Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
21 (2/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.21

EKONOMICZNE ASPEKTY WDROŻENIA MODELU CLOUD COMPUTING

Piotr Pazowski

DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.21

Streszczenie

W niniejszym artykule omówiono zagadnienia ekonomicznych aspektów implementacji modelu cloud computing. W pracy zaprezentowano definicje pojęcia cloud computing oraz główne cechy modelu w aspekcie perspektyw wykorzystania i funkcjonowania przedsię-biorstw po wdrożeniu rozwiązań opartych na chmurze obliczeniowej. Scharakteryzowano również główne modele usługowe przetwarzania w chmurze z uwzględnieniem porównania tych rozwiązań z tradycyjnym modelem w aspekcie podziału kontroli nad poszczególnymi elementami infrastruktury informatycznej. Opisano rodzaje modeli wdrożeniowych idei przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej. Autor dokonuje porównania tradycyjnego modelu zarządzania infrastrukturą IT z modelem cloud computing z uwzględnieniem po-ziomu wykorzystania zasobów IT w czasie w warunkach funkcjonowania na rynku. Bazując na zestawieniu dwóch modeli, autor analizuje ekonomiczne aspekty decyzji migracji syste-mów informatyczno-informacyjnych do chmury. Ekonomia cloud computing analizowana jest z perspektywy kosztów operacyjnych i inwestycyjnych. Ukazano korzyści finansowe wynikające ze zmiany kwalifikacji kosztów inwestycyjnych na operacyjne po zmianie sys-temu na cloudowy. Tekst odnosi się także do podstawowych wskaźników, które kwantyfi-kują efektywność ekonomiczną projektów, a także prezentuje korzyści, jakie niesie ze sobą zmiana sposobu kwalifikowania usług typu cloud w odniesieniu do wyniku finansowego przedsiębiorstwa. Opisano całkowity koszt posiadania aktywów IT, koszt alternatywny i czas wejścia przedsiębiorstwa na rynek z nową aplikacją lub produktem po implementacji przetwarzania w chmurze. Tekst charakteryzuje również główne ryzyka strategiczne i ope-racyjne wdrożenia koncepcji cloudowych.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Aggarwal S., McCabe L., The Compelling TCO Case of Cloud Computing In SMB and Mid-Market Enterprises, Hurwitz & Assiociates, Needham 2009.
[2] Bayrak E., Conley J.P., Wilkie S., The Economics of Cloud Computing, „Working Paper” 2011/11-W18.
[3] Haras R., Yamartino M., The Economics of the Cloud, Microsoft, [b.m.] 2010.
[4] Kepes B., Cloudonomics the Economics of Cloud Computing, Diversity Limited, [b.m.] 2011.
[5] Leończuk D., Możliwości zastosowania technologii „cloud computing” w logistyce, http://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/e-gospodarka/item/85268-mozliwosci-zastosowania-technologii-cloud-computing-w-logistyce (data dostępu: 07.10.13).
[6] Łapiński K., Wyrzynkiewicz B., Cloud computing. Wpływ na konkurencyjność przedsię-biorstw i gospodarkę Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2011.
[7] Nowicka K., Cloud computing – nowy model biznesowy wykorzystujący outsourcing IT przez Internet, „Przedsiębiorstwo przyszłości” 10/1 (2012).
[8] Nowicka K., Wartość w modelu cloud computing,
http://www.chodkowska.edu.pl/app_cm3/files/96635.pdf (data dostępu: 07.10.13).
[9] Rosenberg J., Mateos A., Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu, Helion, Gliwice 2011.
[10] Sadowski D., Ryzyka biznesowe w przedsięwzięciach cloud computing, http://robertjesionek. files. wordpress.com/2012/05/wic499cej-za-mniej-raport.pdf, s. 28-35 (data dostępu: 07.10.13).
[11] Waluś N., Matoga A., Cloud Computing, AGH, [b.m.] 2008.
[12] http://www.opengroup.org/cloud/whitepapers/ccroi/disc1.htm#discuss_fvp (data dostępu: 07.10.13).
[13] https://www.miketib.com/coreplus/20110401%20TOG%20-Building%20Return% 20on%20Investment%20from%20Cloud%20Computing%20%28WP%29.pdf (data dostępu: 07.10.13).
[14] https://www.texassecuritybank.com/commercial/tsbinstitute/presentations/SMB%20TCO%20Paper%20-%20General.pdf (data dostępu: 07.10.13).

Podsumowanie

TYTUŁ:
EKONOMICZNE ASPEKTY WDROŻENIA MODELU CLOUD COMPUTING

AUTORZY:
Piotr Pazowski

AFILIACJE AUTORÓW:
Zakład Systemów Informacyjnych Zarządzania, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
21 (2/2014)

SŁOWA KLUCZOWE:
cloud computing, ekonomia chmury obliczeniowej, optymalizacja kosztów

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/116

DOI:
10.7862/rz.2014.mmr.21

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.mmr.21

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności