Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Mechanika

Mechanika
91 (1-2/19), DOI: 10.7862/rm.2019.03

OBLICZENIOWA WERYFIKACJA SEGMENTOWEGO MODELU ZALEŻNOŚCI MIĘDZY WSPÓŁCZYNNIKAMI KHβ ORAZ KFβ DLA KÓŁ WALCOWYCH O ZĘBACH PROSTYCH

Wiktor Kamycki, Stanisław Noga, Michał Batsch

DOI: 10.7862/rm.2019.03

Streszczenie

W pracy omówiono zagadnienia dotyczące wyznaczania współczynników nierównomiernego rozkładu obciążenia w przekładniach zębatych. Zaproponowano metodę wyznaczania korelacji pomiędzy współczynnikami K i K odnoszącymi się odpowiednio do nierównomiernego rozkładu naprężeń stykowych oraz naprężeń
u podstawy zęba od zginania w kole zębatym. Zaproponowane rozwiązanie pozwala analizować w zębie odkształcenia i naprężenia w dwuwymiarowej skali, uwzględniając wysokość i szerokość zęba. Otrzymane z zaproponowanego modelu wyniki porównano z rezultatami obliczeń, otrzymanymi zgodnie z zaleceniami według normy ISO, dotyczącymi wyznaczania nierównomierności rozkładu obciążenia. Następnie ustalono obszary zgodności wygenerowanych rozwiązań.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Noga S., Markowski T.: Vibration analysis of a low-power reduction gear, Strength Mater., 48 (2016) 507-514.
 2. Marciniec A., Pacana J., Pisula J., Fudali P.: Comparative analysis of numerical methods for the determinations of contact pattern of spiral bevel gears, Aircraft Eng. Aerospace Technol., 90 (2018) 359-367.
 3. Chang L., Liu G., Wu L.: A robust model for determining the mesh stiffness of cylindrical gears, Mechanism Machine Theory, 87 (2015) 93-114.
 4. Pedersen N., Jorgensen M.: On gear tooth stiffness evaluation, Computers Structures, 135 (2014) 109-117.
 5. Lias M., Rao T., Awang M., Khan M.: The stress distribution of gear tooth due to axial misalignment condition, J. Appl. Sci., 12 (2012) 2404-2410.
 6. ISO 6336-1:2006. Calculation of load capacity of spur and helical gears. Part 1: Basic principles, introduction and general influence factors.
 7. ISO 6336-2:2006. Calculation of load capacity of spur and helical gears. Part 2:
  Calculation of surface durability (pitting).
 8. ISO 6336-3:2006. Calculation of load capacity of spur and helical gears. Part 3:
  Calculation of tooth bending strength.
 9. Kawalec A., Wiktor J.: Comparative analysis of tooth-root strength using ISO and AGMA standards in spur and helical gears with FEM-based verification, J. Mech. Design, 128 (2006) 1141-1158.
 10. Timothy J.L., Brian A.S., Robert C.F.: External spur gear root bending stress:
  A comparison of ISO 6336:2006, AGMA 2101-D04, ANSYS finite element analysis and strain gauge techniques, 111 (2017) 1-9.
 11. Yanjun P., Ning Z., Pngyuan Q., Mengqi Z., Wang L., Ruchuan Z.: An efficient model of load distribution for helical gears with modification and misalignment, Mechanism Machine Theory, 121 (2018) 151-168.
 12. Chi Z., Changliang C., Liangjin G., Zijie F.: A nonlinear multi-point meshing model of spur gears for determining the face load factor, Mechanism Machine Theory, 126 (2018) 210-224.
 13. Krawiec S., Krawiec M., Leśniewski T.: Correlation of gears strength and methods of determining the coefficient of load distribution along the tooth width, Lecture Notes in Mechanical Engineering: Proc. 13th Int. Sci. Conf: Computer Aided Engineering, (2016) 275-284.
 14. Daffner M., Otto M., Stahl K.: Method of measuring the load distribution of spur gear stages, J. Adv. Mech. Design, Systems Manuf., 11 (2017) 1-10.
 15. Kamycki W.: Analiza zależności pomiędzy współczynnikami K i K nierów-
  nomiernego rozkładu obciążenia wzdłuż linii styku w przekładni zębatej, praca dyplomowa magisterska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Politechnika Warszawska, Warszawa 2017.
 16. Kamycki W., Noga S.: Investigation of the relationship between contact and Root stress distribution of cylindrical involute gear, Mechanism Machine Theory, (2019) (wysłano do druku).

Podsumowanie

TYTUŁ:
OBLICZENIOWA WERYFIKACJA SEGMENTOWEGO MODELU ZALEŻNOŚCI MIĘDZY WSPÓŁCZYNNIKAMI KHβ ORAZ KFβ DLA KÓŁ WALCOWYCH O ZĘBACH PROSTYCH

AUTORZY:
Wiktor Kamycki (1)
Stanisław Noga (2)
Michał Batsch (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Politechnika Rzeszowska
(3) Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Mechanika
91 (1-2/19)

SŁOWA KLUCZOWE:
koła zębate, rozkład obciążenia, współczynnik nierównomierności rozkładu obciążenia, rozkład naprężeń

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/mechanika/296

DOI:
10.7862/rm.2019.03

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rm.2019.03

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2019-06-06

DATA PRZYJĘCIA DO DRUKU:
2019-07-14

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności