Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
21 (2/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.20

WYKORZYSTANIE METODY 5S DO DOSKONALENIA PROCESÓWLOGISTYCZNYCH

Andrzej PACANA, Andrzej GAZDA, Paulina WOŁOSZYN

DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.20

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono podstawowe działania związane z wdrożeniem praktyk 5S w wydziale produkcyjnym w przedsiębiorstwie przemysłowym w województwie pod-karpackim. Metoda 5S jest jednym z narzędzi Lean Production, której celem jest wytwarza-nie większej liczby wyrobów lub usług przy mniejszym zużyciu zasobów, niż czyni to kon-kurencja. Zużywa się więc mniej energii, materiałów, czasu i siły roboczej. Pozwala to z ko-lei na obniżenie nakładów na wyprodukowanie wyrobów gotowych, czyli obniżenie kosz-tów, co daje przewagę nad konkurencją.
Celem metody 5S jest uproszczenie, usprawnienie i stworzenie bezpiecznych warunków pracy. Jej zastosowanie zmniejsza straty czasu, wizualnie organizuje miejsce pracy, stwarza przyjemne i bezpieczne środowisko pracy. Nazwa metody pochodzi od pięciu japońskich słów: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke, lub angielskich: Sort – eliminuj to, co jest nie-potrzebne, Straighten – poukładaj to, co pozostało, Shine – utrzymuj w czystości miejsce pracy, Standardize – utrzymuj w prostocie, standaryzuj, Sustain – podtrzymuj; 5S ma sta-nowić kulturę pracy.
Stosowanie metody 5S polega na usuwaniu nieprzydatnych przedmiotów z miejsca pra-cy, umieszczaniu rzeczy potrzebnych na swoim wyznaczonym miejscu oraz utrzymaniu wydziału produkcyjnego oraz całego zakładu pracy w nienagannej czystości. Systematyczne wykonywanie tych czynności i ciągłe usprawnianie metod pracy sprzyjają tworzeniu trwałe-go systemu zapewniającego ład i porządek. Nie jest to tylko sprzątanie, ale proces głębokich przemian w kulturze przedsiębiorstwa, oparty na wizualizacji zarządzania, standaryzacji procesów i pracy w zespole. Wyciągnięte z przeprowadzonego, pilotażowego wdrożenia wnioski mogą posłużyć do doskonalenia zarządzania pracą nie tylko w innych obszarach tej firmy, ale i w innych organizacjach.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Antosz K., Pacana A., Stadnicka D., Zielecki W., Narzędzia Lean Manufacturing, OW PRz, Rzeszów 2013.
[2] Gajdzik B., Zasady wdrażania technik 5S w urzędach miast i gmin, „Problemy Jakości” 2008/1.
[3] Kornicki L., Kubik S., 5S dla Operatorów. 5 filarów wizualizacji miejsca pracy, Pod-Press.com, Wrocław 2008.
[4] Myrczek B., Metoda 5S, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2002/2.
[5] Pacana A., Bednarova L., Organizacja rozbudowanego stanowiska pracy z wykorzystaniem metody 5S, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing” 16/3 (2009).
[6] Pacana A., Liberko I., Balawender A., Improvement of work quality on the basis of the 5S rules, MANAŽNENT. International Conference 2012, Prešovská Univerzita v Prešove, Fakul-ta Manažnentu, Prešov 2012.
[7] Sato K., Wprowadzenie do ruchu 5-S, „Problemy Jakości” 1995/3.
[8] Zaręba K., „5S” – filozofia efektywnego zarządzania, http://www.iso.ellaz.pl/modules.php?name=News&file= article&sid=63 (dostęp: 14.04.2014).

Podsumowanie

TYTUŁ:
WYKORZYSTANIE METODY 5S DO DOSKONALENIA PROCESÓWLOGISTYCZNYCH

AUTORZY:
Andrzej PACANA (1)
Andrzej GAZDA (2)
Paulina WOŁOSZYN (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji
(2) Katedra Systemów Zarządzania i Logistyki
(3) Natura Sp.J

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
21 (2/2014)

SŁOWA KLUCZOWE:
metoda 5S, przedsiębiorstwo przemysłowe, procesy logistyczne

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/115

DOI:
10.7862/rz.2014.mmr.20

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.mmr.20

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności