Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
21 (3/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.34

ORGANISATIONAL CLIMATE AS AN IMAGE OF ORGANISATIONAL CULTURE (IN THE LIGHT OF RESEARCH ON POLISH ORGANISATIONS)

Kazimierz MROZOWICZ, Piotr HALEMBA, Dariusz KŁAK

DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.34

Abstract

The article is an attempt to scientifically represent the specificity of organisational culture of Polish companies, but also the differences within the scope of developing the attributes of cultures of state and market organisations, with the use of empirical evaluation of attitudes of their members in relation to the organisational climate prevailing in them. Organisational cli-mate is understood here as visualisation (demonstration, materialisation) of ,,subconscious”, profound and hidden from the organisation’s environment (but also in a way from itself) val-ues, norms and artefacts. The phenomenon of organisational climate is so interesting from a scientific point of view, that it may be subject to empirical verification in the workers’ atti-tudes due to its volitional (the members of an organisation have a will), cognitive (the mem-bers have an intellectual ability), emotional (the members are willing) and psychomotor (the members have technical competence) nature. It is also relatively easily attainable source of data, which raises its practical value and lowers the cost of research. Organisational climate is – according to the authors’ analytical convention – a logical, intuitive, generalised and extrap-olated form of perceiving and expression by the community (an individual, group, and team) of an organisation – in the form of feelings, opinions as well as the behaviour of its partici-pants – of the culture which characterises it. The purpose of the research was thus a diacritical analysis of organisational climate of bureaucracy and adhocracy (according to the authors, or-ganisational climate is a synthetic and integral equivalent of organisational culture, considered synonymously as part of the adopted paradigm), developing in Polish organisations.

Full text (pdf)

References

[1] Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
[2] Burns T., Stalker G.M.: The management of innovation, Tavistock, London 1961.
[3] Cameron K.S., Quinn R.E.: Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana. Model wartości kon-kurujących, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
[4] French W.L., Kast F.E., Rosenzweig J.E.: Understanding Human Behaviour in Organizations, Harper & Row, New York 1985.
[5] Furnham A., Gunter B.: Corporate Assessment, Routledge, London 1993.
[6] Handy C.: Understanding Organizations, Penguin, Harmondsworth 1981.
[7] Harrison R.: Understanding your organizations character, Harvard Business Review, 1972, 5, pp.119-128.
[8] Hatch M.J.: Teoria organizacji, PWN, Warszawa 2002.
[9] Kłak B., Kłak D.: Kapitał intelektualny w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa, w: Galata S. (red.), Uwarunkowania strategii zarządzania nowoczesnymi organizacjami, Wydawnictwo Naukowo - Dydaktyczne PWSZ w Jarosławiu, Jarosław 2008.
[10] [10] Kłak D.: Organizational dimension of management of human capital selection process, Pragmata tes Oikonomias – VIII, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochow-ie, Częstochowa 2014.
20 M.J. Hatch, op. cit., p. 88.
21 G. Morgan, op. cit., pp. 41-79.
22 K. Mrozowicz, op. cit..
23 T. Burns, G.M. Stalker, The management of innovation, Tavistock, London 1961.
Organisational climate as an image of organisational culture… 97
[11] Litwin G.H., Stringer R.A.: Motivation and Organizational Climate, Harvard University Press, Boston 1968.
[12] Morgan G.: Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 2005.
[13] Mrozowicz K.: Klastry przedsiębiorczości w świetle teorii organizacji, Nauka i Gospodarka, 2010/1, UE w Krakowie, Kraków 2010.
[14] Schein E.H.: Organization Culture and Leadership, Jossey-Bass, New York 1985.
[15] Williams A., Dobson P., Walters M.: Changing Culture: New organizational approaches, IPA, London 1989.

About this Article

TITLE:
ORGANISATIONAL CLIMATE AS AN IMAGE OF ORGANISATIONAL CULTURE (IN THE LIGHT OF RESEARCH ON POLISH ORGANISATIONS)

AUTHORS:
Kazimierz MROZOWICZ (1)
Piotr HALEMBA (2)
Dariusz KŁAK (3)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice
(2) The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice
(3) Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. bł. ks. B. Markiewicza, Instytut Ekonomii i Zarządzania

JOURNAL:
Modern Management Review
21 (3/2014)

KEY WORDS AND PHRASES:
organisational climate, human capital, organisational culture

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/129

DOI:
10.7862/rz.2014.mmr.34

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.mmr.34

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności