Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Mechanika

Mechanika
90(3/18), DOI: 10.7862/rm.2018.27

ANALIZA MOŻLIWOŚCI STEROWANIA SAMONAPROWADZAJĄCĄ GŁOWICĄ SKANUJĄCO-ŚLEDZĄCĄ POSADOWIONĄ NA MOBILNYM ZESTAWIE ARTYLERYJSKO-RAKIETOWYM

Zbigniew Koruba, Daniel Gapiński, Piotr Szmidt

DOI: 10.7862/rm.2018.27

Streszczenie

Na współczesnym polu walki istnieje potrzeba ustawicznego zwiększania zdolności bojowych, w tym prędkości działania, zasięgu wykrywania celów, możliwości identyfikacji celów i skuteczności prowadzenia ognia przez zestawy artyleryjsko-rakietowe krótkiego zasięgu. Dużym wyzwaniem jest możliwość skutecznego prowadzenia ognia przez tego typu zestawy w warunkach oddziaływania zakłóceń nie tylko od strony namierzanych środków napadu powietrznego, lecz także ze strony poruszającej się platformy, na której jest posadowiony zestaw artyleryjsko-rakietowy wraz z samonaprowadzającymi się pociskami rakietowymi. W pracy przedstawiono analizę możliwości sterowania innowacyjną głowicą skanująco-śledzącą wchodzącą w skład pocisków rakietowcy i przeznaczoną do wykrywania oraz śledzenia wymienionych obiektów. Niektóre wyniki badań symulacji numerycznych przedstawiono w postaci graficznej.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Gapiński D., Koruba Z., Krzysztofik I.: The model of dynamics and control ofmodified optical scanning seeker in anti-aircraft rocket missile, Mech. System Signal Proces., 45 (2014) 433-447.
 2. Gapiński D., Krzysztofik I., Koruba Z.: Multi-channel, passive, short-range anti-aircraft defence system, Mech. System Signal Proces., 98 (2018) 802-815.
 3. Gapiński D., Krzysztofik I., Koruba Z.: Analysis of the dynamics and control of the modified optical target seeker used in anti-aircraft rocket missiles, J. Theor. Applied Mech., 52 (2014) 629-639.
 4. Gapiński D., Szmidt P.: The control process of a scanning and tracking IR seeker using inverse dynamics, 23rd Int. Conf. Engineering Mechanics, 2017, pp. 326-329.
 5. Adamski M.: Obrona samolotów i śmigłowców przed atakiem z ziemi i powietrza, [w:] Systemy przeciwlotnicze i obrony powietrznej, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Mechanicznego, Tarnów 2009.
 6. Kowaleczko G., Wachłaczenko M.: Aircraft dynamics during flight in icing conditions, J. Theor. Applied Mech., 50 (2012) 269-284.
 7. Milewski S., Kobierski J., Chmieliński M.: Trenażery morskich zestawów rakietowo-artyleryjskich, ZN Akademii Marynarki Wojennej, 57 (2012) 33-53.
 8. Żak A.: Ship’s hydroacoustics signatures classification, Arch. Acoustics, 33 (2008) 85-90.
 9. Wełnicki W.: Mechanika ruchu okrętu, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1989.
 10. Gapiński D.: Analiza układu optoelektronicznego zmodyfikowanego koordynatora celu, XIV Konf. Automatyzacji i Eksploatacji Systemów Sterowania i Łączności „ASMOR”. Jastrzębia Góra 2013, s. 79-87.
 11. Gapiński D.: Wpływ zakłóceń pochodzących od startu pocisku rakietowego nadokładność śledzenia celu powietrznego przez zaprojektowaną optoelektroniczną głowicę skanująco-śledzącą, Obrona Przeciwpowietrzna Przegląd Osiągnięć, Wydawnictwo Akademickie AMW, Gdynia 2017, s. 177-191.
 12. Gapiński D.: Analysis of the impact of disruptions from the launch of missile on the stability of a scanning and tracking IR seeker operation, Problemy Mechatroniki, 8 (2017) 71-84.
 13. Gapiński D.: Determination of dynamic reactions in the rotor bearings of a new design of a seeker head, Problemy Mechatroniki, 8 (2017) 73-86.
 14. Gapiński D.: Optyczny koordynator skanujący, Patent PL 199721 B1.
 15. Koruba Z.: Dynamika i sterowanie giroskopem na pokładzie obiektu latającego, Monografie, Studia, Rozprawy 25, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2001.
 16. Koruba Z., Osiecki J.W.: Budowa, dynamika i nawigacja pocisków rakietowych bliskiego zasięgu, cz. 1, skrypt nr 348 Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 1999.
 17. Koruba Z.: Elementy teorii i zastosowań giroskopu sterowanego, Monografie, Studia, Rozprawy M7, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2008.
 18. Krzysztofik I., Osiecki J.W.: Wykrywanie i śledzenie celów, skrypt nr 430 Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2015.
 19. Koruba Z., Krzysztofik I., Dziopa Z.: An analysis of the gyroscope dynamics of an anti-aircraft missile launched from a mobile platform, Bull. Polish Academy Sci. – Technical Sci., 58 (2010) 651-656.
 20. Koskinen K.: Numerical simulation of ship motion due to waves and manoeuvring, Degree project in Naval Architecture second cycle, KTH Engineering Sciences, Stockholm, Sweden 2012.
 21. Gapiński D., Krzysztofik I., Koruba Z.: Stabilność zaprojektowanego koordynatora skanującego w przeciwlotniczym pocisku rakietowym, Problemy Mechatroniki, 6 (2015) 56-70.
 22. Milewski S., Kobierski J.W., Chmielewski M.: Trenażery morskich zestawów rakietowo-artyleryjskich, ZN Akademii Marynarki Wojennej, 53 (2012) 87-100.
 23. Ibrahim R.A., Grace M.I.: Modeling of ship roll dynamics and its coupling with have and pitch, Math. Problems Eng., vol. 2010, Article ID 934714, 32 pages.
 24. Das S.N., Das S.K.: Determination of coupled sway, roll, and yaw motions ofa floating body in regular waves, Int. J. Math. Math. Sci., 41 (2004) 2181-2197.
 25. Kornev N.: Ship Dynamics in Waves, Universität Rostock, Rostock 2011.
 26. Spyrou K.J.: The nonlinear dynamics of ships in broaching, Marie Curie Fellowships Annals, 1 (2000) 1-7.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ANALIZA MOŻLIWOŚCI STEROWANIA SAMONAPROWADZAJĄCĄ GŁOWICĄ SKANUJĄCO-ŚLEDZĄCĄ POSADOWIONĄ NA MOBILNYM ZESTAWIE ARTYLERYJSKO-RAKIETOWYM

AUTORZY:
Zbigniew Koruba (1)
Daniel Gapiński (2)
Piotr Szmidt (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Świętokrzyska
(2) Politechnika Świętokrzyska
(3) Politechnika Świętokrzyska

WYDAWNICTWO:
Mechanika
90(3/18)

SŁOWA KLUCZOWE:
głowica IR, sterowanie, wykrywanie i śledzenie celów powietrznych, układ giroskopowy, samonaprowadzanie

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/mechanika/276

DOI:
10.7862/rm.2018.27

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rm.2018.27

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2018-04-21

DATA PRZYJĘCIA DO DRUKU:
2018-07-12

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności