Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Mechanika

Mechanika
86 (2/14), DOI: 10.7862/rm.2014.27

Matematyczne modelowanie podgrzewacza regeneracyjnego wody

Henryk Otwinowski, Vladimir P. Zhukov, Evgenii V. Barochkin

DOI: 10.7862/rm.2014.27

Streszczenie

W artykule przedstawiono macierzowy model wielostopniowego wymiennika ciepła. W modelu rozpatrzono zagadnienie wymiany ciepła pomiędzy parą nasyconą i wodą. Opracowany model wykorzystano do obliczeń regeneracyjnego podgrzewacza wody zasilającej kocioł w obiegu siłowni cieplnej. W rozpatrywanym przypadku czynnikiem grzejnym jest para wodna, która ulega kondensacji podczas przekazywania ciepła wodzie zasilającej kocioł. Na podstawie równań bilansu energii otrzymano układ równań różniczkowych, opisujących zmianę stopnia suchości gorącego czynnika oraz temperatury chłodnego czynnika w funkcji powierzchni wymiennika ciepła. Rozwiązanie tego układu równań umożliwia wyznaczenie temperatury wody zasilającej i stopnia suchości pary grzejnej w dowolnym punkcie rozpatrywanego wymiennika wielostopniowego. Warunkiem koniecznym rozwiązania układu równań jest określenie kierunku przepływu czynników gorącego i chłodnego oraz znajomość ich parametrów na wejściu do wymiennika. W artykule przedstawiono zasady określania kierunku przepływu obydwu czynników oraz metodykę tworzenia macierzy blokowej wielostopniowego wymiennika ciepła. Na podstawie obliczeń przeprowadzono analizę, która wykazała, że wyniki obliczeń umożliwiają ocenę stanu pracy podgrzewacza regeneracyjnego wody zasilającej kocioł. Przedstawiony macierzowy model wielostopniowego wymiennika ciepła może być wykorzystany do analizy efektywności pracy podgrzewaczy regeneracyjnych stosowanych w energetyce zawodowej i przemysłowej, ciepłownictwie oraz wymienników płaszczowo-rurowych stosowanych w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, rafineryjnym, spożywczym i innych.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

  1. Barochkin E.V., Zhukov V.P., Mizonov V.E., Otwinowski H.: Recyrkulacja nośników ciepła w układach wymienników o złożonej konfiguracji, Izv. VUZ „Khimiya i khimicheskaya technologiya”, vol. 48,  nr 1, 2005, s. 124-128.
  2. Barochkin E.V., Zhukov V.P., Otwinowski H., Urbaniak D.: Modelowanie wielostopniowych wymienników ciepła, ZN Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej, seria: Metalurgia, nr 48, 2005, s. 112-116.
  3. Kostyuk A.G., Frolov V.V.: Turbiny elektrowni cieplnych i jądrowych, Izd. MEI, Moskwa 2001.
  4. Nazmeev Yu.G., Lavygin V.M.: Wymienniki elektrowni cieplnych, Energoatomizdat, Moskwa 1998.

Podsumowanie

TYTUŁ:
Matematyczne modelowanie podgrzewacza regeneracyjnego wody

AUTORZY:
Henryk Otwinowski (1)
Vladimir P. Zhukov (2)
Evgenii V. Barochkin (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Częstochowska, al. Armii Krajowej 21, 42-201 Częstochowa
(2) Ivanovo State Power Engineering University, Rabfakovskaya 34, 153003 Ivanovo, Russia
(3) Ivanovo State Power Engineering University, Rabfakovskaya 34, 153003 Ivanovo, Russia

WYDAWNICTWO:
Mechanika
86 (2/14)

SŁOWA KLUCZOWE:
wymiennik wielostopniowy, model macierzowy, przemiana fazowa, siłownia cieplna, woda zasilająca kocioł

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/mechanika/88

DOI:
10.7862/rm.2014.27

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rm.2014.27

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-05-25

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności