Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
21 (1/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.5

NEGOCJACJE W PRZEDSIĘBORSTWIE Z PERSPEKTYWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Andrzej Kozina

DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.5

Streszczenie

Współczesne negocjacje gospodarcze cechuje znaczna złożoność i zmienność, które są powodowane przez wpływ globalnego, turbulentnego otoczenia przedsiębiorstw. Występują liczne i skomplikowane relacje o dwojakim charakterze: wewnątrz- i międzyorganizacyjnym. Często w negocjacjach rozważa się różnorodne zagadnienia, uczestniczy w nich wiele stron, mających zróżnicowane cele i interesy, zarówno wspólne, jak i przeciwstawne. Konieczne jest analizowanie wielu wariantów rozwiązań. Powstają obiektywne trudności doboru efek-tywnych strategii i technik negocjacyjnych. Wzrastają ryzyko, a nawet niepewność działania. Zawiera się krótkotrwałe, wirtualne kontrakty. Niezbędne jest zatem tworzenie i stosowanie koncepcji metodycznych opisu i analizy negocjacji, umożliwiających ich efektywną realizację w aktualnych warunkach. Celem artykułu jest prezentacja tego rodzaju koncepcji, opracowa-nej przez autora poprzez wykorzystanie podstawowych pojęć i idei zarządzania projektami. Podejście takie stanowi nowy punkt widzenia na negocjacje w firmie, odmienny od tradycyj-nego ich ujęcia, tzn. traktowania ich jako specyficznego procesu. Najpierw zaprezentowano ogólne definicje rozważanych negocjacji, a także wskazano specyficzne cechy negocjacji jako projektu. Następnie omówiono kluczowe aspekty zarządzania projektami odniesione do nego-cjacji. Wreszcie wymieniono najważniejsze problemy do rozwiązania w ramach tych aspek-tów. Podsumowanie zawiera syntezę proponowanej koncepcji i kierunki dalszych badań.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] A Guide to the Project Management Body of Knowledge, wyd. 4, Project Management Insti-tute, Newtown Square, PA. 2009.
[2] Burton C., Michael N., Zarządzanie projektem. Jak to robić w twojej organizacji, Astrum, Wrocław 1999.
[3] Daft R.L., Management, wyd. 10, South-Western Cengage Learning, Mason 2011.
[4] Frame J.D., Zarządzanie projektami w organizacjach, WIG-Press, Warszawa 2001.
[5] Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
[6] Kerzner H., Project Management. A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Control-ling, wyd. 11, John Wiley & Sons Inc., New York 2013.
[7] Kisielnicki J., Zarządzanie projektami. Ludzie – procedury – wyniki, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
[8] Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1990.
[9] Kozina A., Planowanie negocjacji w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo UEK, Kraków 2012.
[10] Lewicki R.J., Saunders D.M., Barry B., Essentials of Negotiation, wyd. 5, McGraw-Hill Pub-lishing Co., New York 2010.
[11] Lock D., Project Management, wyd. 10, Gower, Aldershot 2013.
[12] Pawlak M.L, Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
[13] Pearce J.A., Robinson R.B., Management, McGraw-Hill Publishing Co., New York 1989.
[14] Raiffa H., Richardson J., Metcalfe D., Negotiation Analysis. The Science And Art of Collabo-rative Decision Making, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge 2002.
[15] Rządca R., Negocjacje w interesach, PWE, Warszawa 2003.
[16] Stabryła A., Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Nau-kowe PWN, Warszawa-Kraków 2006.
[17] Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003.
[18] Wysocki R.K., Efektywne zarządzanie projektami. Tradycyjne, zwinne, ekstremalne, wyd. 6., Onepress, Warszawa 2013.

Podsumowanie

TYTUŁ:
NEGOCJACJE W PRZEDSIĘBORSTWIE Z PERSPEKTYWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

AUTORZY:
Andrzej Kozina

AFILIACJE AUTORÓW:
Katedra Procesu Zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
21 (1/2014)

SŁOWA KLUCZOWE:
negocjacje w przedsiębiorstwie, negocjacje jako projekt, aspekty zarzą-dzania negocjacjami jako projektami, problemy zarządzania negocjacjami jako projektami

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/100

DOI:
10.7862/rz.2014.mmr.5

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.mmr.5

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności