Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
21 (1/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.7

ZAGADNIENIE MINIMALIZACJI PUSTYCH PRZEBIEGÓW W FIRMIE KURIERSKIEJ

Irena Nowotyńska

DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.7

Streszczenie

Branża transportowa stoi przed ogromnymi wyzwaniami. Rosnące ceny paliwa prowa-dzą nie tylko do wzrostu kosztów, ale także wzmagają konkurencję. Wiele towarów musi być możliwie najszybciej i w atrakcyjnej cenie przewiezionych między dwoma punktami. Puste przebiegi stanowią jeden z głównych problemów operacyjnych polskich firm produk-cyjnych. W zagadnieniach tego rodzaju chodzi o minimalizację drogi pokonywanej przez środki transportu bez ładunku (tzw. pustych przebiegów). Środki te mają później posłużyć do rozwiezienia określonego towaru. Optymalny plan przejazdu pustych środków transportu to taki, w którym liczba wozokilometrów wykonanych na pusto będzie minimalna. Przemy-ślane zagospodarowanie transportu pozwala znacznie obniżyć jego koszty. Wymaga to jed-nak zastosowania innowacyjnych rozwiązań. Przedsiębiorstwo produkcyjne, które dysponu-je własnym taborem, może wykorzystywać puste przebiegi do realizacji zleceń innych firm. Wystarczy odpowiednio wcześnie udostępnić użytkownikom giełdy informację o takiej możliwości.
W artykule przedstawiono rozwiązanie zadania transportowego na przykładzie firmy kurierskiej posiadającej oddziały w kilkunastu miastach Polski. Założono, że transport od-bywa się z wykorzystaniem samochodów o jednakowej ładowności oraz, że firma dysponu-je własnym taborem. Zmiennymi decyzyjnymi w rozpatrywanym problemie są liczby pu-stych przebiegów pomiędzy oddziałami wykazującymi nadwyżkę pustych samochodów (dostawcy pustych samochodów) a oddziałami wykazującymi niedobór pustych samocho-dów (odbiorcy pustych samochodów). Do znalezienia rozwiązania optymalnego posłużono się modułem Solver. Efektem zastosowania takiego rozwiązania dla przedsiębiorstwa bę-dzie ograniczenie kosztów działalności i spowodowanie większych zysków i poprawę kon-kurencyjności firmy.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] http://wiadomosci.onet.pl/waszymzdaniem/51418l (dostęp: 30.03.2013).
[2] http://dlafirmy.info.pl/4501_optymalizacja_procesu_logistycznego_w_przedsiebiorstwach_produkcyjnych.htm (dostęp: 30.03.2013).
[3] Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A., Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, wyd. 5., PWN, Warszawa 2005.
[4] Szymczak M., Decyzje logistyczne z Excelem, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ZAGADNIENIE MINIMALIZACJI PUSTYCH PRZEBIEGÓW W FIRMIE KURIERSKIEJ

AUTORZY:
Irena Nowotyńska

AFILIACJE AUTORÓW:
Zakład Informatyki w Zarządzaniu, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszow-ska

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
21 (1/2014)

SŁOWA KLUCZOWE:
zagadnienie transportowe, badania operacyjne, firma kurierska

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/102

DOI:
10.7862/rz.2014.mmr.7

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.mmr.7

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności