Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Mechanika

Mechanika
90(3/18), DOI: 10.7862/rm.2018.28

WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH NA OSNOWIE STOPU ALUMINIUM EN AW-2024 I MIEDZI

Adam Kurzawa, Krzysztof Naplocha, Jacek W. Kaczmar

DOI: 10.7862/rm.2018.28

Streszczenie

W pracy zostały przedstawione wyniki badań wpływu umocnienia stopu EN AW2024 cząstkami ceramicznymi α-Al2O3 oraz miedzi włóknami Saffil na wybrane właściwości mechaniczne. Materiały kompozytowe zostały wytworzone odlewniczą metodą infiltracji pod ciśnieniem preform ceramicznych charakteryzujących się porowatością otwartą. Stabilność termiczną oraz odporność na deformacje preform w trakcie procesu infiltracji zapewniono przez zastosowanie do ich budowy spoiwa krzemionkowego i odpowiedniej obróbki termicznej. W pracy, opierając się na badaniach struktury i analizy powierzchni przełomów badanych po wytrzymałościowych próbach technologicznych, wykazano wpływ umocnienia na mechanikę tworzenia złomu. Przeprowadzone badania wytworzonych materiałów potwierdziły ponadto ich bardzo dobre właściwości mechaniczne oraz eksploatacyjne, takie jak twardość i odporność na ścieranie, co tworzy zakres ich potencjalnych zastosowań w budowie środków transportu naziemnego.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Hajjari E., Divandari M.: An investigation on the microstructure and tensile properties of direct squeeze cast and gravity die cast 2024 wrought Al alloy, Mater. Design,29 (2008) 1685-1689.
 2. Fan C.H., Chen Z.H., He W.Q., Chen J.H., Chen D.: Effects of the casting temperature on microstructure and mechanical properties of the squeeze-cast Al-Zn-Mg-Cu alloy, J. Alloys Compounds, 504 (2010) 42-45.
 3. Kaczmar J.W., Kurzawa A.: Structure and properties of porous ceramic preforms made of α-alumina particles, Arch. Foundry Eng., 10 (2010) 157-162.
 4. Kaczmar J.W.: Wytwarzanie, własności i zastosowanie elementów z materiałówkompozytowych, Oficyna PWr, Wrocław 2013.
 5. Regula T., Fajkiel A., Dudek P., Saja K.: Casting of wrought alloys under external pressure, Trans. Foundry Research Institute, 54 (2014) 3-11.
 6. Chen G.Q., Xiu Z.Y., Meng S.H., Wu G.H., Zhu D.Z.: Thermal expansion and mechanical properties of high reinforcement content SiCp/Cu composites fabricatedby squeeze casting technology, Trans. Nonferrous Metals Soc. China, 19 (2009) 600-604.
 7. Mahesh Kumar V., Venkatesh C.V.: Effect of ceramic reinforcement on mechanical properties of aluminum matrix composites produced by stir casting process, Mater. Today: Proceedings, 5 (2018) 2466-2473.
 8. Tian W.S., Zhao Q.L., Zhang Q.Q., Qiu F., Jiang Q.C.: Simultaneously increasing the high-temperature tensile strength and ductility of nano-sized TiCp reinforcedAl-Cu matrix composites, Mater. Sci. Eng., A 717 (2018) 105111.
 9. Illgen A., Weidner A., Biermann H.: Influence of particle and short-fibre reinforcement on the very high cycle fatigue behaviour of aluminium matrix composites, International, J. Fatigue, 113 (2018) 299-310.
 10. Bai G., Li N., Wang X., Wang J., Kim M.J., Zhang H.: High thermal conductivity of Cu-B/diamond composites prepared by gas pressure infiltration, J. Alloys Compounds, 735 (2018) 1648-1653.
 11. Wang W., Du A., Fan Y., Zhao X., Wang X., Ma R., Li Q.: Microstructure and tribological properties of SiC matrix composites infiltrated with an aluminium alloy, Tribology Int., 120 (2018) 369-375.

Podsumowanie

TYTUŁ:
WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH NA OSNOWIE STOPU ALUMINIUM EN AW-2024 I MIEDZI

AUTORZY:
Adam Kurzawa (1)
Krzysztof Naplocha (2)
Jacek W. Kaczmar (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Wrocławska
(2) Politechnika Wrocławska
(3) Politechnika Wrocławska

WYDAWNICTWO:
Mechanika
90(3/18)

SŁOWA KLUCZOWE:
materiały kompozytowe, właściwości mechaniczne, infiltracja pod ciśnieniem

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/mechanika/277

DOI:
10.7862/rm.2018.28

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rm.2018.28

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2018-04-21

DATA PRZYJĘCIA DO DRUKU:
2018-06-18

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności