Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Mechanika

Mechanika
89(3/17), DOI: 10.7862/rm.2017.35

WPŁYW WPROWADZENIA DRGAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH DO PROCESU SZLIFOWANIA STOPU INCONEL 718

Marcin ŻÓŁKOŚ, Michał GDULA

DOI: 10.7862/rm.2017.35

Streszczenie

W artykule przedstawiono badania eksperymentalne procesu szlifowania wspomaganego ultradźwiękami (UAG). Celem pracy było ustalenie wpływu wprowadzenia drgań ultradźwiękowych przedmiotu obrabianego do procesu szlifowania konwencjonalnego stopu Inconel 718 na składowe siły szlifowania i chropowatość powierzchni. Badania przeprowadzono według programu statycznego randomizowanego kompletnego, rejestrując wartości składowej normalnej i stycznej siły szlifowania oraz parametru Ra chropowatości powierzchni. Pomiary wykonano zarówno dla procesu wspomaganego, jak i konwencjonalnego. Zmierzone wartości wielkości wyjściowych zaprezentowano na wykresach. Na ich podstawie można zaobserwować, że wprowadzenie drgań ultradźwiękowych do procesu szlifowania spowodowało zmniejszenie wartości składowych siły szlifowania w przyjętych zakresach parametrów nastawnych. Określono również oddziaływanie wspomagania drganiami ultradźwiękowymi na parametr chropowatości Ra.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Bharudi D., Soo S.L., Aspinwall D.K., Novovic D., Haden P., Bohr S., Martin D.:
A study on ultrasonic assisted creep feed grinding of nickel based superalloys, 5-th  CIRP Conf. High Performance Cutting (2012), pp. 359-364.

[2] http://www.ktwia.prz.edu.pl/projekt-badawczy-pbs2b6172013 (dostęp: 12.06.2017 r.).

[3] Krok M., Porzycki J., Żółkoś M.: Wybrane zagadnienia projektowania sonotrod na potrzeby obróbki ubytkowej wspomaganej drganiami ultradźwiękowymi obrabianego przedmiotu, Mechanik, 89 (2016) 1354-1355.

[4] Ming C., Xiaotian L., Fanghong S., Yucheng X., Bingyuan X.: Studies on the grinding characteristics of directionally solidifed nickel-based superalloy, J. Mat. Proc. Technol., 16 (2001) 165-169.

[5] Ostrowski D., Sikora M., Kruszyński B.: Wpływ warunków obróbki stopu Nickel 201 na efekty procesu szlifowania, Mechanik, 88 (2015) 42-46.

[6] Porzycki J., Habrat W., Wdowik R.: Możliwości zastosowania szlifowania ze wspomaganiem ultradźwiękowym w przemyśle lotniczym, Mechanik, 86 (2013) 2CD,
s. 1-9.

[7] Tso P.: Study on the grinding of Inconel 718, J. Mat. Proc. Technol., 55 (1995)
421-426.

Podsumowanie

TYTUŁ:
WPŁYW WPROWADZENIA DRGAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH DO PROCESU SZLIFOWANIA STOPU INCONEL 718

AUTORZY:
Marcin ŻÓŁKOŚ (1)
Michał GDULA (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Mechanika
89(3/17)

SŁOWA KLUCZOWE:
procesy hybrydowe, szlifowanie wspomagane ultradźwiękami, składowe siły szlifowania, chropowatość powierzchni

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/mechanika/230

DOI:
10.7862/rm.2017.35

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rm.2017.35

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2017-07-12

DATA PRZYJĘCIA DO DRUKU:
2017-09-22

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności