Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Mechanika

Mechanika
86 (1/14), DOI: 10.7862/rm.2014.8

Analiza cieplno-wytrzymałościowa rozruchu kotła parowego na przykładzie kotła OP-650

Marcin Pilarczyk, Bohdan Węglowski

DOI: 10.7862/rm.2014.8

Streszczenie

W artykule przedstawiono analizę typowego rozruchu kotła parowego OP-650. Omówiono zmiany w czasie ciśnienia oraz temperatur na zewnętrznej powierzchni walczaka i komory wylotowej pary świeżej. Wymienione parametry mierzono za pomocą systemu monitorującego SCADA. Na podstawie analizy odwrotnej przewodzenia ciepła określono temperaturę wewnętrznej powierzchni ścianek kotła.  Dla otrzymanych zmian temperatury oraz ciśnienia możliwe było obliczenia obwodowych i zredukowanych naprężeń, które porównano z normami dotyczącymi projektowania grubościennych elementów ciśnieniowych. Określone wartości naprężeń obwodowych i zredukowanych były 2-5 razy niższe od wartości naprężeń dopuszczalnych. Na tej podstawie stwierdzono, że możliwe jest przyspieszenie rozruchu kotła OP-650.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Cisek P.: Elektryczne ogrzewanie akumulacyjne budynków, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, 6 (2014) 218-225.
 2. Cwynar L.: Rozruch kotłów parowych, WNT, Warszawa 1981.
 3. European Standard, EN 12952-3, Water-tube boilers and auxiliary installations – Part 3: Design and calculation for pressure parts. CEN – European Committee for Standarization, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, 25. July 2001.
 4. Instrukcja kotła OP-650.
 5. Majcher A., Węglowski B., Ocłoń P.: monitoring of the stress state in the boiler drum using finite element method, Adv. Mat. Research, 875 (2014) 1176-1182.
 6. Ocłoń P., Taler J.: Mixed finite volume and finite element formulation: Linear Quadrilateral Elements, Encyclopedia of Thermal Stresses, Edited by Richard B. Hetnarski, Springer, Dordrecht Heidelberg New York London, vol. 6, pp. 3070-3086.
 7. Taler J., Duda P., Węglowski B.: Thermal-strength monitoring and remnant lifetime assessment of pressure components of power steam boilers (Chapter 6), Diagnostics of new-generation thermal power plant, PAN, Gdańsk 2008, pp. 252-338.
 8. Taler J., Dzierwa P.: Optymalizacja nagrzewania elementów ciśnieniowych kotła w czasie rozruchu, Zagadnienia projektowania i eksploatacji kotłów i turbin do nadkrytycznych bloków węglowych, Praca zbiorowa pod redakcją G. Kosmana, A. Rusina, J. Talera, M. Pawlika, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
 9. Taler,J., Ocłoń P.: Finite Element Method in Steady-State and Transient Heat Conduction, Encyclopedia of Thermal Stresses, Edited by Richard B. Hetnarski, Springer, Dordrecht Heidelberg New York London, vol. 4, pp. 1604-1633.
 10. Taler J., Węglowski B., Sobota T., Jaremkiewicz M., Taler D.: Inverse space marching method for determining temperature and stress distributions in pressure components. In: Marco Aurèlio dos Santos Bernardes (ed) Developments in heat transfer, Intech, Rijeka 2011, pp. 273-292.
 11. Taler J., Węglowski B., Zima W., Grądziel S., Zborowski M.: Analysis of thermal stresses in boiler drum during start-up, Trans. ASME, J. Pressure Vessel Technol., 121 (1999) 84-93.
 12. Węglowski B.: Blok ograniczeń termicznych energetycznych kotłów parowych, Zeszyty naukowe Politechniki Krakowskiej seria Mechanika, Kraków 2001.
 13. Węglowski B.: Monitorowanie pracy walczaka kotła OP-230, Systemy, technologie i urządzenia energetyczne, Monografia pod redakcją J. Talera, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2010, Tom I, str. 193-202.
 14. Węglowski B.: Rozruch i wyłączanie kotła z ruchu, Procesy cieplne i przepływowe w dużych kotłach energetycznych, Monografia pod redakcją Jana Talera, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, str. 385-404.
 15. Węglowski B., Ocłoń P.: Analysis of operating conditions for pressure components of steam boilers, Rynek Energii, 6 (2012) 99-106.
 16. Węglowski B., Ocłoń P., Pilarczyk M., Majcher A.: Stress analisys for the start-up operation on the example of OP-210 boiler drum, Problemy Eksploatacji, 2 (2013)19-28.

Podsumowanie

TYTUŁ:
Analiza cieplno-wytrzymałościowa rozruchu kotła parowego na przykładzie kotła OP-650

AUTORZY:
Marcin Pilarczyk (1)
Bohdan Węglowski (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Krakowska, Al. J. Pawła II 37, 31-864 Kraków
(2) Politechnika Krakowska, Al. J. Pawła II 37, 31-864 Kraków

WYDAWNICTWO:
Mechanika
86 (1/14)

SŁOWA KLUCZOWE:
kocioł energetyczny, naprężenia cieplne, szybkość nagrzewania, elementy kryterialne, rozruch

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/mechanika/69

DOI:
10.7862/rm.2014.8

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rm.2014.8

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-05-15

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności