Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Mechanika

Mechanika
90(3/18), DOI: 10.7862/rm.2018.31

ANALIZA STRUKTURY ZŁĄCZA PA38/AZ31 WYTWORZONEGO METODĄ ZGRZEWANIA DYFUZYJNEGO

Renata Mola, Michał Cieślik, Joanna Bartos

DOI: 10.7862/rm.2018.31

Streszczenie

W artykule przedstawiono analizę struktury złącza stop aluminium (PA38)–stop magnezu (AZ31) wytworzonego metodą zgrzewania dyfuzyjnego. Za pomocą mikroskopu optycznego i elektronowego mikroskopu skaningowego przeprowadzono szczegółowe badania metalograficzne. Skład chemiczny strefy złącza określono metodą mikroanalizy rentgenowskiej (EDS). Wykonano również pomiary mikrotwardości metodą Vickersa łączonych materiałów i strefy złącza. W wyniku procesu zgrzewania uzyskano trwałe połączenie. Strefa złącza, o grubości ok. 50 µm, miała budowę dwuwarstwową. Od strony stopu PA38 w złączu zidentyfikowano grubszą warstwę (ok. 40 µm) fazy międzymetalicznej Al3Mg2, od strony stopu AZ31 cieńszą warstwę (ok. 10 µm) fazy międzymetalicznej Mg17Al12. W mikrostrukturze strefy złącza od strony stopu PA38 na tle osnowy fazy Al3Mg2 stwierdzono obecność drobnych cząstek fazy Mg2Si. Od strony stopu AZ31, na tle fazy Mg17Al12, obserwowano lokalnie iglaste cząstki fazy Al-Mn-Si. Na podstawie pomiarów mikrotwardości stwierdzono, że strefa złącza zbudowana głównie z faz międzymetalicznych Mg-Al charakteryzuje się kilkukrotnie wyższą mikrotwardością w porównaniu z łączonymi stopami.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Dziadoń A.: Magnez i jego stopy, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2012.

 2. Dziadoń A., Mola R.: Magnez – kierunki kształtowania własności mechanicznych, Obróbka Plastyczna, 24 (2013) 253-277.

 3. Musfirah A.H., Jaharah A.G.: Magnesium and aluminum alloys in automotive industry, J. Applied Sci. Research, 8 (2012) 4865-4875.

 4. Borrisutthekul R., Miyashita Y., Mutoh Y.: Dissimilar material laser welding
  between magnesium alloy AZ31B and aluminum alloy A5052-O, Sci. Technol.
  Advanced Mater., 6 (2005) 199-204.

 5. Zhang H.T., Song J.Q.: Microstructure evolution of aluminum/magnesium lap joints welded using MIG process with zinc foil as interlayer, Materials Letters, 65 (2011) 3292-3294.

 6. Hayat F.: The effects of the welding current on heat input, nugget geometry, and the mechanical and fractural properties of resistance spot welding on Mg/Al dissimilar materials, Materials and Design, 32 (2011) 2476-2484.

 7. Liu L.M., Tan J.H., Zhao L.M., Liu X.J.: The relationship between microstructure and properties of Mg/Al brazed joints using Zn filler metal, Materials Characterization, 59 (2008) 479-483.

 8. Morishige T., Kawaguchi A., Tsujikawa M., Hino M., Hirata T., Higashi K.:
  Dissimilar welding of Al and Mg alloys by FSW, Materials Trans., 49 (2008)
  1129-1131.

 9. Sato Y.S., Park S.H.C., Michiuchi M., Kokawa H.: Constitutional liquation during dissimilar friction stir welding of Al and Mg alloys, Scripta Materialia, 50 (2004) 1233-1236.

 10. Kwon Y.J., Shigematsu I., Saito N.: Dissimilar friction stir welding between magnesium and aluminium alloys, Materials Letter, 62 (2008) 3827-3829.

 11. Mróz S., Stradomski G., Dyja H., Galka A.: Using the explosive cladding method for production of Mg-Al bimetallic bars, Arch. Civil Mech. Eng., 15 (2015) 317-323.

 12. Liu P., Li Y., Geng H., Wang J.: A study of phase constitution near the interface of Mg/Al vacuum diffusion bonding, Materials Letters, 59 (2005) 2001-2005.

 13. Li Y., Liu P., Wang J., Ma H.: XRD and SEM analysis near the diffusion bonding interface of Mg/Al dissimilar materials, Vacuum, 82 (2008) 15-19.

 14. Mahendran G., Balasubramanian V., Senthilvelan T.: Developing diffusion bonding windows for joining AZ31B magnesium-AA2024 aluminium alloys, Materials
  Design, 30 (2009) 1240-1244.

 15. Dziadoń A., Mola R., Błaż L.: Formation of layered Mg-eutectic composite using diffusional process at the Mg-Al interface, Arch. Metall. Mater., 56 (2011) 677-684.

 16. Zhu B., Liang W., Li X.: Interfacial microstructure, bonding strength and fracture of magnesium-aluminum laminated composite plates fabricated by direct hot pressing, Mater. Sci. Eng. A, 528 (2011) 6584-6588.

 17. Dietrich D., Nickel D., Krause M., Lampke T., Coleman M.P., Randle V.: Formation of intermetallic phases in diffusion-welded joints of aluminium and magnesium
  alloys, J. Mater. Sci., 46 (2011) 357-364.

 18. Mola R.: Microstructure of AlSi17/Mg joints fabricated by diffusion bonding at
  different temperatures, 26
  th Int. Conf. Metallurgy and Materials, METAL 2017.

 19. Liu X.B., Chen R.S., Han E.H.: Preliminary investigation on the Mg-Al-Zn/Al
  laminated composite fabricated by equal channel angular extrusion, J. Mater. Proc. Technol., 209 (2009) 4675-4681.

 20. Zhang X.P., Yang T.H., Castagne S., Wang J.T.: Microstructure; bonding strength and thickness ratio of Al/Mg/Al alloy laminated composites prepared by hot rolling, Mate. Sci. Eng. A, 528 (2011) 1954-1960.

 21. Binotsch C., Nickel D., Feuerhack A., Awiszus B.: Forging of Al-Mg compounds and characterization of interface, Procedia Eng., 81 (2014) 540-545.

 22. Wierzba A., Mróz S., Szota P., Stefanik A., Mola R.: The influence of the asymmetric ARB process on the properties of Al-Mg-Al multi-layer sheets, Arch. Metall. Mater., 60 (2015) 2821-2825.

 23. Bae J.H., Prasada Rao A.K., Kim K.H., Kim N.J.: Cladding of Mg alloy with Al by twin-roll casting, Scripta Materialia, 64 (2011) 836-839.

 24. Hajjari E., Divandari M., Razavi S.H., Emami S.M., Homma T., Kamado S.: Dissimilar joining of Al/Mg light metals by compound casting process, J. Mater. Sci., 46 (2011) 6491-6499.

 25. Mola R., Bucki T., Dziadoń A.: Microstructure of the bonding zone between AZ91 and AlSi17 formed by compound casting, Arch. Foundry Eng., 17 (2017) 202-206.

 26. Włosiński W., Jakubowski J., Krajewski A., Woźniczka M.: Zgrzewanie dyfuzyjne stopów na bazie NiAl i Ni3Al ze stalą St3S, Przegląd Spawalnictwa, 77 (2005) 2-6.

 27. Ossowski M., Hudycz M., Wierzchoń T.: Struktura i właściwości kompozytów
  warstwowych: stop tytanu – fazy międzymetaliczne z układu Ti-Al.
  Przegląd Spawalnictwa, 79 (2007) 13-16.

 28. Szwed B., Konieczny M.: Influence of diffusion bonding parameters on the structure and properties of titanium and stainless steel joints with copper interlayer, J. Achiv. Mater. Manuf. Eng., 67 (2014) 21-25.

 29. Poradnik spawalniczy, WNT, Warszawa 1967.

 30. Okamoto H.: Al-Mg (Aluminum-Magnesium), J. Phase Equilibria, 19 (1998) 598.

 31. Braszczyńska-Malik K.: Precipitates of gamma-Mg17Al12 phase in Mg-Al alloys, Magnesium alloys – design, Processing and Properties, Frank Czerwiński (ed.), InTech, 2011, pp. 95-112.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ANALIZA STRUKTURY ZŁĄCZA PA38/AZ31 WYTWORZONEGO METODĄ ZGRZEWANIA DYFUZYJNEGO

AUTORZY:
Renata Mola (1)
Michał Cieślik (2)
Joanna Bartos (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Świętokrzyska
(2) Politechnika Świętokrzyska
(3) Politechnika Świętokrzyska

WYDAWNICTWO:
Mechanika
90(3/18)

SŁOWA KLUCZOWE:
stop magnezu, stop aluminium, strefa złącza, fazy międzymetaliczne, struktura, mikrotwardość

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/mechanika/280

DOI:
10.7862/rm.2018.31

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rm.2018.31

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2018-04-23

DATA PRZYJĘCIA DO DRUKU:
2018-06-29

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności