Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Mechanika

Mechanika
89(4/17), DOI: 10.7862/rm.2017.53

BADANIA PORÓWNAWCZE WPŁYWU PARAMETRÓW TECHNOLOGICZNYCH FREZOWANIA WYBRANYCH STOPÓW TYTANU NA MOMENT SKRAWANIA I CHROPOWATOŚĆ OBROBIONEJ POWIERZCHNI

Kazimierz ZALESKI, Jakub MATUSZAK

DOI: 10.7862/rm.2017.53

Streszczenie

Stopy tytanu znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Z uwagi na wymogi związane z dokładnością wymiarowo-kształtową i jakością powierzchni często są poddawane obróbce skrawaniem. Jednak ze względu na ich właściwości należą do grupy materiałów trudnoskrawalnych. W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu prędkości skrawania vc oraz posuwu na ostrze fz na moment skrawania i jego amplitudę oraz chropowatość powierzchni podczas frezowania próbek wykonanych ze stopów tytanu Ti6Al4V, WT3-1, WT22 oraz OT4-1. Badania przeprowadzono na 3-osiowym centrum obróbkowym. Do pomiaru momentu skrawania użyto siłomierza obrotowego Kistler 9125A. Istnieje zakres prędkości skrawania vc, dla którego chropowatość powierzchni jest najmniejsza. Wykazano, że wartości momentu skrawania oraz amplitudy są silnie skorelowane z właściwościami materiału.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Burek J., Żurawski K., Żurek P.: Analiza składowych siły skrawania i naprężeń
  w warstwie wierzchniej metodą elementów skończonych w obróbce stopu tytanu Ti6Al4V, Mechanik, 88 (2015) 37-45.
 2. Honghua S.U., Peng L.I.U., Yucan F.U., Jiuhua X.U.: Tool life and surface integrity in high-speed milling of titanium alloy TA15 with PCD/PCBN tools, Chinese J. Aeronautics, 25 (2012) 784-790.
 3. Huang P.L., Li J.F., Sun J., Zhou J.: Study on performance in dry milling aeronautical titanium alloy thin-wall components with two types of tools, J. Cleaner Production, 67 (2014) 258-264.
 4. Kołodziej M., Karolczak P.: Analiza wpływu warunków toczenia na chropowatość powierzchni i postać wiórów stopu tytanu Ti6Al4V, Mechanik, 89 (2016) 1486-1487.
 5. Krupa K., Laskowski P., Sieniawski J.: Wpływ zużycia ostrzy narzędzi i parametrów toczenia wykończeniowego na mikronierówności powierzchni elementów ze stopu Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo, red. W. Grzesik: Obróbka skrawaniem. Nauka a przemysł, Szkoła Obróbki Skrawaniem, Wrocław/Opole 2011, ss. 417-424.
 6. Kuczmaszewski J., Zaleski K., Matuszak J., Pałka T., Garwacki R.: Wpływ średnicy frezu na jego zużycie podczas obróbki stopu tytanu Ti6Al4V, Mechanik, 90 (2017) 198-200.
 7. Lipski J., Litak G., Rusinek R., Szabelski K., Teter A., Warmiński J., Zaleski K.: Badania drgań w procesie toczenia stopu tytanu, red. M. Korzyński: Materiały VI Konf. N-T Wytwarzanie elementów maszyn ze stopów o specjalnych właściwościach, OW PRz, Rzeszów 2001, ss. 67-74.
 8. Nabhani F.: Machining of aerospace titanium alloys, Robotics Computer Integrated Manuf., 17 (2001) 99-106.
 9. Niesłony P., Habrat W.: Badania eksperymentalne oraz symulacje MES dla różnych modeli konstytutywnych procesu frezowania stopu Ti6Al4V, Mechanik, 87 (2014) 63-72.
 10. Polishetty A., Goldberg M., Littlefair G., Puttaraju M., Patil P., Kalra A.: A preliminary assessment of machinability of titanium alloy Ti6Al4V during thin wall machining using trochoidal milling, Procedia Eng., 97 (2014) 357-364.
 11. Słodki B., Zębala W., Struzikiewicz G.: Skuteczność doprowadzania cieczy obróbkowej pod ciśnieniem w procesie łamania wióra przy toczeniu wzdłużnym stopu Ti6Al4V, Mechanik, 88 (2015) 249-257.
 12. Stachurski W., Ostrowski D.: Wpływ głębokości skrawania podczas toczenia stopu Ti6Al4V ELI (Grade 23) na siły skrawania oraz chropowatość powierzchni obrobionej, Mechanik, 89 (2016) 1032-1033.
 13. Sun S., Brandt M., Dargush M.S.: Characteristics of cutting forces and chip formation in machining of titanium alloys, Int. J. Machine Tools Manuf., 49 (2009) 561-568.
 14. Zaleski K., Pałka T.: Badania chropowatości powierzchni po obróbce toczeniem stopu tytanu Ti6Al4V, ZN PRz, Mechanika, 66 (2006) 251-255.
 15. Zawora J., Marciniak M., Dąbrowski L.: Optymalizacja wielokryterialna procesu toczenia tytanu, Mechanik, 89 (2016) 1432-1433.

Podsumowanie

TYTUŁ:
BADANIA PORÓWNAWCZE WPŁYWU PARAMETRÓW TECHNOLOGICZNYCH FREZOWANIA WYBRANYCH STOPÓW TYTANU NA MOMENT SKRAWANIA I CHROPOWATOŚĆ OBROBIONEJ POWIERZCHNI

AUTORZY:
Kazimierz ZALESKI (1)
Jakub MATUSZAK (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Lubelska
(2) Politechnika Lubelska

WYDAWNICTWO:
Mechanika
89(4/17)

SŁOWA KLUCZOWE:
stopy tytanu, moment skrawania, amplituda momentu, chropowatość powierzchni

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/mechanika/248

DOI:
10.7862/rm.2017.53

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rm.2017.53

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2017-08-14

DATA PRZYJĘCIA DO DRUKU:
2017-10-18

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności