Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Mechanika

Mechanika
90(3/18), DOI: 10.7862/rm.2018.23

METODA WYZNACZANIA LOTU POCISKÓW WYSTRZELONYCH OGNIEM SERYJNYM Z PISTOLETU MASZYNOWEGO GLAUBERYT

Zbigniew Dziopa, Krzysztof Zdeb

DOI: 10.7862/rm.2018.23

Streszczenie

Na strzelnicy firmy EMJOT przeprowadzono rejestrację procesu wystrzelenia z pistoletu maszynowego Glauberyt ogniem seryjnym czterech pocisków. Do badań empirycznych użyto amunicji 9x19 mm FMJ Luger (Parabellum) produkcji czeskiej z 2017 r. Strzały zostały oddane przez antyterrorystę. Ich rejestrację przeprowadzono z zastosowaniem szybkiej kamery cyfrowej Phantom v.9.1 wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem. Na podstawie zarejestrowanego obrazu określono początkowe kinematyczne parametry lotu każdego z pocisków. Korzystając z zasad mechaniki lotu, opracowano model balistyczny pocisku, a na jego podstawie zredagowano program symulacyjny. Zweryfikowano wyniki lotu uzyskane w przestrzeni wirtualnej, porównując je z wynikami badań doświadczalnych. Po dopracowaniu modelu teoretycznego przeprowadzono estymację lotu czterech pocisków wystrzeliwanych ogniem seryjnym z pistoletu maszynowego Glauberyt do tarczy znajdującej się w odległości 25 m. W artykule przedstawiono reprezentatywny przykład wystrzeliwania ogniem seryjnym czterech pocisków. W badaniach wykonano 50 takich strzelań.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]Ejsmont J.A.: Celność broni strzeleckiej, Praktyczny poradnik, WKŁ, Warszawa 2012.

[2]Dziopa Z., Zdeb K.: Empirical research of human-weapon system, Technical Trans., 10 (2017) 131-139.

[3]Niczyporuk J., Wiśniewski S.: Balistyka zewnętrzna. Część I: Podstawy formułowa-
nia opisu matematycznego ruchu pocisków, WAT 1549/85, Warszawa 1985.

[4]Gantmacher F.R.: Lectures in analytical mechanics, Translated from the russian by
G. Yankovsky, Mir Publishers, Moscow 1970.

[5]Горбатенко С.А.:, Макашов Э.М., Полушкин Ю.Ф.: Механика полета, Маши-
ностроение, Москва 1969.

[6]Краснов Н.Ф.: Азродинамика тел вращения, Машиностроение, Москва 1964.

[7]Кузнецов В.А., Чуйко В.С.: Внещняя баллистика, Высшая школа, Москва 1958.

[8]Dubiel S.: Dynamika lotu. Część I: Aerodynamika, Część II: Mechanika lotu, WAT, Warszawa 1984, 1985.

[9]Engel Z., Giergiel J.: Mechanika ogólna. Część I: Statyka, Kinematyka, Część II: Dynamika, Skrypt nr 718 i 719, Wydawnictwo AGH, Kraków 1979, 1980.

[10]Gacek J.: Balistyka zewnętrzna. Część I: Modelowanie zjawisk balistyki zewnętrznej i dynamiki lotu, Część II: Analiza dynamicznych właściwości obiektów w locie, WAT, Warszawa 1997, 1998.

[11]Osiecki J., Koruba Z.: Elementy mechaniki zaawansowanej, Politechnika Święto-
krzyska, Podręcznik akademicki, Kielce 2007.

[12]Dziopa Z., Zdeb K.: Effect of the man-weapon system on the trajectory of a projectile fired from a machine pistol, Problems of Mechatronics, Armament, Aviation, Safety Engineering, Quarterly, 8 (2017) 101-114.

[13]Giergiel J., Uhl T.: Identyfikacja układów mechanicznych, PWN, Warszawa 1991.

[14]Gacek J., Maryniak J.: Modelowanie własności dynamicznych brył obrotowych miotanych z ruchomych obiektów, Biuletyn WAT, 10 (1987) 81-96.

[15]Boiffier J.-L.: The dynamics of flight – the equations, John Wiley & Sons, Chichester–New York–Weinheim–Brisbane–Singapore–Toronto 1998.

[16]Mitkowski W.: Stabilizacja systemów dynamicznych, Skrypt nr 909, Wydawnictwo AGH, Kraków 1984.

[17]Suchocki C., Ewertowski J.: Modeling and numerical simulation of semi-automatic pistol Dynamics, J. Theor. Appl. Mech., 53 (2015) 81-91.

[18]Sibilski K.: Modelowanie i symulacja dynamiki ruchu obiektów latających, Oficyna Wydawnicza MH, Warszawa 2004.

[19]Szapiro J.: Balistyka zewnętrzna, Wydawnictwo MON, Warszawa 1956.

[20]Ewertowski J.: Analiza siły oddziaływania broni ramiennej na strzelca w czasie strzału, Biuletyn WAT, 56 (2007) 207-221.

[21]Dziopa Z., Zdeb K.: Model teoretyczny układu człowiek–broń, ZN Akademii Marynarki Wojennej, 57 (2016) 53-64.

[22]Górecki H.: Optymalizacja systemów dynamicznych, PWN, Warszawa 1993.

Podsumowanie

TYTUŁ:
METODA WYZNACZANIA LOTU POCISKÓW WYSTRZELONYCH OGNIEM SERYJNYM Z PISTOLETU MASZYNOWEGO GLAUBERYT

AUTORZY:
Zbigniew Dziopa (1)
Krzysztof Zdeb (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Świętokrzyska
(2) Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej w Krakowie

WYDAWNICTWO:
Mechanika
90(3/18)

SŁOWA KLUCZOWE:
flight mechanics, theoretical analysis, experimental tests, model validation

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/mechanika/272

DOI:
10.7862/rm.2018.23

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rm.2018.23

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2018-04-24

DATA PRZYJĘCIA DO DRUKU:
2018-07-04

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności