Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
21 (2/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.24

OD KOOPERENCJI DO MODELU 3C – UJĘCIE TEORETYCZNE

Celina SOŁEK-BOROWSKA

DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.24

Streszczenie

Konkurencja jest definiowana jako sytuacja, w której kilku aktorów na danym obsza-rze walczy o ograniczone zasoby i/lub oferuje podobne produkty bądź usługi, które zaspo-kajają potrzeby tego samego klienta. Z kolei współpraca jest definiowana jako relacja, w której osoby indywidualne, grupy, organizacje współdziałają przez dzielenie się uzupełnia-jącymi się zdolnościami i zasobami w celu odniesienia wspólnych korzyści. Można powie-dzieć, że w każdej relacji funkcjonują zarówno elementy konkurowania, jak i współpracy, ale jeden lub drugi element w niektórych wypadkach może mieć charakter ukryty. Jeśli oba elementy współpracy i konkurowania są widoczne, wówczas taką relację nazywa się koope-rencją. Kooperencja analizuje symultaniczność strumieni konkurowania i współpracy po-między organizacjami. To relacja między konkurentami, w której rywalizujące strony mu-szą mieć do siebie zaufanie, angażować się we współpracę, dzielić się informacjami, do-świadczeniem oraz ryzykiem współdziałania. Kooperencja stanowi więc pogodzenie dwóch sprzecznych koncepcji, jest analizowana w zarządzaniu i marketingu oraz w sektorze edu-kacji wyższej. Artykuł prezentuje teoretyczne podstawy modelu 3C, stanowiącego rozsze-rzenie modelu kooperencji 2C. Model 2C jest modelem uproszczonym, który nie uwzględ-nia wszystkich interakcji zachodzących między organizacjami w skomplikowanej rzeczywi-stości gospodarczej. Artykuł wzbogaca istniejący w dotychczasowej literaturze przedmiotu model 2C o trzeci element – komplementarność. Model 3C przedstawiono na przykładzie Food Court w Szwecji oraz Globalnego Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej CEMS.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Albert S., E-commerce Revitalizes Coopetition, „ComputerWorld” 33/15 (1999), s. 36,.
[2] Bentgsson M., Eriksson J., Wincent J., Co-opetition dynamics – an outline for further inquiry, „Competitivness Review: An international Business Journal incorporating Journal of Global Competitivness” 20/2 (2010).
[3] Bengtsson M., Kock S., Coopetition In Business Networks – Cooperate And Compete Simul-taneously, „Industrial Marketing Management” 2000/29.
[4] Canegallo C., Ortona G., Ottone S., Ponzano F., Scacciati F., Competition Versus Co-Operation: Some Experimental Evidence, „Journal Of Socio-Economics” 2008.
[5] Coy P., Sleeping With The Enemy, „Business Week” 2006.
Od kooperencji do Modelu 3C… 139
[6] Cygler J., Kooperencja Przedsiębiorstw, Czynniki Sektorowe i Korporacyjne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009.
[7] Gnyawali D.R., He J., Madhaven R., Impact Of Co-Opetition On Firm Competitive Behav-iour: An Empirical Examination, „Journal Of Management” 32/4 (2006), s. 507–530.
[8] Gnyawali D.R., Park B.-J., Co-Opetition And Technological Innovation In Small And Medi-um-Sized Enterprises; A Multilevel Conceptual Model, „Journal Of Small Business Manage-ment” 47/3 (2009).
[9] Gomes-Casseres B., The Alliance Revolution. The New Shape Of Business Rivalry, Harvard University Press, Cambridge 1996.
[10] Harbison J.R., Pekar P., Smart Alliances, Jossey-Bass, San Francisco 1998.
[11] Hamel G., Doz I.L., Prahald C.K., Collaborate With Your Competitor And Win, „Harvard Business Review” 1989, s. 133–139.
[12] Hunt S.D., Economic Growth: Should Policy Focus On Investment Or Dynamic Competition?, „European Business Review” 19/4 (2007).
[13] Lado A.A., Boyd N.G., Hanlon S.C., Competition, Cooperation, And The Search For Eco-nomic Rents: A Syncretic Model, „Academy Of Management Review” 22/1 (1997).
[14] Levy M., Loebbecke C., Powell P., Sme’s, Co-Opetition And Knowledge Sharing: The Role Of Information Systems, „European Journal Of Marketing” 32/11–12 (1998).
[15] Luo Y., A Coopetition Perspective Of Global Competition, „Journal Of World Business” 42/2 (2007).
[16] McCray B., Coopetition in the Angels Camp Farmers Market. Small Biz Survival: The Rural and Small Town Business Resource”. www. smallbizsutrvival.com/2011/08/coopetition-at-angels-camp-farmers.html (dostęp: 15.06.2014).
[17] Miles R., Snow C., Miles G., The Future Organisation, „Long Range Planning” 2000/33.
[18] Padula G., Danino G.B., Untangling the rise of coopetition: the intrusion of competition in a cooperative game structure, „International Studies of Management and Organization” 37/2 (2007).
[19] Quint B., Coopetition: sleeping with the enemy, „Information Technology”, 1997, No. 14
[20] Thorgren S., Wincent J., Ttqvist D., A Cause-Effect Study Of Inter-Firm Networking And Corporate Entrepreneurship: Initial Evidence Of Self-Enforcing Spirals, „Journal Of Devel-opmental Entrepreneurship” 14/4 (2009).
[21] Verhees F.J.H., Meulenberg M.T.G., Market orientation, Innovativness, product Innovation, and Performance in Small Firms, „Journal of Small Business Management” 42/2 (2004).

Podsumowanie

TYTUŁ:
OD KOOPERENCJI DO MODELU 3C – UJĘCIE TEORETYCZNE

AUTORZY:
Celina SOŁEK-BOROWSKA

AFILIACJE AUTORÓW:
Instytut Zarządzania, Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
21 (2/2014)

SŁOWA KLUCZOWE:
kooperencja, konkurowanie, współpraca, komplementarność, model 3C

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/119

DOI:
10.7862/rz.2014.mmr.24

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.mmr.24

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności