Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Mechanika

Mechanika
90(2/18), DOI: 10.7862/rm.2018.16

Ocena tłoczności blach metodami Engelhardta i Erichsena

Tomasz MIŁEK

DOI: 10.7862/rm.2018.16

Streszczenie

Badania tłoczności blach są ciągle przedmiotem zainteresowania przemysłu, aby zapewnić bezproblemową produkcję i dobrą jakość wyrobów. W artykule przedstawiono ocenę tłoczności wybranych materiałów za pomocą metod Erichsena i Engelhardta. Wyniki doświadczalne przedsta-wiono dla czterech różnych gatunków blach używanych w przemyśle: stalowej DC01, miedzianej Cu-ETP, mosiężnej CuZn37 i z aluminium EN-AW1050A. Właściwości mechaniczne tych materiałów zostały określone w statycznej próbie rozciągania. Próbę Erichsena wykorzystano do określenia głębokości wtłoczenia stempla w materiał w momencie jego pęknięcia, zdefiniowanej jako IE Erichsena. Badania eksperymentalne mające na celu określenie rezerwy tłoczności w próbie Engelhardta przeprowadzono na maszynie wytrzymałościowej ZD100 (1. klasa metrologiczna w zakresie pomiaru sił i przemieszczeń), wyposażonej w specjalny tłocznik. Rezultaty uzyskane w pracy mogą zostać wykorzystane jako wytyczne do projektowania ciągnienia wytłoczek o różnych kształtach z blach stalowych i metali nieżelaznych w praktyce produkcyjnej.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Morawiecki M., Sadok L., Wosiek E.: Teoretyczne podstawy technologicznych procesów przeróbki plastycznej, Wydawnictwo ,,Śląsk”, Katowice 1977.
 2. Marciniak Z.: Odkształcenia graniczne przy tłoczeniu blach, WNT, Warszawa 1971.
 3. Romanowski W.P.: Poradnik obróbki plastycznej na zimno, WNT, Warszawa 1976.
 4. Hattalli V.L., Srivatsa S.R.: Sheet metal forming processes – recent technological advances, Materials today: Procedings, 5 (2018) 2564-2574.
 5. Erichsen A.M.: Process and apparatus for testing metal sheets and plates, GB Patent no. 91228571 (A), 1913.
 6. Metale – Blachy i taśmy – Próba tłoczności metodą Erichsena. PN-EN ISO 20482.
 7. Kocańda A., Jasiński C.: Extended evaluation of Erichsen cupping test results by means of laser speckle, Arch. Civil Mech. Eng., 16 (2016) 211-216.
 8. Singh M., Choubey A.K. i in.: Formability analysis of aluminium alloy by Erichsen cupping test method, Materials Today: Proceedings, 4 (2017) 805-810.
 9. Toit M., Steyn H.G.: Comparing the formability of AISI 304 and AISI 202 stainless steel, J. Mater. Eng. Performance, 21 (2012) 1491-1495.
 10. Tamimi S., Sivaswamy G. i in.: Modelling and experimentation of the evolution
  of texture In an Al-Mg alloy during earing cupping test, Procedia Eng., 207 (2017) 1-6.
 11. Metallic materials – Tensile testing. Part 1: Method of test at room temperature. ISO 6892-1:2009 (E).
 12. Golatowski T.: Projektowanie procesów tłoczenia i tłoczników. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1984.
 13. Chałupczak J., Miłek T.: Wpływ stopnia zgniotu na wybrane parametry tłoczenia, Obróbka Plastyczna, 3 (1999) 5-10.
 14. PN-EN 10130:2009. Wyroby płaskie walcowane na zimno ze stali niskowęglowych do obróbki plastycznej na zimno – Warunki techniczne dostawy.

Podsumowanie

TYTUŁ:
Ocena tłoczności blach metodami Engelhardta i Erichsena

AUTORZY:
Tomasz MIŁEK

AFILIACJE AUTORÓW:
Politechnika Świętokrzyska, Kielce

WYDAWNICTWO:
Mechanika
90(2/18)

SŁOWA KLUCZOWE:
obróbka plastyczna, właściwości mechaniczne, tłoczność blach

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/mechanika/265

DOI:
10.7862/rm.2018.16

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rm.2018.16

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2018-05-16

DATA PRZYJĘCIA DO DRUKU:
2018-05-29

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności