Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Mechanika

Mechanika
86 (2/14), DOI: 10.7862/rm.2014.17

Modelowanie numeryczne odazotowania spalin metodą SCR

Tadeusz Chmielniak, Paweł Pilarz

DOI: 10.7862/rm.2014.17

Streszczenie

Z uwagi na konieczność wprowadzenia od 2016 roku nowych norm emisji tlenków azotu (NOx), należy przeanalizować możliwości wykorzystania technologii selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) jako uzupełnienie metod pierwotnych. Zastosowanie katalizatora jako dodatkowego modułu do oczyszczania spalin z tlenków azotu pozwala na wydłużenie pracy bloków węglowych uwzględniając założenia Dyrektywy IED. Redukcja tlenków azotu ze spalin metodą SCR zachodzi poprzez wtrysk reagenta (amoniaku, wody amoniakalnej) w kanale spalinowym oraz reakcje konwersji NOx na powierzchni katalizującej. Praca ta jest oparta na modelowaniu przepływu spalin przez kanały o różnej geometrii za pomocą kodu AnsysFluent. Jest to pierwszy etap tworzenia pełnego modelu CFD dla technologii SCR, w którym skupiono się na wpływie średnicy kanałów katalizatora na przepływ spalin.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. ANSYS® Fluent, Academic Research, Release 14.0.
 2. Baczyk M., Żupa P.: Wpływ redukcji emisji tlenków azotu opartych na metodach pierwotnych i wtórnych na pracę bloku energetycznego, Energetyka, 11 (2010) 733-738.
 3. Casagrande L., Lietti L.: SCR of NO by NH3 over TiO2-supported V2O5-MoO­3 catalysts: reactivity and redox behavior, Applied Catalysis, 22 (1999) 63-77.
 4. Dyrektywa 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie emisji przemysłowych (IED).
 5. Fulczyk T.: Wpływ dodatku kwasu cytrynowego na charakterystyki mokrej instalacji odsiarczania spalin, Praca doktorska, Gliwice 2013.
 6. Hilber M., Thorwarth H.: Lab-scale assessment of different parameters influencing the operational behaviour of SCR-DENOX-catalyst, VGB PowerTech, 10/2012.
 7. Informacja Zespołu realizacyjnego Tauron Wytwarzanie, Elektrownia Łaziska 2012.
 8. Raport z Projektu strategicznego VI.1.5.: Badania wpływu rodzaju technologii odazotowania na strukturę integracji instalacji cieplnej z procesem wychwytu,obejmujący zarówno studia dla kotłów pyłowych jak i fluidalnych, Gliwice 2013.
 9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji Dz.U. 2011 Nr 95 poz. 558.
 10. Rummenhohl V., Capozella D.: Advanced selective catalytic reduction (ASCR) technology - A lower capital cost solution for NOx reduction, Power-Gen, Vienna 2013.
 11. Wielgosiński G.: Emisja tlenków azotu - istotny problem, Nowa Energia,1 (2012) 66-79.

Podsumowanie

TYTUŁ:
Modelowanie numeryczne odazotowania spalin metodą SCR

AUTORZY:
Tadeusz Chmielniak (1)
Paweł Pilarz (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Śląska w Gliwicach, ul. Konarskiego 18
(2) Politechnika Śląska w Gliwicach, ul. Konarskiego 18

WYDAWNICTWO:
Mechanika
86 (2/14)

SŁOWA KLUCZOWE:
geometria kanałów, katalizator, model CFD, redukcja NOx

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/mechanika/78

DOI:
10.7862/rm.2014.17

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rm.2014.17

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-05-15

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności