Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
21 (1/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.8

IDENTYFIKACJA OBSZARÓW WYKORZYSTANIA BENCHMARKINGU STRATEGICZNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE WYŻSZEJ

Marek Ossowski

DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.8

Streszczenie

Cechą odróżniającą benchmarking strategiczny od innych metod i narzędzi zarządzania strategicznego
jest jego orientacja na poprawę rozwiązań stosowanych w danej organizacji, ocenianych
przez pryzmat najlepszych rozwiązań w danej branży czy sektorze gospodarki. Publiczne
szkolnictwo wyższe to sektor podlegający ciągłym zmianom będących konsekwencją rosnących
wymagań szerokiej grupy interesariuszy. Z tego względu benchmarking jednostek sektora finansów
publicznych jest zadaniem trudnym i budzącym wiele kontrowersji. Specyficzny charakter
publicznego szkolnictwa wyższego związany z wielowymiarowością celów, niestabilnością otoczenia,
a także rosnącymi oczekiwaniami opinii publicznej, co do efektywniejszego i sprawniejszego
wykorzystania posiadanych zasobów sprawia, że zarządzający uczelniami wykorzystują
coraz szerszą paletę narzędzi zarządzania strategicznego. Wśród tych narzędzi ważne miejsce
zajmuje benchmarking strategiczny.
Treść niniejszego opracowania stanowi prezentację problemu identyfikacji obszarów wykorzystania
benchmarkingu strategicznego w publicznych szkołach wyższych. Nadrzędnym celem
artykułu jest próba identyfikacji obszarów wykorzystania benchmarkingu strategicznego dla potrzeb
zarządzania publiczną szkołą wyższą. Dodatkowym zaś przedstawienie potencjalnych barier
i ograniczeń, które mogą wystąpić w trakcie implementacji benchmarking strategicznego w
publicznej szkole wyższej.
W pierwszej części artykułu przedstawione zostały definicje i rodzaje benchmarking. Drugą
część stanowi prezentacja terminu i istoty benchmarkingu strategicznego oraz jego etapów. Trzecia
część poświęcona została identyfikacji obszarów wykorzystania benchmarkingu strategicznego
w publicznej szkole wyższej. Ostatnią część artykułu stanowi opis potencjalnych barier i ograniczeń,
które mogą wystąpić w trakcie implementacji benchmarking strategicznego w publicznej
szkole wyższej.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Benchmarking w systemie szkolnictwa wyższego, Praca zbiorowa pod redakcją J. Woźnickiego,
Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa 2008
[2] Bilińska-Reformat K., Benchmarking w przemyśle piwowarskim, Ekonomika i Organizacja
Przedsiębiorstwa nr 8/2000
[3] Bieliński J., Wykorzystanie benchmarkingu w zarządzaniu szkołą wyższą, w: Założenia dotyczące
rozwoju systemu informacji zarządczej w szkołach wyższych w Polsce, Praca zbiorowa
pod redakcją J. Woźnickiego, Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa 2007
[4] Czekaj J., Dziedzic D., Kafel T., Martyniak Z., Nowa metoda doskonalenia organizacji, Organizacja
i Kierowanie nr 1/1996
[5] Dessler G., Management. Principles and Practices for Tomarrow’s Leaders, Pearson Prentice
Hall, New Jarsey 2004
[6] Kiziukiewicz T., Benchmarking, w: Od auditingu do sponsoringu, red. K. Czubakowska,
PWE, Warszawa 2009
[7] Kizuikiewicz T., Wykorzystanie benchmarkingu w strategicznej rachunkowości zarządczej,
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr41/2011, Szczecin 2011
[8] Kowalak R., Benchmarking w realizacji strategii przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Akademii
Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1080/2005, Wrocław 2005
[9] Ossowski M., Koncepcja budżetowania kosztów i przychodów państwowej szkoły wyższej,
Praca doktorska, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2007
[10] Penc-Pietrzak I., Rodzaje benchmarkingu, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr
4/2001
[11] Węgrzyn A., Benchmarking, Antykwa, Kraków 2000

Podsumowanie

TYTUŁ:
IDENTYFIKACJA OBSZARÓW WYKORZYSTANIA BENCHMARKINGU STRATEGICZNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE WYŻSZEJ

AUTORZY:
Marek Ossowski

AFILIACJE AUTORÓW:
Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości,

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
21 (1/2014)

SŁOWA KLUCZOWE:
Benchmarking, publiczna szkoła wyższa, rachunkowość zarządcza

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/103

DOI:
10.7862/rz.2014.mmr.8

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.mmr.8

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności