Westland J., The Project Management Life Cycle: Complete Step-by-Step Methodology for Initiating, Planning, Executing & Closing a Project Successfully, Kogan Page, London 2006.
[24] Woodside A.G., Wilson E.J., Case study research methods for theory building, “Journal of Business and Industrial Marketing” 18/6 (2003), p. 493–508.

About this Article

TITLE:
A PROCESS OF DYNAMIC TRADE SHOW ACTIVITY MANAGEMENT WITHIN A REAL ESTATE DEVELOPMENT PROJECT LIFE CYCLE

AUTHORS:
Dariusz SIEMIENIAKO (1)
Marcin GĘBAROWSKI (2)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) PhD, Department of Marketing and Entrepreneurship, Faculty of Management, Bialystok University of Technology
(2) PhD, Department of Marketing, Faculty of Management, Rzeszow University of Technol-ogy

JOURNAL:
Modern Management Review
21 (3/2014)

KEY WORDS AND PHRASES:
B2B trade shows, trade show management, project life cycle, retail Real Es-tate development, participant observation

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/133

DOI:
10.7862/rz.2014.mmr.38

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.mmr.38

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności