Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Mechanika

Mechanika
86 (1/14), DOI: 10.7862/rm.2014.11

Analiza procesu reformingu metanu parą wodną przy pomocy uogólnionej metody najmniejszych kwadratów

Anna Ściążko, Yosuke Komatsu, Grzegorz Brus, Shinji Kimijima, Janusz S. Szmyd

DOI: 10.7862/rm.2014.11

Streszczenie

Matematyczny model zjawiska fizycznego obarczony jest niepewnością, wynikającą z niedokładności pomiarów eksperymentalnych, wartości przyjętych parametrów oraz założonych uproszczeń modelowych. Artykuł przedstawia eksperymentalną oraz numeryczną analizę procesu parowego reforming metanu za pomocą Uogólnionej Metody Najmniejszych Kwadratów (GLS). Opublikowane dotychczas równania kinetyki procesu reformingu różnią się znacznie między sobą oraz nie zawierają analizy niepewności przedstawionych rezultatów. Algorytm GLS pozwala na wyznaczenia najbardziej prawdopodobnych wartości empirycznych parametrów definiujących szybkość reakcji reformingu oraz umożliwia obiektywną weryfikację przygotowanego modelu matematycznego. Analiza numeryczna została przeprowadzona w oparciu o badania eksperymentalne z wykorzystaniem 0.3 g próbki katalizatora Ni/YSZ 60:40%v. Pokazano, że metoda GLS zapewnia poprawę dokładności zmiennych mierzonych oraz pozwala na wyznaczenie najbardziej prawdopodobnych wartości niewiadomych oraz niepewności charakteryzujących otrzymane wyniki.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

  1. Achenbach E., Riensche E.: Methane/steam reforming kinetics for solid oxide fuel cells, J. Power Sources, 52 (1994) 283-288.
  2. Brus G., Komatsu Y., Kimijima S., Szmyd J.S.: An Analysis of Biogas Reforming Process on Ni/YSZ and Ni/SDC Catalysts, Int. J. Thermodyn., 15 (2012) 43-51.
  3. Komatsu Y., Kimijima S., Szmyd J.S.: Numerical analysis on dynamic behavior of solid oxide fuel cell with power output control scheme, J. Power Sources, 223 (2013) 232-245.
  4. Mogensen D., Grunwaldt J.-D., Hendriksen P.V., Dam-Johansen K., Nielsen J.U.: Internal steam reforming in solid oxide fuel cells: Status and opportunities of kinetic studies and their impact on modelling, J. Power Sources. 196 (2011) 25-38.
  5. Odegard R., Johnsen E., Karoliussen H.: Methane reforming on Ni/Zirconia SOFC anodes, Solid Oxide Fuel Cells IV, The Electrochemical Society, Pennington, New York 1995, pp. 810-819.
  6. Sciazko A., Komatsu Y., Brus G., Kimijima S.,. Szmyd J.S.: A novel approach to the experimental study on methane/steam reforming kinetics using the Orthogonal Least Squares method, J. Power Sources, 262 (2014) 245–254.
  7. Szargut J.: Rachunek wyrównawczy w technice cieplnej, PAN, Komisja Ener-getyki, Wrocław 1984.

Podsumowanie

TYTUŁ:
Analiza procesu reformingu metanu parą wodną przy pomocy uogólnionej metody najmniejszych kwadratów

AUTORZY:
Anna Ściążko (1)
Yosuke Komatsu (2)
Grzegorz Brus (3)
Shinji Kimijima (4)
Janusz S. Szmyd (5)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Shibaura Institute of Technology, Saitama, Japan
(2) Shibaura Institute of Technology, Saitama, Japan
(3) Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
(4) Shibaura Institute of Technology, Saitama, Japan
(5) Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

WYDAWNICTWO:
Mechanika
86 (1/14)

SŁOWA KLUCZOWE:
katalizator Ni/YSZ, reforming parowy metanu, analiza błędów pomiarowych

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/mechanika/72

DOI:
10.7862/rm.2014.11

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rm.2014.11

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-05-15

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności