Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Mechanika

Mechanika
89(4/17), DOI: 10.7862/rm.2017.49

BADANIA ENERGOCHŁONNOŚCI PROCESU TOCZENIA

Adrian NOSOL, Marian BARTOSZUK, Przemysław WINIARSKI

DOI: 10.7862/rm.2017.49

Streszczenie

W obecnej dobie energochłonność procesu wytwarzania często jest czynnikiem decydującym o pozycji wytwórcy na rynku. Konsumpcja energii jest w dużym stopniu uzależniona od parku maszynowego wytwórcy. Dąży się zatem do poszukiwania innowacyjnych strategii obróbki zmniejszających energochłonność wytwarzania. Niniejszy artykuł jest poświęcony analizie energochłonności przykładowego procesu toczenia. Rozważaniom poddano konsumpcję energii biernej w odniesieniu do całkowitej energii pobieranej z sieci dla procesu toczenia narzędziami konwencjonalnymi. Wykazano, że istnieje możliwość minimalizowania strat związanych
z produkcją energii biernej przez umiejętny dobór narzędzi skrawających oraz stosowanie nowych strategii obróbki.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Barylski A.: Energochłonność docierania jednotarczowego elementów płaskich
  z węglików spiekanych oraz ceramiki technicznej, Mechanik, 89 (2016) 1358-1359.
 2. Chudy R., Grzesik W.: Badanie energochłonności toczenia i nagniatania stali utwardzonej, IX Szkoła Obróbki Skrawaniem, red. E. Miko, Mierzęcin 2015,
  ss. 408-414.
 3. Chudy R., Grzesik W.: Comparison of power and energy consumption for hard turning and burnishing operations of 41Cr4 steel, J. Machine Eng., 15 (2015)
  113-120.
 4. Grzesik W.: Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych, WNT, Warszawa 2010.
 5. Liu N., Zhang Y.F., Lu W.F.: A hybrid approach to energy consumption modelling based on cutting power: a milling case, J. Cleaner Production, 104 (2015) 264-272.
 6. Mori M., Fujishima, M., Inamasu, Y., Oda Y.: A study on energy efficiency improvement for machine tools, CIRP Annals – Manuf. Technol., 60 (2011) 145-148.
 7. Stembalski M.: Sposoby ograniczenia zużycia energii przez obrabiarki skrawające do metali, Inż. Ap. Chem., 49 (2010) 107-108.
 8. Strzelecki R., Supronowicz H.: Współczynnik mocy w systemach zasilania prądu przemiennego i metody jego poprawy, OW PW, Warszawa 2000.
 9. Terelak-Tymczyna A., Miądlicki K., Nowak. M.: Efektywność energetyczna
  procesu obróbki skrawaniem na przykładzie toczenia, Mechanik, 89 (2016) 1308-
  -1309.
 10. Zhong Q., Tang R., Peng T.: Decision rules for energy consumption minimization during material removal process in turning, J. Cleaner Production, 140 (2017) 1819-1827.

Podsumowanie

TYTUŁ:
BADANIA ENERGOCHŁONNOŚCI PROCESU TOCZENIA

AUTORZY:
Adrian NOSOL (1)
Marian BARTOSZUK (2)
Przemysław WINIARSKI (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Opolska
(2) Politechnika Opolska
(3) Politechnika Opolska

WYDAWNICTWO:
Mechanika
89(4/17)

SŁOWA KLUCZOWE:
energochłonność, moc bierna, moc czynna, toczenie

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/mechanika/244

DOI:
10.7862/rm.2017.49

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rm.2017.49

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2017-08-14

DATA PRZYJĘCIA DO DRUKU:
2017-10-18

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności