Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Mechanika

Mechanika
86 (3/14), DOI: 10.7862/rm.2014.38

Koncepcja stanowiska do pomiarów współczynników wymiany masy/ciepła w mini-wymiennikach

Sebastian Grosicki, Robert Smusz, Joanna Wilk

DOI: 10.7862/rm.2014.38

Streszczenie

W artykule zaprezentowano wstępną koncepcję stanowiska eksperymentalnego do badań wymiany masy/ciepła w elementach mini-wymienników ciepła. Proponowana metoda badawcza bazuje na technice elektrolitycznej, w której do wyznaczenia współczynników wymiany masy wykorzystuje się zależności opisujące zjawiska elektrolizy. Pomiary powstałych prądów granicznych, powierzchni katody, przy której następuje wymiana roboczych jonów, oraz stężenia jonów w elektrolicie, dają możliwość określenia intensywności wymiany masy. Otrzymane wielkości, wykorzystując analogię pomiędzy procesami przenoszenia masy i ciepła, przelicza się na współczynniki wymiany ciepła.  Proponowana metoda może być również wykorzystywana w mini-skali. Wiąże się to jednak z dodatkowymi warunkami, które muszą być spełnione, aby zminimalizować błędy wynikające ze skali procesu, a związane m.in. z chropowatością powierzchni elektrod, zmianą stężenia na długości katody, czy też grubością średniej warstwy dyfuzyjnej. Zaprojektowane stanowisko będzie umożliwiało badania nad intensywnością wymiany masy/ciepła w mini-wymienniku ciepła z kanałami o przekroju prostokątnym.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

  1. Bieniasz B.: Konwekcyjna wymiana masy/ciepła w płytkowych wirnikach regeneratora obrotowego, OW Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2005.
  2. Celata G. P., Cumo M., Marconi V., McPhail S. J., Zummo G.: Microtube liquid single-phase heat transfer in laminar flow, Int. J. Heat Mass Transfer, 49 (2006) 3538-3546.
  3. Chein R., Chen J.: Numerical study of the inlet/outlet arrangement effect on microchannel heat sink performance, Int. J. Thermal Sci., 48 (2009) 1627-1638.
  4. Garcia N., Acosta-Iborra A., Ruiz-Rivas U., Izquierdo M.: Experimental investigation of fluid flow and heat transfer in a single-phase liquid flow micro-heat exchanger, Int. J. Heat Mass Transfer, 52 (2006) 5433-5446.
  5. Wetly J. R., Wicks C. E., Wilson R. E., Rorrer G. L.: Fundamentals of momentum, heat and mass transfer, John Wiley & Sons, Inc. 2007.
  6. Wilk J.: Experimental investigation of convective mass/heat transfer in short minichannel at low Reynolds numbers, Exp. Thermal Fluid Sci., 33 (2009) 267-272.
  7. Wilk J.: Convective mss/heat transfer in the entrance region of the short circular minichannel, Exp. Thermal Fluid Sci., 38 (2012) 107-114.
  8. Wiśniewski S., Wiśniewski T. S.: Wymiana ciepła. WNT, Warszawa 1994.

Podsumowanie

TYTUŁ:
Koncepcja stanowiska do pomiarów współczynników wymiany masy/ciepła w mini-wymiennikach

AUTORZY:
Sebastian Grosicki (1)
Robert Smusz (2)
Joanna Wilk (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
(2) Politechnika Rzeszowska, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
(3) Politechnika Rzeszowska, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

WYDAWNICTWO:
Mechanika
86 (3/14)

SŁOWA KLUCZOWE:
badania eksperymentalne, metoda prądów granicznych, minikanały, wymiana ciepła

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/mechanika/99

DOI:
10.7862/rm.2014.38

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rm.2014.38

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-05-25

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności