Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
21 (1/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.6

WPŁYW UŻYTECZNOŚCI PRODUKTÓW NA PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI NA RYNKU

Paweł Łuka

DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.6

Streszczenie

Celem pracy jest zwrócenie uwagi na użyteczność produktów, która ma decydujący wpływ na proces podejmowania decyzji zarówno kupna, jak i sprzedaży produktów na rynku. Wygenerowane potencjalne zadowolenie konsumentów z produktów nabywanych na rynku jest jednym z najważniejszych determinantów popytu. Konsumenci nie tylko dokonują wybo-rów pomiędzy ilościami różniących się od siebie produktów, ale również pomiędzy bardzo podobnymi produktami, mającymi różne kombinacje cech. Użyteczność może być postrzega-na wyłącznie jako subiektywna ocena danego produktu dokonana przez konsumenta lub każ-dego potencjalnego konsumenta na rynku. Wynika to z faktu, że każdy konsument postrzega ten sam produkt zupełnie inaczej, polegając najczęściej na swoich zmysłach, doświadczeniu, inteligencji, rozumie, a nawet wierze. Z kolei użyteczność wraz z ceną produktu kształtują poziom atrakcyjności rynkowej produktów, co znów przekłada się na potencjalne przychody i zyski firm, które dostarczają je na rynek. Istotnym elementem kreowania użyteczności pro-duktów na rynku jest indywidualna lub grupowa percepcja konsumentów. Ważną rolę w kre-owaniu percepcji odgrywają nowoczesne media, takie jak prasa, radio, telewizja i Internet. Dla konsumentów najważniejszym kryterium przy wyborze właściwego produktu na rynku jest racjonalność, która w praktyce oznacza, że konsumenci, podejmując decyzję o zakupie, usiłują jedynie maksymalizować swoją satysfakcję, zadowolenie czy przyjemność z kon-sumpcji. Bardzo często przy tym dokonuje się wyboru, polegając jedynie na własnej wiedzy, zdobytej w sposób sensoryczny i subiektywnych odczuciach, które nierzadko są błędne.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2005.
[2] Bentham J., The Works of Jeremy Bentham, 1838–1843, red. J. Bowring, London, Reprinted New York, NY 1962.
[3] Bryant W.K., Zick C.D., The Economic Organization of the Household, Cambridge University Press, New York, NY 2006.
[4] Caves R.E., Multinational Enterprise and Economic Analysis, Cambridge University Press Cambridge, New York, NY 2007.
[5] Choices, values and frames, red. D. Kahneman, A. Tversky, Cambridge University Press, Cambridge 2000.
[6] Colander D.C., Alternative Concepts of Utility and Applied Economics, Middlebury College 2005, http://community.middlebury.edu/colander/articles.
[7] Colander D.C., Economics, Irwin-McGraw Hill Publishing Company, Boston, MA 2005.
[8] Colander D.C., Edgeworth’s Hedonometer and the Quest to Measure Utility, „Journal of Economic Perspectives” 21/1 (2007), s. 1–11.
[9] Edgeworth F., Mathematical Psychics: An Essay on the Application of Mathematics to the Moral Sciences, C. Kegan Paul and Co., London 1881.
[10] Edlin A., Gelman A., Kaplan N., Voting as a Rational Choice: Why and How People Vote to Improve the Well-Being of Others, „National Bureau Of Economic Research, Working Paper” No. 13562, Cambridge, MA 2007.
[11] Hirshleifer J., Glazer A., Hirshleifer D., Price Theory and Applications. Decisions, Markets, and Information, Cambridge University Press, Cambridge 2005.
[12] Irwin T.H., A ‘Fundamental Misunderstanding’?, „Utilitas” 19/1 (2007), s. 78–90.
[13] Jevons W.S., The Theory of Political Economy, Macmillan and Co., London1871.
[14] Jones T.T., Business economics and managerial decision making, John Wiley & Sons, Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester 2004.
[15] Kotewicz M., Strategie zakupowe i metody oceny ich skuteczności, „Gospodarka materiałowa i logistyka” 2006/12.
[16] LeRoy S., Expected utility: A defense, „Economic Bulletin” 7/7 (2003), s. 1–3.
[17] Łuka P., Kwiatkowska-Sienkiewicz K., Kinetic Analysis of Quality, Utility and Price Changes of the Second-Hand Cars in Poland, „Annals of the Ovidius University”, Economic Science Series, 2010/XV.
[18] Łuka P., Kwiatkowska-Sienkiewicz K., Attractiveness evaluation of the second-hand passen-ger cars in Poland, Quality management of selected Processes. Methods and techniques of quality management, Radom 2010.
[19] Macklem T., Gardner J., Value, Interest, and Well-Being, „Utilitas” 18/4 (2006), s. 362–382.
[20] Mankiw N.G., Principles of Economics, Harcourt Brace & Co., New York 1998.
[21] Mason E., The Nature of Pleasure: A Critique of Feldman, „Utilitas” 19/3 (2007), s. 379–387.
[22] McKenzie R.B., Lee D.R., Microeconomics for MBAs: The Economic Way of Thinking for Managers, Cambridge University Press, New York, NY 2006.
[23] McKerlie D., Rational choice, Changes in Values over Time, and Well-Being, „Utilitas” 19/1 (2007), s. 51–72.
[24] Mill J.S., Utilitarianism, 1863, http://www.utilitarianism.com.
[25] Moto Focus, Analiza rynku używanych samochodów osobowych wystawionych do sprzedaży w Polsce w 2006 roku, 2007, http://www.motofocus.pl.
[26] Norcross A., Varieties of Hedonism in Feldman's Pleasure and the Good Life, „Utilitas” 19/3 (2007), s. 388–397.
[27] Perloff J.M., Karp L.S., Golan A., Estimating Market Power and Strategies, Cambridge Uni-versity Press, Cambridge, New York, NY 2007.
[28] Rabin M., Diminishing marginal utility of wealth cannot explain risk aversion, [w:] red. D. Kahneman, A. Tversky, Choices, values and frames, Cambridge University Press, Cam-bridge 2000.
[29] Rabin M., Risk aversion and expected utility: A calibration theorem, „Econometrica” 2000/68, s. 1281–1292.
[30] Roy R. van, Quality and quantity of information exchange, „J. Logic, Language and Infor-mation” 2003/12, s. 23–45.
[31] Sen A., Reason, Freedom and Well-being, „Utilitas” 18/1 (2006), s. 80–96.
[32] Stiglitz J.E., Walsh C.E., Economics, W.W. Norton & Company, New York, London 2002.
[33] Warranty Direct, Lista najbardziej niezawodnych samochodów używanych w 2009 roku, 2010.
[34] Watt R., Defending expected utility theory, „Journal of Economic Perspective” 16/2 (2002), s. 227–230.
[35] Wessels W.J., Economics, Barron’s, New York, NY 2006.

Podsumowanie

TYTUŁ:
WPŁYW UŻYTECZNOŚCI PRODUKTÓW NA PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI NA RYNKU

AUTORZY:
Paweł Łuka

AFILIACJE AUTORÓW:
Zakład Ekonomii i Zarządzania, Katedra Gospodarki Turystycznej, Uniwersytet Rzeszowski
 

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
21 (1/2014)

SŁOWA KLUCZOWE:
Zakład Ekonomii i Zarządzania, Katedra Gospodarki Turystycznej, Uniwersytet Rzeszowski

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/101

DOI:
10.7862/rz.2014.mmr.6

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.mmr.6

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności