Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Mechanika

Mechanika
86 (2/14), DOI: 10.7862/rm.2014.32

Możliwości zastosowania metody adsorpcyjnej do usuwania CO2 ze spalin kotłowych

Dariusz Wawrzyńczak, Izabela Majchrzak-Kucęba, Wojciech Nowak

DOI: 10.7862/rm.2014.32

Streszczenie

Aby węgiel mógł pozostać głównym paliwem gwarantującym bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, jego przyszłe wykorzystanie musi zostać dostosowane do wymagań polityki UE. W ramach prac naukowo-badawczych rozwija się i doskonali technologie pozwalające na redukcję emisji ditlenku węgla do atmosfery, jak również metody wychwyt CO2 z gazów procesowych. Prezentowana technologia adsorpcji, oparta o stałe sorbenty, testowana w skali laboratoryjnej jak i pilotowej, wykazała dużą zbieżność otrzymywanych wyników. Przeprowadzone testy potwierdzają możliwość jej zastosowania w rzeczywistych warunkach przemysłowych.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywę Rady 85/337/EWG, Euratom, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i roz­porządzenie (WE) nr 1012/2006, L 140/114, 05.06.2009.
 2. Czkiert T.: Spalanie tlenowe w kotłach energetycznych. W: Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2 pod redakcją Nowak W., Czakiert T.: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Często­chowa 2012, s.102-118.
 3. CO2 capture technologies, Pre combustion capture, Global CCS Institute, January 2012.
 4. Carbon capture and storage in Europe, EASAC policy report 20, May 2013.
 5. Dudała J., KWH: czekają na sukces w podziemnym zgazowaniu węgla, http://www.wnp.pl [dostęp: 16 czerwca 2014 r.].
 6. Majchrzak-Kucęba I., Nowak W.: Technologie separacji CO2 i jego chemiczna utylizacja Komitet Problemów Energetyki, Technologie zeroemisyjne – Spalanie tlenowe, 2008.
 7. Robertson E. P.: Analysis of CO2 separation form flue gas, pipeline transportation, and sequestration in coal, Idaho National Laboratory, Idaho Falls, September 2007.
 8. Liu W., King D., Liu J., Johnson B., Wang Y., Yang Z.: Critical material and pro­cess issues CO2 separation from coal-powered plants, JOM, vol. 61, no 4, 2009, pp. 36-44.
 9. Gomes V.G., Yee K. W. K.: Pressure swing adsorption for carbon dioxide sequestra­tion from exhaust gases, Separation and Purification Technology, vol. 28, 2002, pp. 161-171.
 10. Chou Ch. T., Chen Ch. Y.: Carbon dioxide recovery by vacuum swing adsorption, Separation and Purification Technology, vol. 39, 2004, pp. 51-65.
 11. Tlili N., Grevillot G., Vallieres C., Carbon dioxide capture and recovery by means of TSA and/or VSA, International Journal of Greenhouse Gas Control, vol. 3, 2009, pp. 519-527.
 12. Mulgundmath V., Tezel F. H.: Optimisation of carbon dioxide recovery from flue gas in a TPSA system, Adsorption, vol. 16., 2010, pp. 587-598.
 13. Grande C. A., Rodrigues A. E.: Electric Swing Adsorption for CO2 removal from flue gases, International Journal of Greenhouse Gas Control, t.2, 2008, pp. 194-202.
 14. Wawrzyńczak D., Bieniek J., Srokosz K., Majchrzak-Kucęba I., Nowak W.: Efek­tywność metody adsorpcyjnej w separacji CO2, Energetyka cieplna i zawodowa, nr 1, 2014, 30-33.
 15. Ishibashi M., Otake K., Kanamori S.: Study on CO2 removal technology from flue gas of thermal power plant by physical adsorption method, Greenhouse Gas Con­trol Technologies, 1999, pp. 95-106.

Podsumowanie

TYTUŁ:
Możliwości zastosowania metody adsorpcyjnej do usuwania CO2 ze spalin kotłowych

AUTORZY:
Dariusz Wawrzyńczak (1)
Izabela Majchrzak-Kucęba (2)
Wojciech Nowak (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Częstochowska, ul. Dąbrow-skiego 73, 42-201, Częstochowa
(2) Politechnika Częstochowska, ul. Dąbrow-skiego 73, 42-201, Częstochowa
(3) Akademia Górniczo-Hutnicza, ul. Czarnowiejska 50B, 30-059, Kraków

WYDAWNICTWO:
Mechanika
86 (2/14)

SŁOWA KLUCZOWE:
separacja CO2, V-PSA, DR-VPSA, adsorpcja

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/mechanika/93

DOI:
10.7862/rm.2014.32

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rm.2014.32

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-05-25

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności