Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Mechanika

Mechanika
86 (3/14), DOI: 10.7862/rm.2014.36

Analiza procesu wrzenia amoniaku o różnym stopniu zaolejenia

Joanna Dratwa, Stanisław Witczak

DOI: 10.7862/rm.2014.36

Streszczenie

W pracy scharakteryzowano aktualny stan wiedzy w zakresie procesu wrzenia amoniaku przy przepływie w rurach poziomych. Przedstawiono wyniki badań własnych oraz danych literaturowych dotyczących zjawisk cieplno-przepływo-wych występujących podczas wrzenia amoniaku o różnym stopniu zaolejenia. W oparciu o zebrane wyniki badań dokonano analizy procesu pod kątem określenia wpływu stopnia zaolejenia czynnika oraz właściwości cieczy olejowych na warunki wnikania ciepła. Wskazano także na metody obliczeniowe przydatne dla opisu efektywności wnikania ciepła podczas wrzenia przy przepływie amoniaku w obecności oleju.   

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Baker O.: Simultaneous flow of oil and gas, Oil Gas J., 53 (1954) 183-195.
 2. Boyman T., Aecherli P., Steiner A.: Flow boiling of ammonia in smooth horizontal tubes in the presence of immiscible oil, Int. Refrigeration and Air Conditioning Conf.,  Purdue 2004.
 3. Chaddock J.B., Buzzard G.: Film coefficient for in tube evaporation of ammonia and R-502 with and without small percentages of mineral oil (RP-224), ASHRAE Trans., 92 (1986) 22-40.
 4. Chen J.C.: A correlation for boiling heat transfer to saturated fluid in convective flow, Industrial and Engineering Chemistry, Process Design Development, 5 (1966) 322-329.
 5. Danilova G.N., Kuprianova A.B.: Obobszczenija dannych po tieplootdaczi pri kipienii ammiaka, Cholodilnaja Tiechnika, 6 (1971) 23-25.    
 6. Danilova G.N., Malugin G.I., Malkov L.S.: Eksperimentalnoje islelovanije teplooddaci pri kipienii ammiaka w vertikalnych kolcievych kanalach, Cholodilnaja Tiechnika, 9 (1975) 32-36.
 7.  Gogolin A.A.: Intensifikacja teploobmena w isparitielach cholodilnych maszin, Izd. Liekkaja i piszewaja promyszlennost, Moskva 1982.
 8. Kabelac S., De Buhr H.J.: Flow boiling of ammonia in a plain and low finned horizontal tube, Int. J. Refrigeration, 24 (2001) 41-50. 
 9. Maczek K., Mieczyński M.: Chłodnictwo, Skrypt Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1981.
 10. Malek A., Colin R.: Etude experimentale du transfert de chaleur et des pertes de charges de l’ammoniac a’ecoulant a l’interieur d’un tube long, Rev. Geri. Therm. Fr., 277 (1985) 23-40.   
 11. Mikielewicz J.: Modelowanie procesów cieplno-przepływowych, Wydawnictwo PAN, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1995.
 12. Pamitran A.S., Choi K., Nasruddin J.T. : Evaporation heat transfer coefficient in single circular small tubes for flow natural refrigerants of C3H8, NH3, and CO2, Int. J. Multiphase Flow, 37 (2011) 794-801.
 13. Pieriedistaja R.P.: Metod rasczeta padienija dawlienija w cirkuljacionnom konturie nasosnych ochłazdajuszczich sistiem z dwuchfaznym tieczeniem ammiaka, Cholodilnaja Technika, 3 (1977) 33-37.    
 14. Pieriedistaja R.P., Danilova G.N.: Eksperimentalnoje isledovanija wnutriennej teplooddaci w wozduchnochladitielach z niznej podaciej ammiaka, Cholodilnaja Technika, 2 (1976) 19-23.  
 15. Rascepkin A.N., Danilova G.N., Azarskov W.M.: Teplootdacza pri dwizieni dwuchfaznogo potoka smiesiej ammiaka s maslom w obogriewajemych zmievikach, Cholodilnaja Tiechnika, 9 (1991) 7-10.    
 16. Rubik M.: Chłodnictwo, WNT, Warszawa 1979. 
 17. Sandru E., Chirac F.: Heat transfer for the vaporization of ammonia during flow through horizontal pipe system under conditions of low vapor concentration, Int. Chem. Eng., 18 (1978) 692-699. 
 18. Shah M.M.: Heat transfer and pressure drop in ammonia evaporators, ASHRAE Trans., 80 (1974) 238-254.  
 19. Shah M.M.: Visual observation in an ammonia evaporator, ASHRAE Trans., 81 (1975) 295-306. 
 20. Shah M.M.: A new correlation for heat transfer during boiling flow through pipes, ASHRAE Trans., 82 (1976) 66-86. 
 21. Shah M.M.: Heat transfer, pressure drop, visual observation, test data for ammonia evaporating inside pipes, ASHRAE Trans., 84 (1978) 38-59.  
 22. Steiner D.: Heat transfer to boiling saturated liquids, VDI Head Atlas, Düsseldorf  1993. 
 23. Troniewski L.: Metoda obliczania procesu odparowania w rurach w obszarze konwekcyjnym, ZN WSI Opole, s. Mechanika, 9, Opole 1977.
 24. Van Maale J., Cosijn E.A.: Coder output asce function of the recirculation number of the refrigerant, Proc. of 12th Int. Congress of Refrigeration, 1975.  
 25. Witczak S.: Półempiryczny model procesów cieplno-przepływowych przy wrzeniu amoniaku w rurach, Studia i Monografie z. 91, Politechnika Opolska, Opole 1997.  
 26. Witczak S.: Modelowanie procesów cieplno-przepływowych przy wrzeniu amoniaku w rurach, XVII Zjazd Termodynamików, Kraków 1999.
 27. Witczak S.: Wnikanie ciepła podczas wrzenia amoniaku w rurach, Inż. Chem. i Proc., 22 (2001) 1489-1494.   
 28. Witczak S.: Wrzenie naturalnych czynników chłodniczych podczas przepływu w kanałach I minikanałach, Wyd. Politechniki Opolskiej, Opole 2013.
 29. Zheng J.X., JIN G.P., CHYO M.C., AYUB Z.H.: Boiling of ammonia/lubricant mixture on a horizontal tube in a flooded evaporator with inlet vapor quality,  Exp. Therm. Fluid Sci., 30 (2006) 223-231.  

Podsumowanie

TYTUŁ:
Analiza procesu wrzenia amoniaku o różnym stopniu zaolejenia

AUTORZY:
Joanna Dratwa (1)
Stanisław Witczak (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1)  Politechnika Opolska, ul. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
(2) Politechnika Opolska, ul. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

WYDAWNICTWO:
Mechanika
86 (3/14)

SŁOWA KLUCZOWE:
amoniak, wrzenie, wnikanie ciepła, struktury przepływu

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/mechanika/97

DOI:
10.7862/rm.2014.36

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rm.2014.36

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-05-25

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności