Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
19 (4/2012), DOI: 10.7862/rz.2012.zim.31

Collisions involving animals: an overview of the problem, research methods

Krzysztof Tereszkiewicz, Bartosz Bukała

DOI: 10.7862/rz.2012.zim.31

Abstract

Road collisions with wild animals are influenced by many factors. These include road conditions, time of year and time of day, the location of the road and the vegetation that is located near the road. In addition, an important element is the density of the population hence the number of vehicles on the roads and the factors directly affecting the traffic inci-dent such as the age of the driver and his experience. All of these factors should be carefully examined and monitored in the context of limiting the number of road collisions with wild animals. In many countries, such systems have already been introduced. In Poland at pre-sent some research is ongoing, but at the moment its results are not taken into account on a national scale. There is a need for further examination the relationships that directly affect the number of collisions with wild animals, and for this purpose it is necessary to develop accurate methods for the data collection, processing and analysis.

Full text (pdf)

References

[1] A. Carter, Vehicle and Wildlife Collisions, Hunting for Tomorrow, June 2010
[2] B. Bukała, K. Tereszkiewicz, Kolizje drogowe z udziałem dzikich zwierząt, oraz doskonalenie metod ich dokumentacji w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, Logistyka 4-2012
[3] Federal Highway Administration, Wildlife-Vehicle Collision Reduction Study, U.S. Depart-ment of Transportation FHWA-HRT-08-034, 2008
[4] J. Langbein, Collision Course, www.deercollisions.co.uk, 2010
[5] Komenda główna policji biuro ruchu drogowego wydział profilaktyki i analiz, Sprawcy wy-padków – kierujący pojazdami wg grup wiekowych, Przyczyny i sprawcy wypadków, Wypadki drogowe w Polsce w 2008 roku, Warszawa 2010
[6] Komenda główna policji biuro ruchu drogowego wydział profilaktyki i analiz, Wypadki dro-gowe w Polsce w 2011 roku, str. 24, Warszawa 2012
[7] R. L. Langley, S. A. Higgins, K. Brown-Herrin, Risk Factors Associated With Fatal Animal-Vehicle Collisions in the United States, 1995–2004, Wilderness and Environmental Medicine, 17, 229 239 (2006)
[8] S. Borowska, Raport „Śmiertelność zwierząt na drogach w Polsce”, Warszawa 2010
[9] S. Borowska, Zdarzenia drogowe z udziałem dzikich zwierząt, str. 4, Warszawa 2010
[10] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt (Dz.U. 1997 Nr 111 poz. 724)
[11] W. Jędrzejewski, S. Nowak, R. Kurek, R. Mysłajek, K. Stachura, Zwierzęta a drogi. Metody ograniczania negatywnego wpływu dróg na populacje dzikich zwierząt, Wydanie I. Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża, 2004-84
[12] http://www.udv.de/en/
[13] http://www.gdv.de/english-2/
[14] http://www.transportstyrelsen.se/
[15] http://www.dot.gov.nt.ca/_live/pages/wpPages/home.aspx

About this Article

TITLE:
Collisions involving animals: an overview of the problem, research methods

AUTHORS:
Krzysztof Tereszkiewicz (1)
Bartosz Bukała (2)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) Department of Computer Engineering in Management, The Faculty of Management, Rzeszow University of Technology
(2) Department of Computer Engineering in Management, The Faculty of Management, Rzeszow University of Technology
 

JOURNAL:
Modern Management Review
19 (4/2012)

KEY WORDS AND PHRASES:
collisions involving animals

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/12

DOI:
10.7862/rz.2012.zim.31

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2012.zim.31

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności