Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Mechanika

Mechanika
84 (3/12), DOI: 10.7862/rm.2012.2

Wpływ wielokrotnego przetwórstwa polimerów na parametry stanu tworzywa w formie wtryskowej

Wiesław Frącz

DOI: 10.7862/rm.2012.2

Streszczenie

Celem pracy było określenie zmian właściwości przetwórczych tworzywa polimerowego wynikających z jego wielokrotnego przetwórstwa. W badaniach wykorzystano polipropylen o nazwie handlowej Moplen HP500N. Na podstawie symulacji numerycznych procesu wtryskiwania wykonanych w systemie Autodesk Moldflow Insight 2013 dokonano analizy wpływu zmian właściwości przetwórczych tegoż tworzywa, lecz o różnej krotności przetwórstwa, na parametry jego stanu w gnieździe formy wtryskowej, w tym na: ciśnienie p, temperaturę tworzywa w gnieździe T, prędkość ścinania g, naprężenia ścinające t. Uzyskane wyniki potwierdzają słuszność założenia, że ustawiane parametry technologiczne procesu przetwórstwa tworzyw polimerowych powinny uwzględniać zmianę ich właściwości przetwórczych związanych z ich wielokrotnym przetwórstwem. Istotnym parametrem jest wartość siły zwarcia formy.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Merkisz-Guranowska A.: Aspekty rozwoju recyklingu w Polsce, Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań-Radom 2005.
 2. Błędzki A. (red.): Recykling materiałów polimerowych, WNT, Warszawa 1997.
 3. Kijeński J., Błędzki A., Jeziórska R.: Odzysk i recykling materiałów polimerowych, PWN, Warszawa 2011.
 4. Samujło B., Kowalska B., Rudawska A.: Wybrane właściwości mechaniczne polipropylenu wielokrotnie przetwarzanego, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Chemia, 20, Rzeszów 2009, 127-130.
 5. Malinowski R., Szach A.: Wielokrotne przetwarzanie biodegradowalnych tworzyw polimerowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Chemia, 20, Rzeszów 2009, 91-94.
 6. Pielichowski J., Prociak A., Michałowski S., Bogdał D.: Możliwości wykorzystania odpadów wybranych polimerów w produkcji spienionych tworzyw poliuretanowych, Polimery, 55 (2010) 10, 757-763.
 7. PN-EN ISO 1133: Oznaczanie masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR) i objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia (MVR) tworzyw termoplastycznych.
 8. Sikora R.: Podstawy przetwórstwa tworzyw polimerowych, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin 1992.
 9. Kloziński A., Sterzyński T.: Ocena poprawek w pomiarach reometrycznych polietylenu, Polimery, 52 (2007), 583-590.
 10. Peydro M.A., Juarez D., Crespo J.E., Parres F.: Study of rheological behavior of reprocessing polyamide 6, Annals of the Oradea University, 10 (20) (2011), 4.109-4.116.
 11. Frącz W.: Przetwórstwo tworzyw polimerowych. Laboratorium, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2011.

Podsumowanie

TYTUŁ:
Wpływ wielokrotnego przetwórstwa polimerów na parametry stanu tworzywa w formie wtryskowej

AUTORZY:
Wiesław Frącz

AFILIACJE AUTORÓW:
Politechnika Rzeszowska
 

WYDAWNICTWO:
Mechanika
84 (3/12)

SŁOWA KLUCZOWE:
wtryskiwanie, symulacje numeryczne, recykling tworzyw sztucznych

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/mechanika/2

DOI:
10.7862/rm.2012.2

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rm.2012.2

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności