Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Mechanika

Mechanika
89 (2/17), DOI: 10.7862/rm.2017.19

PROJEKT APLIKACJI MOBILNEJ DLA LOTNICTWA OGÓLNEGO

Adam TOKARSKI, Damian KORDOS

DOI: 10.7862/rm.2017.19

Streszczenie

Niniejszy artykuł przedstawia możliwości zastosowania aplikacji mobilnych dla urządzeń przenośnych w lotnictwie ogólnym (General Aviation). Pierwsza część publikacji stanowi ogólne przybliżenie tematu urządzeń typu PED (Portable Electronic Device) wykorzystywanych na pokładach współczesnych samolotów. Część druga dotyczy prezentacji własnego projektu realizowanego w ramach inżynierskiej pracy dyplomowej jednego z autorów. Projekt ten zakłada stworzenie aplikacji wspomagającej pilota podczas wykonywania lotów VFR (Visual Flight Rules) według przepisów z widocznością ziemi. Do głównych jej funkcji należy detekcja fazy lotu, zapis wybranych parametrów oraz automatyzacja niektórych czynności w oparciu o interakcję użytkownika i dane pochodzące z sensorów urządzenia. Przybliżona zostanie charakterystyka problematyki, przyjęte założenia oraz osiągnięte rezultaty. Trzecia część zawiera analizę wyników badań przeprowadzonych w warunkach rzeczywistego lotu na samolocie Socata TB-9 Tampico, będącego własnością Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej. Wykonane próby obejmowały rejestrację podstawowych parametrów lotu, tj. pozycji geograficznej, wysokości, prędkości, szacowanej dokładności pomiaru, itp. Uzyskany materiał stanowił podstawę do udoskonalenia algorytmów, kalibracji oraz wyznaczenia wymaganych współczynników. Dodatkowo przebieg każdego lotu zobrazowany został w programie Google Earth poprzez wyznaczenie trójwymiarowej trajektorii. Badania wykorzystane mogą zostać do określenia funkcjonalności urządzeń przenośnych oraz stanowić inspirację dla dalszych kierunków rozwoju.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

  1. Hughes D.: EFB Special Edition. Avionics Magazine, June 2009.
  2. SkyBrary: Electronic Flight Bag (dostęp: maj 2016) http://www.skybrary.aero/index.php/Electronic_Flight_Bag.
  3. iPadPilotsNews:http://ipadpilotnews.com/2015/04/whats-best-android-tablet-package-pilots, (dostęp: kwiecień 2016).
  4. Rozporządzenie Komisji (UE) NR 800/201, Sierpień 2013.
  5. Socata: Instrukcja Użytkowania w Locie samolotu TB-9 Tampico, Wrzesień 1989.
  6. Garmin: Garmin Pilot User’s Guide for Android, August 2015.
  7. Jordan L., Greyling P.: Practical Android Projects, Apress, 2011.
  8. Jeppesen: Jeppesen Mobile FliteDeck User Guide, January 2016.
  9. Robert Goyer: Shttp://www.flyingmag.com/avionics-gear/pilot-supplies/android-aviation-apps- cockpit (dostęp: maj 2016).

Podsumowanie

TYTUŁ:
PROJEKT APLIKACJI MOBILNEJ DLA LOTNICTWA OGÓLNEGO

AUTORZY:
Adam TOKARSKI (1)
Damian KORDOS (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) afiliacja nieznana
(2) Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Mechanika
89 (2/17)

SŁOWA KLUCZOWE:
aplikacje mobilne, EFB, lotnictwo ogólne

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/mechanika/214

DOI:
10.7862/rm.2017.19

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rm.2017.19

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2016-10-12

DATA PRZYJĘCIA DO DRUKU:
2017-04-11

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności