Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Mechanika

Mechanika
89(4/17), DOI: 10.7862/rm.2017.45

WPŁYW PRZEMIESZCZENIA NISZCZĄCEGO NA WYNIKI SYMULACJI NUMERYCZNEJ MES

Piotr LÖSCHNER, Piotr NIESŁONY, Krzysztof JAROSZ

DOI: 10.7862/rm.2017.45

Streszczenie

W artykule przedstawiono wpływ parametru przemieszczenia niszczącego Uf na wyniki symulacji numerycznej procesu skrawania w programie Abaqus/CAE. W symulacji wykorzystano model konstytutywny Johnsona-Cooka, opracowany dla stopu tytanu Ti6Al4V. Omówiono warunki brzegowe oraz wpływ zmiękczenia termicznego stopu tytanu przy różnych prędkościach skrawania na wyniki symulacji MES. Wykazano znaczący wpływ przemieszczenia niszczącego Uf na przebieg dekohezji i kształtowanie wióra.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

  1. Ambati R., Yuan H.: FEM mesh-dependence in cutting process simulations, Int. J. Adv. Manuf. Technol., 53 (2011) 313-323.
  2. Conradie P.J.T., Oosthuizen G.A., Treurnicht N.F., Al Shaalane A.: Overview of work piece temperature measurement techniques for machining of Ti6Al4V, South African J. Industrial Eng., 23 (2012) 116-130.
  3. Hogström P., Ringsberg J.W., Johnson E.: Experimental verification of finite element failure criteria with respect to strain state and element size, Proc. Twelfth Int. Conf. Fracture (ICF12), Ottawa 2009, pp. 10-20.
  4. Kosmol J., Mieszczak W.: Zastosowanie metody elementów skończonych do modelowania procesu wiercenia, Modelowanie Inżynierskie, 6 (2009) 169-176.
  5. Niesłony P., Grzesik W.: Modelowanie procesu i operacji skrawania metodą elementów skończonych (MES). Cz. I. Podstawy i programy symulacyjne, Mechanik, 86 (2013) 825-833.
  6. Podręcznik użytkownika programu Abaqus/CAE.
  7. Zhang Y., Outeiro J.C., Mabrouki T.: On the selection of Johnson-Cook constitutive model parameters for Ti-6Al-4V using three types of numerical models of orthogonal cutting, Procedia CIRP, 31 (2015) 112-117.

Podsumowanie

TYTUŁ:
WPŁYW PRZEMIESZCZENIA NISZCZĄCEGO NA WYNIKI SYMULACJI NUMERYCZNEJ MES

AUTORZY:
Piotr LÖSCHNER (1)
Piotr NIESŁONY (2)
Krzysztof JAROSZ (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Opolska
(2) Politechnika Opolska
(3) Politechnika Opolska

WYDAWNICTWO:
Mechanika
89(4/17)

SŁOWA KLUCZOWE:
prędkość odkształcenia, MES, przemieszczenie niszczące

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/mechanika/240

DOI:
10.7862/rm.2017.45

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rm.2017.45

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2017-08-12

DATA PRZYJĘCIA DO DRUKU:
2017-10-18

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności